Masz pytanie?

Nowe ramowe plany nauczania - Eksperci w Oświacie

Od dawna zapowiadane nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 20...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,52,nowe-ramowe-plany-nauczania....

Ramowy plan nauczania oraz plany wynikowe | Centrum...

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons...www.ceo.org.pl/pl/edukacja-prawna-i-obywatelska/news/ramowy-plan-nauczania-oraz-plany-wynikowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I …

11. Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przesunąć nauczanie języków obcych i przedmiotów, dla których jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godzin zajęć...www.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/ramowe_plany_nauczania.pdf

Ramowe plany nauczania - Zespół Szkół Technicznych w...

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas : czwartych "stara podstawa".www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=ramowe_plany

Program nauczania lekcji etyki w gimnazjum - MAGDALENA …

Program nauczania lekcji etyki w gimnazjum - dr MAGDALENA ŚRODA... Od Redakcji. Dla porządku przypominamy, że po wprowadzeniu obecnie obowiązującej …www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/143-program-nauczania-lekcji-etyki-w-gimna...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

c) gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

Programy nauczania - reforma 2009 / Gimnazjum / Materiały...

Poniżej mogą Państwo bezpłatnie pobrać programy nauczania do przedmiotów w gimnazjum (dotyczy nowej podstawy programowej). Pozostałe materiały do pobrania...www.operon.pl/materialy_do_pobrania/gimnazjum/programy_nauczania_reforma_2009

Program autorski nauczania wychowania fizycznego dla klas...

Edux.pl: Program autorski nauczania wychowania fizycznego dla klas I - III gimnazjum (zajęcia podstawowe i fakultatywne)www.edukacja.edux.pl/p-7365-program-autorski-nauczania-wychowania-fizycznego.php

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum...

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum... Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Słowa na czasie”...www.nowaera.pl/pomoce/plan-wynikowy/plan-wynikowy-cz.-2/download.html

Ośrodek Rozwoju Edukacji :: Materiały do pobrania

Kalkulator szkolnych planów nauczania. 29 lutego 2012: poprawiono kalkulatory dla LO i technikum w części dotyczącej zliczania godzin nauczanych w zakresie...www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=46:szkolne-plany-nau...