Masz pytanie?

Reforma edukacji: plany nauczania dla 8-letniej szkoły...

Zgodnie z podstawą programową w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się...www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/301219955-Reforma-edukacji-plany-nauczania-dla-8-letniej-szkoly...

Statut szkoły | Ananas - Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiejananas.edu.pl/statut-szkoly/

Nadzór pedagogiczny

W jaki sposób rada gminy ma stwierdzić przekształcenie 6-letniej szkoły podstawowej w zespole szkolno - przedszkolnym w 8-letnią szkołę podstawową?https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

Plan Pracy Szkoly - Gimnazjum nr4 w Stargardzie …

Plan Pracy Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie rok szkolny 2016/2017www.gim4.edu.pl/index.php?kategoria=plan_pracy_szkoly

Dyrektor szkoły - pracownik, pracodawca, menedżer na...

dyrektor szkoŁy – pracownik, pracodawca, menedŻer. na podstawie funkcjonowania szkoŁy podstawowej warszawa 2012 spis treŚci wstĘp...www.edukacja.edux.pl/p-26008-dyrektor-szkoly-pracownik-pracodawca.php

Nauczanie metodą Montessori w szkole podstawowej

Metoda Montessori wykorzystana w szkole podstawowej pozwali Twojemu dziecku już na starcie odkryć przyjemność w zdobywaniu wiedzy o świecie poprzez naukę.szkolamontessori.szczecin.pl/nauczanie/

Reforma oświaty 2017 - Wydawnictwo Nowa Era

W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej).www.nowaera.pl/strona-glowna/reforma-oswiaty-pod-lupa

Forum OSKKO

Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19567

Szkoła podstawowa IV-VI - Publikacje nauczycieli

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach innowacji pedagogicznej o charakterze programowo - metodycznym "Mat.۞Art. Geometria w sztuce" realizowanej w Zespole...www.edukacja.edux.pl/podstawowa-IV-VI.php

PEDAGOG SZKOLNY - uczeń z upośledzeniem …

Nr programu nauczania ( w szkolnych programach ) Zakres dostosowania programu nauczania: Wymagania edukacyjne: Formy i metody pracy: Sprzęt i środki dydaktycznepedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=83