Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

a) szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

Podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

Podstawa programowa katechezy w... Służą temu zajęcia zintegrowane w szkole podstawowej na... szczególną cechę nauczania religii w szkole wezwanie "do...podn.wodzislaw.pl/pliki/religia/Podstawa%20programowa%20katechezy.doc

Dydaktyka - Plany i harmonogramy pracy

Szkolny plan nauczania opracowany dla klasy I Gimnazjum od roku szkolnego 2016/2017. Dwa przykładowe warianty szkolnego planu nauczania dla klasy I gimnazjum w …www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/plany-i-harmonogramy-pracy

Uzasadnienie Wydanie nowego rozporz ądzenia Ministra...

1 Uzasadnienie Wydanie nowego rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest konieczne z uwagi na...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/RPN_uzasadnienie.pdf

Forum OSKKO

Szkolenie Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010 przeprowadzone przez stażystkę Anetę Szewczyk Temat szkolenia: Realizacja Nowej Podstawy Programowej w …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47630

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2016 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 2156 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Awans zawodowy od nowa; Planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej na rok szkolny 2016/2017; Rezygnowanie z nowych technologii w procesie nauczania to …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

NSZZ Solidarność

AKTUALNOŚCI. środa, 19 października 2016r. Ryszard Proksa: Nie mówimy, że kochamy rząd. Wywiad Jolanty Kamińskiej z Ryszardem Proksą-szefem Sekcji …www.oswiata-solidarnosc-malopolska.edu.pl/

Reforma kształcenia zawodowego - pytania i odpowiedzi

Organizacja praktycznej nauki zawodu. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktycznej nauki zawodu, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie...www.koweziu.edu.pl/faq_print.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,26656,Sprawozdania,sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela-dyplomowanego