Masz pytanie?

Równoważny system czasu pracy - czym się …

Równoważny system czasu pracy jest jednym z popularniejszych systemów, który w pewnych działach gospodarki może być najlepszym wyborem. Przeczytaj!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rownowazny-system-czasu-pracy-charakterystyka-systemu

Równoważny system czasu pracy - kadrywpraktyce.pl

Proszę o wyjaśnienie takiej kwestii. Pracuję w równoważny czasie pracy, od poniedziałku do piątku. Harmonogram dla wszystkich pracowników mojego działu jest taki sam: poniedziałek 8-18 (10 h),wtorek, czwartek i piątek 8-15:15 (7h,15min),środa 7-15:15 (8h,15min)tj. 40 godzin w tygodniu, okres rozliczeniowy trzymiesięczny.https://www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-...

Grafik Pracy w 2 minuty! Stwórz Harmonogram Czasu Pracy

Stwórz Grafik w 2 minuty i zobacz jak łatwo i szybko możesz zarządzać czasem pracy w swojej firmie. Serdecznie Zapraszamy.https://grafikionline.pl/nowy.php

Kodeks pracy szkolenia | prawo pracy szkolenia 2018 | czas...

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w dziedzinie PRAWA PRACY oraz wyposażenie ich w wiedzę. Każdy przypadek poparty jest praktycznymi przykładami.https://effectgroup.pl/szkolenia/kodeks-pracy/

Prawo karne - kary

Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym: dobrowolne poddanie się karze, grzywna, kara ograniczenia wolności, przerwa w wykonaniu karykarne.pl/kara.html

Rejestracja czasu pracy

Moduł zarządzania harmonogramami. Moduł umożliwia tworzenie i elastyczne zarządzanie dowolnie złożonymi harmonogramami obsługującymi wybrany system czasu pracy - podstawowy, zmianowy, równoważny, ruchomy, inne oraz modyfikację wzorca harmonogramu w dowolnym momencie i na dowolny okres.vemco.pl/rejestracja-czasu-pracy.html

Godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

Opis rozliczenia godzin pracy. Harmonogram - godziny zaplanowane z grafiku. Faktycznie - godziny faktycznie przepracowane. 50% - nadliczbowe płacone w …www.stanislawscy.pl/opinie/godziny-nadliczbowe-w-rownowaznym-systemie-czasu-pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | …

Stosownie do treści art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która to nieobecność trwa łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym (lub łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia), pracownik …https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-...

Strona główna - EkoExpert - doradztwo ekologiczne i...

Nowy harmonogram naboru wniosków w ramac… 04-12-2017. W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazał się harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.www.ekoexpert.com.pl/

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego …

Konkursy; Harmonogram konkursów; Lokalny System Informatyczny - MAKS2; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazurwww.wmarr.olsztyn.pl/