Masz pytanie?

Równoważnik zdania - Serwis Humanistyczny Hamlet

Równoważnik zdania – to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ nie mają orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie...hamlet.edu.pl/rownowaznik

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Imiesłowowy równoważnik zdania - Sciaga.pl

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego sposobu. Zawodnik biegł, wyprzedzając pozostałych sportowców . ( wyprzedzając – forma imiesłowu) Zawodnik...sciaga.pl/tag/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

1. Przekształć zdania na równoważniki zdań: Dziewczynki...

1. Przekształć zdania na równoważniki zdań: Dziewczynki oglądają telewizję. , Brat i siostra robią zakupy. , Chłopcy jeżdżą na sankach.zadane.pl/zadanie/5808013

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważnik...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań: a) Maja zawsze się cieszy, gdy widzi twój entuzjazm. b) Ponieważ Ola miałazadane.pl/zadanie/1750426

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

SPRAWDZIAN – IMIESŁOWY / ZDANIA ZŁ. GR. II imię i …

SPRAWDZIAN – IMIESŁOWY / ZDANIA ZŁ. GR. II imię i nazwisko ucznia ………………………….. 1. Wskaż te wyrazy, które nie są imiesłowami...www.edukacja.katowice.pl/materialy/polski/spr-im2.pdf

Interkl@sa - Zdanie złożone podrzędnie (wykresy)

Zastępują okoliczniki zdania nadrzędnego. Zdania okolicznikowe miejsca Wskazują miejsce i kierunek. (odpowiadają na pytania: gdzie? skąd? dokąd?)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&page=subpage&...

Scholaris - Zdania wielokrotnie złożone – ćwiczenia

Uczeń rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne rodzaje podmiotów, orzeczeń, dopełnień, okoliczników oraz przydawkę – rozumie ich funkcjewww.scholaris.pl/zasob/64831