Masz pytanie?

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

6 26. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał Rady Pedagogicznej przestrzegając procedur, a w szczególności: 1) w rejestrze umieszcza się nr uchwały...www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

Rejestry, księgi :: www.drukiszkolne.pl

Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych (100 kartek A4, oprawa twarda)www.drukiszkolne.pl/index.php?k67,rejestry-ksiegi

Uchwały Rady Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej...

lp. numer uchwaŁy . data uchwaŁy . tytuŁ uchwaŁy . termin wejŚcia . w . Życie . data przekazania do wykonania . uwagi. i sesja rady powiatu - 27 listopada 2014 rokuwww.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Przedszkole nr 9 w Siemianowicach

STATUT PRZEDSZKOLA. STATUT PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEMIANOWICACH ŚL. § 1 Postanowienia ogólne Przedszkole nr 9 zwane dalej przedszkolem ;jest przedszkolem …www.p9siemianowice.pl/o_nas/index.html

Zasady działania Rady Rodziców | Gimnazjum z Oddziałami...

Rada Rodziców to zespół ludzi, wybranych w demokratycznych wyborach. Rada Rodziców nie jest władzą dla rodziców – jest przedstawicielstwem: ciałem...www.gim126.waw.pl/zasady-dzialania-rady-rodzicow/

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

§ 1.1. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach, zwana dalej „Szkołą" jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podlaskiego.bip.psm.wrotapodlasia.pl/

Forum OSKKO

Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi. Siedzibą Szkoły jest budynek zlokalizowany w...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

Statut MOS nr 4 w Łodzi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi... ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4...www.mos4lodz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=47

Informacje podstawowe | BIP - Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Starostwo Powiatowe w Lubaniu ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań tel. 75 64 64 300, fax. 75 64 64 321 e-mail: sekretariat@powiatluban.pl NIP: 613 13 93 262, REGON...www.bip.powiatluban.pl/?content=331&id=221