Masz pytanie?

Język polski – skrypt. - Materiały do matury - Język...

D z i e ł a - b o h a t e r o w i e "Pieśń o Roladzie" - główny bohaterwww.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/materia%C5%82y_do_matury/9673-j%C4%99zyk_polski_skrypt.ht...

Latarnik test z treści

c) na Tahiti; d) w Hondurasie; Konsulowi,jakiego kraju powierzono znalezienie nowego latarnika? a) Stanów Zjednoczonych; b) Polski;lekturygimnazjum.pl/latarnik/5679-2/