Masz pytanie?

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Zasady...

Zasady rekrutacji w Szkołach im. KEN na rok szkolny 2016/2017. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą koordynuje zadania związane z organizacją...www.orpeg.pl/index.php/szkoly-im-komisji-edukacji-narodowej/pozycja-2

Ramowe plany nauczania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zgodnie z załącznikiem nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego …” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r...https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnychwww.profesor.pl/forum/read.php?10,197097,198355,quote=1

Forum OSKKO

Jak pracować z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej; Jak pracowałam nad projektem; Jak pracuję z uczniem zdolnym na lekcjach sztuki? Jak pracuję? Jak prowadzić...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19567

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Konferencja na temat efektywności nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych odbyła się 2.12.2013 w Olsztynie. Konferencja miała zasięg …www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Nauczyciele będą uczyć udzielania pierwszej pomocy...

A gdzie ramowy plan kursu kwalifikacyjnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli – obiecany przez Ministerstwo Zdrowia? To co jest w załączniku nr 1www.ratowniczy.net/nauczyciele-beda-uczyc-udzielania-pierwszej-pomocy/