Masz pytanie?

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Zasady...

Zasady rekrutacji w Szkołach im. KEN na rok szkolny 2016/2017. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą koordynuje zadania związane z organizacją...www.orpeg.pl/index.php/szkoly-im-komisji-edukacji-narodowej/pozycja-2

Ramowe plany nauczania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zgodnie z załącznikiem nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego …” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r...https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnychwww.profesor.pl/forum/read.php?10,197097,198355,quote=1

Forum OSKKO

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlineoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19567

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

A gdzie ramowy plan kursu kwalifikacyjnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli – obiecany przez Ministerstwo Zdrowia? To co jest w załączniku nr 1www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w...

W dniu 27 kwietnia 2016 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach odbyła się druga edycja konkursu gastronomicznego Mini Mas terchef.www.ckziu.gliwice.pl/