Masz pytanie?

Ramowe plany nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej...

Od września do planów nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej będą włączane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII.www.rp.pl/Zadania/303199965-Ramowe-plany-nauczania-w-osmioletniej-szkoly-podstawowej--rozporzad...

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym …

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.https://men.gov.pl/informator

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowychoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, …www.profesor.pl/publikacja,26656,Sprawozdania,sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela-dyplomowanego

zarys ogólny - Odkrywcy Wiedzy Przedszkole w Wieluniu

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"odkrywcy-wiedzy.pl/pedagogika-marii-montessori-zarys-ogolny

Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w wieku …

Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w wieku od 2, 5 do 6 lat. Pojęcie rozwoju możemy określić, jako składający się z wielu ogniw proces w trakcie, którego zachodzą nieodwracalne zmiany.odkrywcy-wiedzy.pl/charakterystyka-rozwoju-spolecznego-dziecka-w-wieku-od-2-5-do-6-lat