Masz pytanie?

Tablica informacyjna BIOZ | Plan BIOZ

Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej BIOZ dotyczy placów budowy, spełniających kryteria stworzenia planu BIOZ: gdy roboty będą trwały dłużej niż 30...bioz.pl/tablica-informacyjna-bioz/

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia na budowie

Element stwarzający sytuację niebezpieczną . Sytuacja niebezpieczna . Rodzaj zagrożenia . Prawdopodobne skutki . Organizacja ruchu pieszego i kołowegowww.inzynierbudownictwa.pl/biznes,bhp,artykul,bezpieczenstwo_pracy_i_ochrona_zdrowia_na_budowie...

Oprogramowanie dla budownictwa, programy do...

Plan BIOZ - czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przykładowy gotowy plan BIOZ z możliwością edycji. Stworzony w oparciu o wymagania znajdujące się w...www.programy.waw.pl/index.php?page=1&ID_ProductGroup=3

Obowiązki inwestora - Portal Budujemy Dom

Precyzyjnie zakres organizacji określony jest jako zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów przez osoby o...www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/7366-obowiazki-inwestora

Egzamin na uprawnienia - twoje wspomnienia | Uprawnienia...

Wspomnienia i przemyślenia po egzaminie na uprawnienia budowlane. Historie prawdziwe... Egzamin architektura czerwiec 2011 izba dolnośląska. Pisemny nie był...https://uprawnieniabudowlane.pl/egzamin-na-uprawnienia-twoje-wspomnienia/

Obowiązki projektanta - Portal Budujemy Dom

Jego rolą jest zebranie i reprezentowanie zespołu projektantów mających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, oraz wzięcie...www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/15112-obowiazki-projektanta