Masz pytanie?

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Filip Jaskólski, Justyna Grada...www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50

Kwalifikacja na studia stacjonarne I stopnia w SGGW w...

Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu. Dla zdających egzamin w innej uczelni...www.sggw.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/kwalifikacja-ndash-stacjonarne

Nowy tryb habilitacji – podstawy prawne i najważniejsze...

Od 1 października 2013 r. nie ma już "starych" i "nowych" procedur awansowych. Wszystkie postępowania awansowe, które rozpoczną się po tej dacie, odbywają sięekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowy-tryb-habilitacji-podstawy-prawne-i-najwazniejsze-dokumenty/

MAIN - Wydział Polonistyki

Strona główna Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki UWwww.polon.uw.edu.pl/