Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

a) szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

www.kuratorium.lodz.pl

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów...www.kuratorium.lodz.pl/data/newsFiles/podstawa_programowa_ramowe_plany_nauczan.pps

Dojrzałość szkolna, a nowa podstawa programowa - …

Dojrzałość szkolna, a nowa podstawa programowa. Współczesne pojęcie dojrzałości szkolnej ma szeroki zakres. Anna Brzezińska współcześnie pojmowaną...odkrywcy-wiedzy.pl/dojrzalosc-szkolna-a-nowa-podstawa-programowa

Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych...

Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporz ądze ń Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszaliniecen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link6/prezentacja_ramowe_plany.pdf

www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie. procesu . kształcenia. Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania w językuwww.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00002677_01_03.pptx

Bez tytułu 1 - osblodz.pl

Informacje o szkole. Edukacja wczesnoszkolna w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi - klasy I-III szkoły...osblodz.pl/szkola_dzisiaj.htm

Forum OSKKO

rzewa 30-03-2012 10:24:06 [#05] w szkole ogólnodostępnej tez nie ma przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie", a te zajęcia organizuje się na mocy właśnie...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47630

Harmonogram seminariów | Nowoczesny Dyrektor

Nowa twarz kształcenia informatycznego, czyli o nadchodzących zmianach w podstawie programowej i nauczaniu programowania Prof. dr hab. Maciej M. Sysło, sala 3, 15...https://nowoczesny-dyrektor.pl/harmonogram-seminariow/

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2016 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 2156 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,26656,Sprawozdania,sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela-dyplomowanego