Masz pytanie?

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony rodowiska

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa...ago.helion.pl/

Lista czasopism punktowanych MNiSW | Biblioteka Główna...

07 stycznia 2016. Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem...biblioteka.umb.edu.pl/czasopisma_punktowane

Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej

Uzyskane stopnie zawodowe i naukowe: 1964, mgr inż., Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej; 1973, doktor n.t., Instytut Konstrukcji i Eksploatacji …www.biomech.pwr.wroc.pl/?x=2&y=18

Zasoby elektroniczne - ogólnodostępne | Biblioteka Główna...

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI. PubMed. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Książki elektroniczne w wolnym dostępiebiblioteka.umb.edu.pl/wolny_dostep

Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” jest organem Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny...www.medycynasrodowiskowa.pl/

O czasopiśmie - EPISTEME

Punktacja. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne jest indeksowane na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej do...episteme-nauka.pl/

Czasopismo Drewno

O Czasopiśmie "Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne …drewno-wood.pl/

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Warunki płatności: przelewem na konto WBK nr 16 1500 1126 1211 2011 3952 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 …www.gbl.waw.pl/p/bazy

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Informacje ogólne Główna Biblioteka Lekarska ul. Chocimska 22 00-791 Warszawa NIP: 521-297-04-96 tel. centrala: 22-849-78-51 do 53 , fax: 22-849-78-02 , e-mail:...www.gbl.waw.pl/p/informacje-ogolne