Masz pytanie?

Kultura odrodzenia w Polsce - Sciaga.pl

Wiek XVI przez wielu historyków nazywany jest złotym i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako krajsciaga.pl/tekst/2897-3-kultura_odrodzenia_w_polsce

Dwudziestolecie miedzywojenne

Ramy czasowe: w porównaniu do innych epok, łatwo wyodrębnić, dzięki doniosłym wydarzeniom historycznym – odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku...dwudziestolecie-miedzywojenne.ostatnidzwonek.pl/

Klub Miłośników Filmu | PIXAR ANIMATION STUDIOS - filmy …

Twórcy włożyli do filmu charakterystyczne elementy poprzednich dzieł Pixara, a także nasycili scenariusz aluzjami, czytelnymi przede wszystkim dla nich samych.www.film.org.pl/prace/pixar/pixar2.html