Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr …www.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/ramowe_plany_nauczania.pdf

Lista propozycji nowych dokumentów - Nadzór pedagogiczny

Zachęcamy Państwa do zgłoszania propozycji dokumentów. Po dodaniu do serwisu i zaakceptowaniu przez redakcję, Państwa propozycja zostanie poddana pod głosowanie.www.nadzor-pedagogiczny.pl/lista-propozycji-nowych-dokumentow

Strona Szoły Podstawowej w Narolu - spnarol.pl

szkoŁa. komunikaty przetargi dyrekcja. nauczyciele. rada rodzicÓw. samorzĄd uczniowski. biblioteka. Świetlica. pedagog szkolny. patron. historia. uczniowiespnarol.pl/kszt_specjalne.html

Forum OSKKO

zuas23 27-08-2007 21:41:28 [#01] Witam serdecznie, czy dyrektor wydaje rodzicowi decyzje o przyznaniu nauczania indywidulanego dla jego dziecka?oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24452

DZIENNIK USTAW - Ministerstwo Edukacji Narodowej

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 …https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

Ramowe plany nauczania - Wrocławski Portal Matematyczny

Ramowy plan nauczania określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć …www.matematyka.wroc.pl/prawo/ramowe-plany-nauczania

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie im. Bronisława...

PRZECHODZENIA UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ. ORAZ PRZYJMOWANIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły do …pl.sm1krakow.pl/readarticle.php?article_id=3

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne. 3f. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić...www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Szkoła św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej

Komitet budowy. Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej (organizacja poytku publicznego, istnieje od 2002 r.)www.szkola2.pl/

Aktualności

Ramowy plan pracy ; Święto piernika 2013 ; Święto Jabłka 2013www.sp63.szczecin.pl/