Masz pytanie?

Klub Miłośników Filmu | PIXAR ANIMATION STUDIOS - filmy …

Twórcy włożyli do filmu charakterystyczne elementy poprzednich dzieł Pixara, a także nasycili scenariusz aluzjami, czytelnymi przede wszystkim dla nich samych.www.film.org.pl/prace/pixar/pixar2.html