Masz pytanie?

MAIN - Wydział Polonistyki

Struktura organizacyjna Wydziału, programy studiów, informacje o rekrutacji.www.polon.uw.edu.pl/

Czasopisma naukowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa centrala: +48 22 564 60 00uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/czasopisma/Strony/default.aspx

Kryteria oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej...

Wyliczając kwalifikacje kandydatów do tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego ustawa ta używa sformułowań, jak np.: „osiągnięcia naukowe lub...www.ck.gov.pl/index.php/komentarze/kryteria-oceny-kwalifikacji-kadry-naukowej-i-artystycznej