Masz pytanie?

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony rodowiska

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa...ago.helion.pl/

Analiza bibliometryczna publikacji AM w Gdańsku

Sposób wyszukiwania: tak jak wpisano, chyba że koniec terminu lub wyrazu jest zakończony gwiazdkąbibliografia.gumed.edu.pl/analiza/

Lista czasopism punktowanych MNiSW | Biblioteka Główna...

07 stycznia 2016. Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem...biblioteka.umb.edu.pl/czasopisma_punktowane

Wskaźniki bibliometryczne | Biblioteka

Impact Factor (IF, wskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu) czasopisma to miara częstotliwości, z jaką przeciętny artykuł z tego czasopisma był w danym...www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/74

Zasoby elektroniczne - ogólnodostępne | Biblioteka Główna...

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI. PubMed. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Książki elektroniczne w wolnym dostępiebiblioteka.umb.edu.pl/wolny_dostep

Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” jest organem Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny...www.medycynasrodowiskowa.pl/

O czasopiśmie - EPISTEME

Punktacja. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne jest indeksowane na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej do...episteme-nauka.pl/

Czasopismo Drewno

O Czasopiśmie "Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne …drewno-wood.pl/

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Warunki płatności: przelewem na konto WBK nr 16 1500 1126 1211 2011 3952 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 …www.gbl.waw.pl/p/bazy