Masz pytanie?

Nowe ramowe plany nauczania - Eksperci w Oświacie

Od dawna zapowiadane nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 20...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,52,nowe-ramowe-plany-nauczania....

Programy nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej...

Programy nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Etapy edukacyjne I i IIsklep.wsip.pl/produkty/programy-nauczania-dla-szkoly-podstawowej-specjalnej-1915/

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się ?kuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowe%20ramowe%20plany%20nauczania%20w%20szko%C...

Ramowe plany nauczania i nowe wzory świadectw...

Wyniki badań czytelnictwa wśród młodzieży w Polsce spowodowały niemałe poruszenie w środowisku szkolnym. Badania wykazują, że większość uczniów od...www.operon.pl/aktualnosci/ramowe_plany_nauczania_i_nowe_wzory_swiadectw_rozporzadzenia_podpisan...

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego...

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA I. Ogólna …www.profesor.pl/publikacja,17530,Program-nauczania,Program-pracy-kola-zainteresowan-z-jezyka-an...

Program nauczania / Technika / Szkoła Podstawowa...

Program nauczania zawiera między innymi: · szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania; · materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami...www.operon.pl/szkola_podstawowa/technika/program_nauczania

Nadzór Pedagogiczny

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkolewww.nadzor-pedagogiczny.pl/

Kurs florystyczny podstawowy – poznaj dokładny program...

Florystyka realizowana jako florystyczny kurs podstawowy obejmuje 60 godzin nauczania florystyki. Kursy florystyczne podstawowe to 10 godzin zajęć …www.akademiaflorystyki.pl/kurs-florystyczny-podstawowy/

Propozycja sprawdzianu dla uczniów klas III szkoły...

Jolanta Gołaska, Urszula Pankiewicz Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy. Propozycja sprawdzianu dla uczniów klas III szkoły podstawowejwww.profesor.pl/publikacja,11492,Sprawdziany-i-testy,Propozycja-sprawdzianu-dla-uczniow-klas-II...

shop.eltpoland.pl

Zestaw nauczycielski. Nauczycielom użytkującym nasze podręczniki zapewniamy zestawy nauczycielskie do podręczników z których korzystają. Można je zakupić lub...eltpoland.pl/