Masz pytanie?

Wykaz czasopism punktowanych 2012 – już jest...

Ostatnia lista była opublikowana w roku 2010. Obecna — dziś. Pytanie teraz według jakiej punktacji będą oceniane artykuły z roku 2011 i 2012 — do dziś?ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista_czasopism_punktowanych/

Regulamin - Czasopismo Aptekarskie

Czasopismo Aptekarskie - ogólnopolski magazyn farmaceutyczno-medyczny dla aptekarzy i farmaceutówwww.cza.pl/regulamin-publ-nauk.html

Lista czasopism punktowanych - Strona główna

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.... Ocena parametryczna jednostek naukowych: Lista czasopism punktowanych MNiSWlib.tu.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=47

Studia Psychologiczne

Ważna informacja. Szanowni Autorzy, informuję, że począwszy od numeru 3/2014 "Studia Psychologiczne"...studiapsychologiczne.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Bazy danych. Bazy dostępne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Objaśnienia: - informacja o bazie - baza dostępna z komputerów znajdujących się w sieci...bg.up.lublin.pl/?s=content&sid=39

Urologia Polska - kwartalnik Polskiego Towarzystwa...

Kwartalnik "Central European Journal of Urology" (CEJUrol) został bardzo wysoko oceniony przez MNiSzW. Zgodnie z komunikatem nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa...urologiapolska.pl/

Aktualności | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego...

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów specjalistycznych. Katalog online.biblioteka.amb.edu.pl/

Przegląd Dermatologiczny - Termedia - wydawnictwa...

Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus Value: 5,2 Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Rok założenia czasopisma 1906www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56

Reumatologia - Termedia - wydawnictwa medyczne...

Organ Instytutu Reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego IC Value for 2012: 5,78 Punktacja MNiSW: 5www.termedia.pl/Czasopismo/-18

Rektor i Prorektorzy / Władze Uczelni / Uczelnia...

Uczelnia. Historia; Władze Uczelni; Senat; Statut, Strategia UM; Doktoraty Honoris Causa; Struktura organizacyjna; Pracownicy; Informacje; Szpitale Kliniczne...www.umlub.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rektor-i-prorektorzy/