Masz pytanie?

Rośliny transgeniczne :: Biotechnologia: e …

Rośliny transgeniczne (ang. genetically modified plants) są to rośliny, które w swoich komórkach zawierają obcy DNA.Głównym celem tego typu modyfikacji jest wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz poprawienie wartości użytkowej hodowanych organizmów.www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Rosliny-transgeniczne/

Zestaw 2 Genetyka Zadanie 1. (3 pkt.) - Strona główna

Zestaw 2 Genetyka Zadanie 1. (3 pkt.) a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :www.zabrzesalezjanie.pl/biologia/pobierz/gen_kol.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.039.0000356,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...