Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej - sp4siedlce.info

Regulamin, kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 1. Regulamin Rady . Pedagogicznejwww.sp4siedlce.info/Regulamin/rrp-sp4.pdf

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

6 26. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał Rady Pedagogicznej przestrzegając procedur, a w szczególności: 1) w rejestrze umieszcza się nr uchwały...www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej - zeromski.waw.pl

- 1 - Regulamin Rady Pedagogicznej XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawiewww.zeromski.waw.pl/bip/Akty_prawne/Regulamin%20Rady%20Pedagogicznej.pdf

Powiatowy Zespół Poradni | Wejherowo

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i...poradnia-wejherowo.pl/

Rejestry, księgi :: www.drukiszkolne.pl

Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych (100 kartek A4, oprawa twarda)www.drukiszkolne.pl/index.php?k67,rejestry-ksiegi

RE: Regulamin protokołowania RP - Forum - Społeczność...

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...www.oswiata.abc.com.pl/forum/-/message_boards/message/8009599

Forum OSKKO

Symbol: Przeznaczenie: Format: Cena netto (PLN) Zobacz wzór: I/18: Rejestr wydanych legitymacji szkolnych (EDU VII/4) ks. A4/ 100 k. 9.15 : I/19oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44703

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach, Katolickie Przedszkole w Gorlicach, prowadzone przez Siostry Felicjanki, Zapraszamy do odwiedzenia naszej...www.felicjankigorlice.pl/home.php?pageid=0301

Przedszkole Publiczne Nr 16 w Bydgoszczy - Statut Przedszkola

5. Przedszkole posługuje się pieczęcią zawierającą powyższe dane. 6. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.www.przedszkole16.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid...