Masz pytanie?

Druki - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy... Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychwww.dbfo-wola.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=141

Składka zdrowotna ze zlecenia również może być obniżona...

Przykład. Firma zawarła umowę zlecenia z osobą, dla której stanowi ona jedyne zatrudnienie. Została więc zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych...www.pit.pl/skladka-zdrowotna-ze-zlecenia-rowniez-moze-byc-obnizona--gazeta-podatkowa-11315/

Konsekwencje błędnego zgłoszenia w ZUS zleceniobiorcy...

Po zawarciu ze zleceniobiorcą umowy zlecenia, zleceniodawca zaczyna pełnić w stosunku do niego rolę płatnika składek ZUS. Wiąże się to z wieloma obowiązkami...www.pit.pl/konsekwencje-blednego-zgloszenia-w-zus-zleceniobiorcy---gazeta-podatkowa-14230/

Ryczałt, skala, liniowo – jak zmienić formę opodatkowania...

Kawał dobrego wpisu! Sama jestem na etapie wyboru czy zmieniać skalę podatkową na podatek liniowy, ale chyba w tym roku odpuszczę. Niefajne jest to, że trzeba...czybycvatowcem.pl/ryczal-skala-liniowo-jak-zmienic-forme-opodatkowania-korzysci-i-wady/

Kiedy spółka osobowa może zapłacić podatek wspólnika...

Ciężar opłacania podatków (zaliczek na podatki) spoczywa na podatniku. Podatnik powinien te należności uiszczać z własnych środków pieniężnych...www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-spolka-osobowa-moze-zaplacic-podatek-wspolnika-3538454.html

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+ – Przepisowa mama

Stało się. Ruszył nabór wniosków o 500 zł na dziecko. Media trąbią jeszcze głośniej niż do tej pory 😛 A ja dostaję od Was bardzo dużo pytań...przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/

Plusy i minusy nju mobile - refleksja po 7 miesiącach...

Pozornie oferta nju mobile zmieniała się od stycznia tylko nieznacznie, ale o tym za chwilę… Operator ma nisko ustawiony podstawowy abonament = 9 zł/m-c, ale...jakoszczedzacpieniadze.pl/plusy-i-minusy-nju-mobile