Masz pytanie?

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

BG GUMed - Bibliografia i bibliometria

punktacja w bazie Bibliografia GUMed wg wskaźników. Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich...biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=245

Analiza bibliometryczna publikacji AM w Gdańsku

Sposób wyszukiwania: tak jak wpisano, chyba że koniec terminu lub wyrazu jest zakończony gwiazdkąbibliografia.gumed.edu.pl/analiza/

Bibliografia Publikacji AM w Gdańsku

Punktacja: zgodna z rokiem publikacji; do czasu ukazania się nowych wykazów, publikacjom przypisywana jest punktacja wg ostatniego dostępnego rokubibliografia.gumed.edu.pl/expertus/

Journal Citation Reports (Impact Factor) | Biblioteka...

Interdyscyplinarna baza Journal Citation Reports (JCR), tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi podstawowe i wszechstronne...biblioteka.umb.edu.pl/jcr

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej: Dorobek - baza publikacji pracowników Politechniki Śląskiej opracowywana przez Oddział Informacji Naukowej...www.bg.polsl.pl/index.php?go=dorobek

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

16.01.2016 Wystawa prac artystki Cecylii Sołyjan Zapraszamy na otwarcie wystawy prac artystki Cecylii Sołyjan 19.01.2017 (czwartek) godz. 18:00 Sala Multimedialna...biblioteka.umb.edu.pl/

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Informacje ogólne Główna Biblioteka Lekarska ul. Chocimska 22 00-791 Warszawa NIP: 521-297-04-96 tel. centrala: 22-849-78-51 do 53 , fax: 22-849-78-02 , e-mail:...www.gbl.waw.pl/p/informacje-ogolne

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Warunki płatności: przelewem na konto WBK nr 16 1500 1126 1211 2011 3952 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 …www.gbl.waw.pl/p/bazy

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i...

Wyszukiwarka czasopism w Polskiej Bibliografii Naukowej (od 2009 r.) 3. Publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowych nieuwzględnionym w wykazach MNiSW …www.bg.ug.edu.pl/bibliografie-i-katalogi/bibliografia-publikacji-ug