Masz pytanie?

Punktacja – Medycyna Rodzinna

M e d y c y n a R o d z i n n a jest indeksowana i znajduje się na liście czasopism punktowanych: – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt,www.medrodzinna.pl/punktacja/

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

BG GUMed - Bibliografia i bibliometria

punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników. Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich...biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=245

Wykaz czasopism punktowanych 2015 | Warsztat badacza...

Punktacja czasopism filozoficznych jest rzeczywiście skandaliczna. Jak to jest możliwe, że listę układa się długie miesiące, a efektem jest taki niewypał?ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-czasopism-punktowanych-2015-r/

Lista czasopism punktowanych MNiSW | Biblioteka Główna...

07 stycznia 2016. Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem...biblioteka.umb.edu.pl/czasopisma_punktowane

Numer 1/2011 – Postępy Fitoterapii

P o s t ę p y F i t o t e r a p i i 1/2011. Prace doświadczalne/Original papers. Aktywność olejku cynamonowego (Oleum Cinnamomi) wobec bakterii beztlenowychwww.postepyfitoterapii.pl/numer-12011/

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony rodowiska

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa...ago.helion.pl/

Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej

Uzyskane stopnie zawodowe i naukowe: 1964, mgr inż., Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej; 1973, doktor n.t., Instytut Konstrukcji i Eksploatacji …www.biomech.pwr.wroc.pl/?x=2&y=18

Ocena ekspercka czasopism naukowych w 2015 r. – analiza...

Opublikowany pod koniec grudnia Wykaz czasopism punktowanych (WCP) z 2015 r. jest pierwszym wykazem, w którym zastosowano ocenę ekspercką do ewaluacji …ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ocena-ekspercka-czasopism-naukowych-w-2015-r-analiza-wynikow/

O czasopiśmie – Nowa Stomatologia

N o w a S t o m a t o l o g i a jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i...www.nstomatologia.pl/o-czasopismie-2/