Masz pytanie?

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

równoważnik zdania - definicja, synonimy, przykłady użycia

równoważnik zdania «wyraz lub grupa wyrazów formalnie nietworzące zdania, pełniące jednak tę samą funkcję co zdanie»sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowa%C5%BCnik-zdania.html

Co to jest równoważnik zdania ? - Zapytaj.onet.pl

Równoważnik zdania jest to wypowiedź, która nie zawiera orzeczenia(czasownika). Zdanie to wypowiedzenie które zawiera orzeczeniezapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,16937466,Co_to_jest_rownowaznik_zdania__.html

Co to jest równoważnik Zdania – zadania, ściągi i testy...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15515847,Co_to_jest_rownowaznik_Zdania.html

Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania. Konspekt lekcji...

Edux.pl: Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6www.edukacja.edux.pl/p-5979-wypowiedzenie-zdanie-rownowaznik-zdania.php

równoważniki zdań - definicja, synonimy, przykłady użycia

równoważnik zdania «wyraz lub grupa wyrazów formalnie nietworzące zdania, pełniące jednak tę samą funkcję co zdanie»sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowa%C5%BCniki-zda%C5%84.html

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Przekształć zdania według wzoru.Następnie wypisz i...

Przekształć zdania według wzoru.Następnie wypisz i nazwij imiesłowy, którymi zostały zastąpione czasowniki.zadane.pl/zadanie/10221887