Masz pytanie?

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Zdanie współrzędnie, podrzędnie złożone, imiesłowowy...

Ściąga ze zdań współrzędnych podrzędnych i imiesłowowych równoważników zdania Ściąga w załącznikusciaga.pl/tekst/89609-90-zdanie_wspolrzednie_podrzednie_zlozone_imieslowowy_rownowaznik_sciaga

Masz wątpliwości jak się rozwiązuje zdania złożone itd...

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Masz wątpliwości jak się rozwiązuje zdania złożone itd ?https://zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,19762801,Masz_watpliwosci_jak_sie_rozwiazuje_zdania_...

Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjum...

Jolanta Michalik - Kozioł; miejscowość: Krosno; dział: Gimnazjum; nr: 10622www.edukacja.edux.pl/p-10622-sprawdzian-ze-znajomosci-imieslowow-kl.php

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone współrzędnie...https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozon...

Imię, nazwisko: Przykład testu wiadomości z zakresu...

Imię, nazwisko: Przykład testu wiadomości z zakresu składni zdania pojedynczego – kl. I gimnazjum 1. Co to jest zdanie? Dokonaj podziału zdań ze względu na...www.zpopodobin.niedzwiedz.pl/upload/File/Ma%C5%82gorzata%20%C5%82abuz/PRZYK%C5%81AD%20TESTU%20Z...

Klucz odpowiedzi do przykładowego testu wiadomości z...

Klucz odpowiedzi do przykładowego testu wiadomości z zakresu składni zdania pojedynczego – kl. I gimnazjum 1. Co to jest zdanie? Dokonaj podziału zdań ze...www.zpopodobin.niedzwiedz.pl/upload/File/Ma%C5%82gorzata%20%C5%82abuz/Klucz%20odpowiedzi%20do%2...

Przekształć zdania w równoważniki zdań. - Zadajka.pl

Równoważnki zdań nie posiadają orzeczenia, wystraczy więc usunąć je ze zdań. Orzeczeniami w podanych zdaniach są wyrazy: 1. bądźciezadajka.pl/627/przekszta%C5%82%C4%87-zdania-w-r%C3%B3wnowa%C5%BCniki-zda%C5%84

Test sprawdzający wielostopniowy z języka polskiego do...

5) Nazwij części zdania poniższego wypowiedzenia i sporządź jego wykres /dokonaj rozbioru logicznego/. 6p.www.odnlomza.pl/files/1702859077/file/pomiar_dydaktyczny_testy_z_jezyka_polskiego_gimnazjum_i_s...

https://allegro.pl/mysli-i-slowa-klasa-7-podrecznik-jezyk …

Tworzenie zdań w języku niemieckim za pomocą bezokolicznika z zu. Formy bezokolicznika, gdzie występuje w zdaniu i kiedy używaćhttps://allegro.pl/mysli-i-slowa-klasa-7-podrecznik-jezyk-polski-wsip-i6945466204.html