Masz pytanie?

Równoważnik zdania - Serwis Humanistyczny Hamlet

Równoważnik zdania – to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ nie mają orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie...hamlet.edu.pl/rownowaznik

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Imiesłowowy równoważnik zdania - Sciaga.pl

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego sposobu. Zawodnik biegł, wyprzedzając pozostałych sportowców . ( wyprzedzając – forma imiesłowu) Zawodnik...sciaga.pl/tag/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

Co to jest zdanie, równoważnik zdania i wypowiedzenie...

Cele uczeń zapisuje notatkę na temat zdania jego rodzajów wypowiedzenia itp tworzy przykładowe zdania i równoważniki zdań przerysowuje schematy zsciaga.pl/tekst/73999-74-co_to_jest_zdanie_rownowaznik_zdania_i_wypowiedzenie

Scholaris - Powiedzmy to krócej, czyli jak powstaje...

Uczeń rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań – i...www.scholaris.pl/zasob/51651

1. Przekształć zdania na równoważniki zdań: Dziewczynki...

1. Przekształć zdania na równoważniki zdań: Dziewczynki oglądają telewizję. , Brat i siostra robią zakupy. , Chłopcy jeżdżą na sankach.zadane.pl/zadanie/5808013

Zdanie złożone - Oficjalna strona Zespołu Szkół...

Zdanie złożone. zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, jest zdaniem złożonym Usłyszał dzwonek, wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść...www.zso6.kielce.edu.pl/pol-skladnia3.htm

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważnik...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań: a) Maja zawsze się cieszy, gdy widzi twój entuzjazm. b) Ponieważ Ola miałazadane.pl/zadanie/1750426

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

SPRAWDZIAN – IMIESŁOWY / ZDANIA ZŁ. GR. II imię i …

SPRAWDZIAN – IMIESŁOWY / ZDANIA ZŁ. GR. II imię i nazwisko ucznia ………………………….. 1. Wskaż te wyrazy, które nie są imiesłowami...www.edukacja.katowice.pl/materialy/polski/spr-im2.pdf