Masz pytanie?

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe. Plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkoływww.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=plany

Regulacje prawne katechezy - diecezja.waw.pl

Z nadzieją, że powyższe dokumenty posłużą katechetom w zorientowaniu się w aktualnej sytuacji prawnejdiecezja.waw.pl/206

Materiały | Klub Nauczyciela – STENTOR®

Filozofia Gimnazjum Metodyka – Programy nauczania Hanna Diduszko Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Program nauczania Metodyka – Przewodniki metodyczne …klubnauczyciela.stentor.pl/klubMaterialy

Start - zobielany.sokp.pl

Na wycieczkę "Szlakiem trzech religii" 18 października wyruszyli uczniowie klas IV, V szkoły podstawowej i I gimnazjum.www.bielany.edu.pl/

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach - atenyzs.pl

Dzienniczek ucznia; Platforma edukacyjna; Plan lekcji; Życie szkoły - czasopismo; Pod Wiatr - czasopismo młodzieżowe; Projekty edukacyjne; Zajęcia pozalekcyjne...www.atenyzs.pl/

Ramowe plany nauczania - Wrocławski Portal Matematyczny

Ramowy plan nauczania określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć …www.matematyka.wroc.pl/prawo/ramowe-plany-nauczania

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

PRZECHODZENIA UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ. ORAZ PRZYJMOWANIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły do …www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Forum OSKKO

3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne. 3f. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Reforma kształcenia zawodowego - pytania i odpowiedzi

Odpowiedź: Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i...www.koweziu.edu.pl/faq_print.php

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1