Masz pytanie?

Konsultacja OSKKO

Zapraszamy do zapoznania się z projektami poddanymi konsultacji: Treść rozporządzenia. Uzasadnienie. Załącznik nr 1. RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Uzasadnienie Wydanie nowego rozporz ądzenia Ministra...

2 obowi ązywa ć od 1 wrze śnia 2012 r. w klasie czwartej szkoły podstawowej i klasach pierwszych wymienionych szkół ponadgimnazjalnych, a nast ępnie w...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/RPN_uzasadnienie.pdf

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej

Uchwała nr 12/2008/09. Rady Pedagogicznej. Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. z dnia 11.02.2009r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstuwww.zpo2.mlawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=24

Regulacje prawne katechezy - diecezja.waw.pl

Z nadzieją, że powyższe dokumenty posłużą katechetom w zorientowaniu się w aktualnej sytuacji prawnejdiecezja.waw.pl/206

Aktualności - Polsko-Angielska MENTIS

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS Warszawa - Białołęka... Mentis już za nami. W tym roku piknik odbył się w placówce przywww.szkola-mentis.edu.pl/

Ramowe plany nauczania - Wrocławski Portal Matematyczny

Ramowy plan nauczania określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć …www.matematyka.wroc.pl/prawo/ramowe-plany-nauczania

Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w...

Opracowanie : mgr Edward Kubarek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 …www.edukacja.edux.pl/p-405-edukacja-uczniow-o-specjalnych-potrzebach.php

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlinewww.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje

Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie

DZIEŃ ZIEMI. Dzień Ziemi 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie jest uwieńczeniem całorocznej edukacji przyrodniczej...sp2.murowana-goslina.pl/

Szkoła św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej

Komitet budowy. Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej (organizacja poytku publicznego, istnieje od 2002 r.)www.szkola2.pl/