Masz pytanie?

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 23 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych - nauka.gov.pl

Studia: dla studentów i doktorantów. Stypendia i pomoc dla studentów; Stypendia i pomoc dla doktorantów; Strumienie finansowania dla doktorantówwww.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Lista czasopism punktowanych MNiSW - nauka.gov.pl

Dla naukowców. Nauka - informacje; Ujednolicony wykaz czasopism naukowych. Lista czasopism punktowanych - pozostałe informacje; Stypendia dla młodych naukowcówwww.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/

Bibliografia Publikacji AM w Gdańsku

Punktacja: zgodna z rokiem publikacji; do czasu ukazania się nowych wykazów, publikacjom przypisywana jest punktacja wg ostatniego dostępnego rokubibliografia.gumed.edu.pl/expertus/

Journal Citation Reports (Impact Factor) | Biblioteka...

Interdyscyplinarna baza Journal Citation Reports (JCR), tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi podstawowe i wszechstronne...biblioteka.umb.edu.pl/jcr

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking...

Ranking i wyszukiwarka czasopism Impact factor z listy MNISW, czasopisma punktowane MNISW, lista filadelfijska 2013.impactfactor.pl/

Aktualności - Epidemiological Review

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru PE - w numerze 3. opublikowano m. in. 11 artykułów z działu Kronika epidemiologiczna, w tym artykuł omawiający sytuację...www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/aktualnosci-5

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Informacje ogólne Główna Biblioteka Lekarska ul. Chocimska 22 00-791 Warszawa NIP: 521-297-04-96 tel. centrala: 22-849-78-51 do 53 , fax: 22-849-78-02 , e-mail:...www.gbl.waw.pl/p/informacje-ogolne

Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Medyczna

Warunki płatności: przelewem na konto WBK nr 16 1500 1126 1211 2011 3952 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 …www.gbl.waw.pl/p/bazy

Biblioteka Główna – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do korzystania z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych i e-booków z komputerów...bg.up.krakow.pl/