Masz pytanie?

Jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat...

Jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy nie określają formy sprawozdania finansowego wspólnoty, ani też zakresu...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-organizacji-non-profit/67454,Jak-sporzadzic-bilan...

Kiedy powstaną zyski i straty nadzwyczajne - Ewidencja...

Kiedy powstaną zyski i straty nadzwyczajne. Zyski i straty nadzwyczajne to skutki finansowe zdarzeń losowych, występujące nieoczekiwanie i niepowtarzalnie, poza...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/87235,Kiedy-powstana-zyski-i-straty-nadzwyc...

Konto 130 Rachunek bieżący - Księgowość jasno i...

Konto 130 Rachunek bieżący: Aktywne. Konto Rachunek bieżący wykorzystywane jest do księgowania środków pieniężnych krajowych i zagwww.jak-ksiegowac.pl/konto.php?konto_l=130&nazwa=Rachunek-biezacy&i=10

Druki IPS - Urząd Skarbowy - PIT.pl - Proste Podatki...

Zbiór deklaracji podatkowych w formie druków IPS gotowych do pobrania i wypełnienia przy pomocy programu DRUKI IPS.www.pit.pl/druki_ips_urzad_skarbowy_1011.php?lt=program%20i%20aktywne%20druki

NetTAX - Druki IPS - 01. US - Urząd skarbowy

UWAGA!!!: Do poprawnego wyświetlania formularzy druków potrzebne są programy "DRUKI IPS", "Biuro Rachunkowe IPS" i "Formularze IPS" Zobacz...www.nettax.pl/serwis/druki/menu/druki_ips_01.htm

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Dostępne na SMS formularze podatkowe, które możesz wypełnić i wydrukować korzystając z Excela, Worda i Acrobata. Wybierz potrzeby Ci druk deklaracji i …www.pit.pl/pitpl1.php?module=kategoria&id=64

Portal Finansowo-Księgowy – serwis dla księgowych...

Przekroczenie ustawowego limitu powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych; Zyski z reklam na blogu można opodatkować 8,5% ryczałtemwww.portalfk.pl/?registr=g10

Rachunki / konta | ING Bank Śląski

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz rachunków …www.ingbank.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulaminy/rachunki-konta

Konto dla dziecka PKO Junior | Rachunki osobiste | PKO...

Oprocentowanie. Oprocentowanie zmienne. Aktualne oprocentowanie środków na rachunku PKO Konto Dziecka wynosi 4,5 % do 2500 zł oraz 2 % od nadwyżki ponad …www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-dziecka/

Zysk - Encyklopedia Zarządzania

Charakterystyka. Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka...mfiles.pl/pl/index.php/Zysk