Masz pytanie?

Lista czasopism punktowanych - Strona główna

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.... Ocena parametryczna jednostek naukowych: Lista czasopism punktowanych MNiSWlib.tu.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=47

System Komputerowej Ewidencji Publikacji - Uniwersytet...

Przyjęte zasady punktacji za publikacje naukowe są zgodne z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dostępne są na odpowiednich...publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.categories?wp_jezyk=1

Aktualnie obowiązujące definicje oraz punkty za...

Tagi: definicja lista czasopism punktowanych MNiSW publikacje. Warto również przeczytać. Wykaz czasopism punktowanych 2013 17 gru, 2013; Generator ankiety...ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-definicje-oraz-punkty-za-publikacje-oglos...

Studia Psychologiczne

Ważna informacja. Szanowni Autorzy, informuję, że począwszy od numeru 3/2014 "Studia Psychologiczne"...studiapsychologiczne.pl/

Journal Of Ecology And Health - czasopismo naukowe

Journal of Ecology and Health to kwartalnik przeznaczony dla specjalistów i pasjonatów problematyki ekologicznej, związanej z zagadnieniami zdrowia społecznego.www.journalofecologyandhealth.pl/

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu wraz z poznańskimi Instytutami PAN, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w sesji pt. PANorama 2014 POZnańwww.pan.poznan.pl/

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Wydziały...

Konferencja naukowa "Wąwozy i suche doliny Lublina - potencjał i zagrożenia" - 12 grudnia 2014www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej,47.htm

Urologia Polska - kwartalnik Polskiego Towarzystwa...

Kwartalnik "Central European Journal of Urology" (CEJUrol) został bardzo wysoko oceniony przez MNiSzW. Zgodnie z komunikatem nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa...urologiapolska.pl/

Przegląd Dermatologiczny - Termedia - wydawnictwa...

Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus Value: 5,2 Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Rok założenia czasopisma 1906www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56

Reumatologia - Termedia - wydawnictwa medyczne...

Organ Instytutu Reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego IC Value for 2012: 5,78 Punktacja MNiSW: 5www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18