Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 15, …www.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/ramowe_plany_nauczania.pdf

Ramowe plany nauczania - Reforma oświaty 2017

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do...www.nowaera.pl/strona-glowna/reforma-oswiaty-pod-lupa/ramowe-plany-nauczania

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018 | V …

Klasa A − SPOŁECZNA Ramowy plan nauczania. Dwa obowiązkowe rozszerzenia: język polski i geografia. Rozszerzenie geografii rozpoczynamy od drugiego...vlo.edu.pl/oferta-edukacyjna-w-roku-szkolnym-2016_2017/

MEN: Jaka nowa podstawa programowa i ramowe plany...

• Ministerstwo Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej przygotowało nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i liceum...www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-jaka-nowa-podstawa-programowa-i-ramowe-plany-nauczania,87...

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Wskaźniki oceny pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą być kryteria, jakimi...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika. Ekspresja słowna a autyzmwww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczspec

salez.edu.pl - Collegium Salesianum w Bydgoszczy

„Dzikie Wybrzeże” Jeśli którykolwiek z zakątków naszej planety ma prawo szczycić się wybranego przez bogów, jest nim niewątpliwie Costa Brava.salez.edu.pl/

Forum OSKKO

Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41937

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2016 - …

4) 1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/