Masz pytanie?

Wszystkie odmiany - KWS Zboża

Sprawdź szeroką paletę odmian jęczmion jarych KWS Zboża. Oferta jęczmion jarych stale powiększa się o coraz wydajniejsze odmiany zarówno w typie paszowym jak i …www.kws-zboza.pl/en/odmiany/wszystkie-odmiany.html

PHR - hodowla roślin, zboża jare i ozime, strączkowe

Tradycja, doświadczenie, profesjonalna kadra pracownicza, ciągłe unowocześnianie bazy hodowlanej i technicznej oraz duży zasięg terytorialny stanowią o znaczącej pozycji Spółki na rynku hodowlano-nasiennym kraju.phr.pl/

Doradztwo odmianowe - COBORU

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPAWY W GATUNKACH ROŚLIN ROLNICZYCH w roku 2018 W celu uzyskania listy odmian rekomendowanych do uprawy w danym gatunku w poszczególnych województwach należy wybrać gatunek.www.coboru.pl/dr/rekomendacja_gat.aspx

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy...

o nas historia i wspÓŁpraca kadra dziaŁ hodowlano-nasienny . technologia uprawy pszenica jara pszenica ozima pszenŻyto ozime jĘczmieŃ kukurydzawww.zdhar.pl/

ARABELLA - pszenica jara - produkt firmy nasiennej …

ARABELLA jest nowoczesnym produktem dostępnym u producenta materiału siewnego GRANUM. Jest idealne do zastosowania nawet na …www.granumfn.pl/produkty/zboza-jare/pszenica-jara/arabella

Wiosenne nawożenie pszenicy - doradca-rolniczy.pl

W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi ok. 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów.Najwięcej, bo około 2 mln ha zajmuje uprawa pszenicy.Jej forma ozima jest w Polsce i Europie podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym – ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej.doradca-rolniczy.pl/wiosenne-nawozenie-pszenicy/

Nowoczesna Uprawa

Pszenica ozima wysiana z opóźnieniem w uznaniu wielu praktyków niesie ze sobą mniejsze ryzyko produkcyjne niż odmiany jare wysiane wczesną wiosną.www.nowoczesnauprawa.pl/index.php?content=1260

Producent kwalifikowanego materiału siewnego - …

Polecane odmiany w tym sezonie. Materiał siewny oferowany przez Golden Seeds jest materiałem pochodzącym z pierwszego rozmnożenia. Zapewnia to najlepsze parametry odmiany.https://golden-seeds.pl/