Masz pytanie?

Tablica informacyjna BIOZ | Plan BIOZ

Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej BIOZ dotyczy placów budowy, spełniających kryteria stworzenia planu BIOZ: gdy roboty będą trwały dłużej niż 30...bioz.pl/tablica-informacyjna-bioz/

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia na budowie

Element stwarzający sytuację niebezpieczną . Sytuacja niebezpieczna . Rodzaj zagrożenia . Prawdopodobne skutki . Organizacja ruchu pieszego i kołowegowww.inzynierbudownictwa.pl/biznes,bhp,artykul,bezpieczenstwo_pracy_i_ochrona_zdrowia_na_budowie...

Ochrona przeciwpożarowa. Podstawowe regulacje prawne...

4 Podstawowe regulacje prawne Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcja określa: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia...slideplayer.pl/slide/808834/