Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych Sulejówek, 23 lutego 2012 rokukuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowa%20podstawa%20programowa%20i%20ramowe%20pl...

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się ?kuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowe%20ramowe%20plany%20nauczania%20w%20szko%C...

Ramowe plany nauczania - Zespół Szkół Technicznych w...

Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość...www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=ramowe_plany

Nowe ramowe plany nauczania - Edupress

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj 20 stycznia br. rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.www.edupress.pl/aktualnosci/art,284,nowe-ramowe-plany-nauczania.html

Poradnik dla dyrektora gimnazjum

Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczaniawww.bc.ore.edu.pl/Content/269/poradnik_dla_dyrektora_gimnazjum_ramowe_plany_nauczania.pdf

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klasy I...

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas i gimnazjum Termin działań: wrzesień-czerwiec 2003 /2004 Cel główny: Wyrównywanie braków w...profesor.pl/publikacja,8171,Program-nauczania,Program-zajec-wyrownawczych-z-jezyka-polskiego-dl...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

DZIENNIK USTAW - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 204 i) szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych,isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000204&type=2

Program nauczania etyki w gimnazjum - MAGDALENA ŚRODA

Program nauczania lekcji etyki w gimnazjum - dr MAGDALENA ŚRODA... Od Redakcji. Dla porządku przypominamy, że po wprowadzeniu obecnie obowiązującej …www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/143-program-nauczania-lekcji-etyki-w-gimna...

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów...

Studium wrocławskie, podobnie jak dwie pozostałe państwowe szkoły tego typu w Polsce (w Krośnie i w Kaliszu), działa w oparciu o podstawy programowe...www.skiba.edu.pl/ramowe-plany-nauczania.html