Masz pytanie?

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych - nauka.gov.pl

środa, 3 czerwca 2015 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowychwww.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

BG GUMed - Bibliografia i bibliometria

punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników. Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich...biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=245

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony rodowiska

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa...ago.helion.pl/

Lista czasopism punktowanych MNSiW - nauka.gov.pl

Dla naukowców. Nauka - informacje; Ujednolicony wykaz czasopism naukowych. Lista czasopism punktowanych - pozostałe informacje; Stypendia dla młodych naukowcówwww.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/

Reklama – Nowa Stomatologia

Kwartalnik N o w a S t o m a t o l o g i a jest uznanym periodykiem wśród producentów i dystrybutorów produktów farmaceutycznych.www.nstomatologia.pl/?page_id=1001

Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce

Portal naukowy i edukacyjny. Znajdziesz u nas artykuły naukowe i kursy e-learning. Organizujemy konferencje naukowe i przygotowujemy zestawienia bibliograficzne.www.pitwin.edu.pl/

Tekstualia

"Tekstualia" to ogólnopolski kwartalnik naukowo-literacki o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 …www.tekstualia.pl/

Psychiatria

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia . ISSN _ 1895-3166 . Punktacja Ministerstwa Nauki: 4 pkt p. wykaz czasopism. czasopismo indeksowane w Index Copernicus TMwww.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=49

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

08.02.2016 Dostęp testowy do zasobów wydawnictwa Royal Society of Chemistry Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do wszystkich czasopism …biblioteka.umb.edu.pl/