Masz pytanie?

Ramowe plany nauczania – Ministerstwo Edukacji …

Zgodnie z załącznikiem nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego …” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r...https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania

Dyrektor szkoły - pracownik, pracodawca, menedżer na...

dyrektor szkoŁy – pracownik, pracodawca, menedŻer. na podstawie funkcjonowania szkoŁy podstawowej warszawa 2012 spis treŚci wstĘp...www.edukacja.edux.pl/p-26008-dyrektor-szkoly-pracownik-pracodawca.php

Pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnychhttps://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki/pytani...

SP 3 Wrocław

XV Matematyczny Marsz na Orientację stał się inspiracją do działań twórczych naszych uczniów. Powstało wiele interesujących baśni, legend i opowiadań...www.sp3.wroc.pl/