Masz pytanie?

Test o pisowni u i ó, ćwiczenia ortograficzne online...

Test z ortografii, który sprawdza znajomość zasad pisowni ó i u. Znajdziesz tu m.in. rozsypankę literową, dyktando, krzyżówkę i ćwiczenie z homofonami.www.ortografka.pl/pisownia-u-i-o/upior/test

Test o pisowni rz i ż, ćwiczenia ortograficzne online...

Test z ortografii, który sprawdza znajomość zasad pisowni rz i ż. Znajdziesz tu rozsypankę literową, dyktando i inne ćwiczenia. Wyniki otrzymasz e-mailem.www.ortografka.pl/pisownia-rz-i-z/grzybiarz/test

-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w roku szkolnym 2014/2015 Pedagog szkolny Magdalena Stoppa prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas:www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/zkk.pdf

Program terapii pedagogicznej klas II i III szkoły...

Plan pracy nauczyciela terapeuty dla klas II-III w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi na rok szkolny 2011/2012.www.edukacja.edux.pl/p-14927-program-terapii-pedagogicznej-klas-ii-i-iii.php

Aktualności - Zespoł Szkół Maków Podhalański

27 września w klasach gimnazjalnych odbyło się głosowanie na członków Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało troje uczniów: Wiktoria Rusin z klasy 2bzsmakow.edu.pl/

Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla …

Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięwww.edukacja.edux.pl/p-3774-program-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych.php

GRAJ ONLINE - RZ i Ż opowiadanie - PisuPisu.pl

Administrator pomaga w pisaniu komentarzy, poprawiając błędy ortograficzne. ;) Ewa: 2017-09-25 21:04:20. To jest super miałam sprawdzian z ortografii w szkole i...pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-opowiadanie

GRAJ ONLINE - Wybierz U czy Ó - PisuPisu.pl

Administrator pomaga w pisaniu komentarzy, poprawiając błędy ortograficzne. ;) krystian: 2017-09-23 10:36:13. uwielbiam tą strone jest super . zosia: 2016-11-07...pisupisu.pl/klasa3/u-i-o-wybierz

Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej dla ucznia z...

Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej opracowano na okres nauki w gimnazjum w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/plan-indywidualnej-pracy-rewalidacyjnej-dla-ucz...

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla …

Program rewalidacji dla uczennicy z afazją opracowany został na drugi etap edukacyjny. Afazja wpływa u dziewczynki negatywnie na rozwój funkcji słuchowych..https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/program-indywidualnych-zajec-rewalidacyjnych-2/