Masz pytanie?

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

6 26. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał Rady Pedagogicznej przestrzegając procedur, a w szczególności: 1) w rejestrze umieszcza się nr uchwały...www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

Powiatowy Zespół Poradni | Wejherowo

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i...poradnia-wejherowo.pl/

RE: Regulamin protokołowania RP - Forum - Społeczność...

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...www.oswiata.abc.com.pl/forum/-/message_boards/message/8009599

Forum OSKKO

STATUT PRZEDSZKOLA. STATUT PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEMIANOWICACH ŚL. § 1 Postanowienia ogólne Przedszkole nr 9 zwane dalej przedszkolem ;jest przedszkolem …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44703

sp30.olsztyn.pl

Uchwały rady pedagogicznej.... Arkusze ocen – rejestr uchwał rady pedagogicznej wyrażonych w sprawach indywidualnych dotyczących klasyfikowania,...sp30.olsztyn.pl/files/sites/347/wiadomosci/51445/files/13_instrukcja__postepowania__z__dokument...

Zadania dyrektora szkoły - Aktualności - Czytaj - oswiata...

Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zadania-dyrektora-szkoly

Uchwała nr 1/15/16 w sprawie zmian w statucie szkoły

Uchwała nr 1/15/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach z dnia 26 sierpnia 2015bip.marki.pl/pl/bip/jednostki_samorzadowe/SP_2/statut_uchwala

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów oraz trybu odwoławczego I Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących (zgodnieixlo.webd.pl/web_dokumenty_szkolne/regulacje_prawne.pdf

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą...www.wikom.pl/ppp1kalisz/strona2.htm

Oświata : Gmina Czerwonak

Dokumenty Org. pozarządowe Rejestr Organizacji Pozarządowych Program współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami...www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/niezbednik/oswiata.html