Masz pytanie?

Plonowanie pszenicy ozimej RSM - tani węgiel węgiel...

forma sypka Plonowanie pszenicy ozimej RSM w zale¿noœci od formy zastosowanego azotu t/ha Z czynników agrotechnicznych najwiêkszy wp³yw na podwy¿szenie...szlapak.pl/download/pszenica_RSM.pdf

Pszenica ozima mieszańcowa : SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o.

Przedstawione charakterystyki oraz opisy odmian opracowane zostały na podstawie wyników oficjalnych publikacji, w Polsce przez COBORU, zaś w Niemczech przez …saaten-union.pl/odmiany/ozime/index.php/mieszancowe/

Szanowni Państwo,

4 PSZENICA OZIMA CECHY ODMIANY • wysoka plenność na terenie całego kraju, najwyższa spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian ościstych,www.test.agro1.nazwa.pl/fotki/file/np2013oz.pdf

Pszenica - SW: Strona główna

Odmiana Grupa technologiczna Cechy; AGIL: Pszenica jakościowa: Czołówka pod względem jakości i plonu: BRILLIANT: Pszenica jakościowa: Wyjątkowy potencjał...www.swseed.pl/saatgut/pszenica

Pszenica « :: Hodowla Roślin Strzelce ::

Nowa odmiana populacyjna w ofercie HR STRZELCE. Wysokie plonowanie, dobra zimotrwałość, dobra odporność na wyleganie i wczesny termin dojrzewania to cechy...www.hr-strzelce.pl/index.php/odmiany_pszenica

capalo srodek przeciwko grzyba pszenica ozima - Środki...

Strona 1 z 5 - capalo srodek przeciwko grzyba pszenica ozima - napisany w Środki ochrony roślin: Witam czy ktos stosowal z was Srodek Capalo ???w ochronie pszenicy...www.agrofoto.pl/forum/topic/32623-capalo-srodek-przeciwko-grzyba-pszenica-ozima/

PORAŻENIE KŁOSÓW PSZENICY OZIMEJ PRZEZ GRZYBY Z …

Porażenie kłosów pszenicy ozimej przez Fusarium 629 wynosiła od 70 do 88%. Zawartość mikotoksyn w ziarnie pochodzącym z badanych poletek była niska, co …www.progress.plantprotection.pl/pliki/2009/49-2-16.pdf

CENTRALA NASIENNA Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej

SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.: ul. Żytnia 1 55-300 Środa Śląska tel.: +48 (71) 399 55 00 fax: +48 (71) 317 37 99 Dyrektor Krzysztof Kwietniak tel.: 0 504 091 105www.centrala-nasienna.pl/index.php?pg=fl2&fidx=5

UPRAWA PSZENICY ORKISZ - :: WYTWÓRNIA MAKARONU BIO...

6 ROLNICTWO EKOLOGICZNE Wœród orkiszy wystŒpuj„ formy ozime i jare o bardzo zró¿nicowanym wygl„-dzie. Odmiany ró¿ni„ siŒ wysokoœci„, zabarwieniem s...orkisz.biobabalscy.pl/download/orkisz_poradnik.pdf

Pszenica Bamberka - Strona 2 - Pszenica - Agrofoto.pl...

Strona 2 z 4 - Pszenica Bamberka - napisany w Pszenica: Dokładnie tak jak pisze Pan maneus Zobacz do tabeli odmian pszenicy tam wszystkiego sie dowiesz bo wypisze...www.agrofoto.pl/forum/topic/42457-pszenica-bamberka/page__st__20