Masz pytanie?

Ramowe plany nauczania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zgodnie z załącznikiem nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego …” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r...https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w...

Czy w klasie sportowej może uczyć 2 nauczycieli wychowania fizycznego, tj.: pierwszy nauczyciel - szkolenie podstawowe (4 godziny, drugi nauczyciel - szkolenie...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kwalifikacje-do-prowadzenia-zajec-wychowania-fizycznego...

Budowa szkoły | Szkoła z charakterem

Budowa szkoły. Szanowni uczniowie i rodzice. Od ponad trzech lat zarząd Fundacji „Szkoła z Charakterem” oraz dyrekcja szkoły, czynią starania związane z...szkolazcharakterem.gliwice.pl/budowa-szkoly/

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Jak pracować z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej; Jak pracowałam nad projektem; Jak pracuję z uczniem zdolnym na lekcjach sztuki? Jak pracuję? Jak prowadzić...www.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Noc Bibliotek - wydanie II krajowe odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 roku. Zapraszamy biblioteki publiczne, szkolne i inne z całej Polski!www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w...

W dniu 27 kwietnia 2016 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach odbyła się druga edycja konkursu gastronomicznego Mini Mas terchef.www.ckziu.gliwice.pl/