Masz pytanie?

Przypowieść o ziarnku gorczycy - Przypowi... - Zadane.pl

Przypowieść o synu marnotrawnym mówi o ojcu, który rozdzielił swój majątek na swoich dwuch synów. Jeden z nich od razu wyruszył i roztrwonił majatek na...zadane.pl/zadanie/3304568

Wymień Przypowieści o Królestwie Bożym! Szybko Daj...

Przypowieści o Królestwie Bożym:-Przypowieść o siewcy-Przypowieść o drogocennej perle-Przypowieść o ziarnku gorczycy-Przypowieść o skarbie ukrytym w ziemi...zadane.pl/zadanie/2460648

Ewangelia wg św. Marka (Mk 4) - Non possumus!

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH Przypowieść o siewcy 1 Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do...www.nonpossumus.pl/ps/Mk/4.php

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

31 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=256

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 13)

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH Przypowieść o siewcy 1 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 2 Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie...www.nonpossumus.pl/ps/Mt/13.php

Maleńka Droga Miłości - Ewangelia św. Marka

Maleńka Droga Miłości - Wieczernik Modlitwy - Wspólnota Dusz Najmniejszychmalenkadroga.pl/?id=3

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica 3 królestwa Bożego, dla...www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=303

Maleńka Droga Miłości - Ewangelia św. Mateusza

Komentarz: W tym fragmencie chcę zwrócić naszą uwagę na dwie sprawy. Otóż na wielkie bluźnierstwo, grzech, jaki popełniali faryzeusze mówiąc o Bogu, że...malenkadroga.pl/?id=5&j=46

Przypowieści - Przypowieści o Królestwie Niebieskim

Przypowieść o kąkolu mt 13, 24 31 jezus głosi, iż królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swejwww.polskina5.pl/przypowiesci_o_krolestwie_niebieskim

BIBLIJNI.pl - Mt, 25, 31-46

Mt, 25, 31-46 Sąd Ostateczny 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I...www.biblijni.pl/Mt,25,31-46