Masz pytanie?

Ramowe plany nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej...

Od września do planów nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej będą włączane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka...www.rp.pl/Zadania/303199965-Ramowe-plany-nauczania-w-osmioletniej-szkoly-podstawowej--rozporzad...

Podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności...www.oswiata-solidarnosc-malopolska.edu.pl/2676podstawaprogramowairamoweplanynauczaniaprezentacj...

Wiemy, co zmieni się w szkole po reformie! Koniecznie...

Zgodnie z podstawą programową w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się...malydziennik.pl/wiemy-co-zmieni-sie-w-szkole-po-reformie-koniecznie-przeczytaj,1989.html

Forum OSKKO

05.09.2014 · Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych na I etapie nauczania w trzyletnim okresie nauczania wynosi: Kształcenie zintegrowane – …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47630

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

rada pedagogiczna | Blog dla dyrektora szkoły

Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań …https://dyrektorszkoly.wordpress.com/tag/rada-pedagogiczna/

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Rodzice Szkole - szukasz informacji o funkcjonowaniu rady rodziców, prawach i obowiązkach rodziców w szkole, współpracy z dyrektorem i nauczycielami - wejdź na...rodziceszkole.edu.pl/