Masz pytanie?

dr Helena Dryzek - Punktacja za publikacje

Punktacja za publikacje Aktualna punktacja na końcu strony ! Lata 2001-2004. W okresie funkcjonowania Komitetu Badań Naukowych obowiązywały zasady ramowe …www.mini.pw.edu.pl/~dryzek/www/?S%B3ownik:Punktacja_za_publikacje

BG GUMed - Bibliografia i bibliometria

Punktacja za rok: Akty prawne: 2015 2014. Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r. z wykazem czasopism (w 3 częściach): 1. część A - czasopisma z IF 2. część B...biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=245

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 Z dnia: 31 grudnia 2014 r. * 17 grudnia 2013 r. 20 grudnia 2012 r. 17 września 2012 r.www.czasopismapunktowane.pl/

Aktualności - Paedagogia Chirsitana

Czasopismo "Paedagogia Christiana" zostało wprowadzone na Platformę Czasopism Cyfrowych UMK. Oznacza to, że czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej...www.paedchrist.umk.pl/

O czasopiśmie – Nowa Stomatologia

N o w a S t o m a t o l o g i a jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i...www.nstomatologia.pl/?page_id=759

Bibliografia Publikacji AM w Gdańsku

Sposób wyszukiwania: tak jak wpisano, chyba że koniec terminu lub wyrazu jest zakończony gwiazdką Format:bibliografia.gumed.edu.pl/expertus/

OKULISTYKA

punktacja ministerstwa nauki i szkolnictwa wyŻszego (mnisw) czasopism medycznych / journals punctation - 4 pkt mnisw index copernicus za rok 2011 - 3,54www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/index.php

Zasoby elektroniczne - ogólnodostępne | Biblioteka Główna...

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI. PubMed. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Książki elektroniczne w wolnym dostępiebiblioteka.umb.edu.pl/wolny_dostep

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2015-08-05 Dane do Polskiej Bibliografii Naukowej w systemie POL-on. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na pismo z dn. 27.07.2015 r. Prof. dra hab. inż. Stanisława...bg.up.lublin.pl/

KLINIKA OCZNA - .: OFTAL :. strona powitalna

punktacja ministerstwa nauki i szkolnictwa wyŻszego (mnisw) czasopism medycznych / journals punctation - 6 pkt mnisw index copernicus za rok 2011 - 5,36www.okulistyka.com.pl/_klinikaoczna/index.php