Masz pytanie?

Urząd Miejski w Białymstoku - Wydział Komunikacji...

Urząd Miejski w Białymstoku - Wydział Komunikacji; Branickiego 9; Białystok; podlaskie; 75.11.13 Organy miejskie administracji państwowej; 911102 Organy...www.teleadreson.pl/urzad-miejski-w-bialymstoku-wydzial-komunikacji-80161c1ba1.html

Historia wydarzeń-Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej jest organizacj zrzeszaj przewoikw, producent taboru i inne podmioty zwizane z komunikacja miejskawww.igkm.pl/site/wydarzenia.html?i_archiwum=1

Strona tytułowa-Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej jest organizacj zrzeszaj przewoikw, producent taboru i inne podmioty zwizane z komunikacja miejskawww.igkm.pl/

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Białystok, ul. Słonimska...

E-podlasie.pl : URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Urząd Miejski ul. Słonimska 1 Centrala: 85 8696000 Prezydent Miasta Białegostoku Sekretariat: 85 8696002 e - mail...www.e-podlasie.pl/wizytowka/urzad_miejski_w_bialymstoku_221760.html

Wydział Pedagogiki i Psychologii - Uniwersytet w Białymstoku

Kontakt: (85) 745 74 05 Pracownicy: Dr Beata Mirucka - p. o. kierownika Zakładu Dr Katarzyna Skok Mgr Monika Kisielewska Mgr Urszula Dymnicka Przedmioty nauczania:pedagogika.uwb.edu.pl/pracownicy.php?p=168

Druki i informacje - Referat Rejestracji Pojazdów

Centrum Edukacji w Supraślu; Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach; I Liceum ogólnokształcące w Łapach; Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach im.www.powiatbialostocki.pl/index.php/druki-i-informacje/category/6-referat-rejestracji-pojazdow

Studia Doktoranckie - Uniwersytet w Białymstoku

11 kwietnia 2014 roku w Domu Studenta nr 2 przy ul. Krakowskiej 9A, w sali telewizyjnej (nr 18 - przy wejściu) o godzinie 18.00 odbędą się wybory przedstawicieli...www.uwb.edu.pl/studenci.php?p=1629

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU - Białystok, ul...

e-podlasie.pl : starostwo powiatowe w biaŁymstoku - wydziaŁ organizacyjny tel. 85 740 39 89 zespÓŁ radcÓw prawnych tel. 85 740 39 70 wydziaŁ budŻetu i...www.e-podlasie.pl/wizytowka/starostwo_powiatowe_w_bialymstoku_595908.html

wszystko o prawie jazdy - Prawko.com.pl - Odbiór prawa jazdy

Prawko.com.pl - wszystko o prawie jazdy, kursach, egzaminach, testy komputerowe na prawo jazdy. Baza ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy.www.prawko.com.pl/odbior-prawa-jazdy

Instytut Pamięci Narodowej | Wydział Komunikacji Społecznej

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawaipn.gov.pl/wydzial-prasowy/wydzial-komunikacji-spolecznej