Masz pytanie?

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

równoważnik zdania - definicja, synonimy, przykłady użycia

równoważnik zdania «wyraz lub grupa wyrazów formalnie nietworzące zdania, pełniące jednak tę samą funkcję co zdanie»sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowa%C5%BCnik-zdania.html

Co to jest równoważnik Zdania – zadania, ściągi i testy...

Zadanie: zamień zdanie na równoważnik zdania 1 król i Rozwiązanie: 1 ogromne zadowolenie uciecha króla i królowej 2 natychmiastowe spełnianie rozkazówzapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15515847,Co_to_jest_rownowaznik_Zdania.html

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Zdanie złożone - Oficjalna strona Zespołu Szkół...

Zdanie złożone. zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, jest zdaniem złożonym Usłyszał dzwonek, wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść...www.zso6.kielce.edu.pl/pol-skladnia3.htm

Wypowiedzenie, zdanie i jego rodzaje - Składnia...

Zapamiętaj. Pamiętaj, że chcąc określić, z jakim typem zdania masz do czynienia, trzeba najpierw odnaleźć wszystkie orzeczenia. Zdanie wielokrotnie złożone...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3442/wypowiedzenie-zdanie-i-jego-rodzaje/

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

CO to jest Zdanie ? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj...

zdanie to uporządkowana grupa wyrazów tworząca zrozumiałą informacje równoważnik zdania to jest zdanie które nie posiada orzeczeniazapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,1602576,CO_to_jest_Zdanie_.html

Co to jest składnia - Gramatyka - Język polski - Bryk.pl

ZDANIE to wypowiedzenie, w którym występuje osobowa forma czasownika. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA to wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy …www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/gramatyka/20248-co_to_jest_składnia.html