Masz pytanie?

omówione wstępy z BNek, streszczony podręcznik z renesansu...

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. Antonina Jelicz, Szczecin 1985. 1. WSTĘP. w drugiej połowie XV w. w piśmiennictwie polskim pojawiają się...mailgrupowy.pl/shared/resources/18588,literatura-staropolska/61099,omowione-wstepy-z-bnek-stres...