Masz pytanie?

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin, kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 1. Regulamin Rady . Pedagogicznejwww.sp4siedlce.info/Regulamin/rrp-sp4.pdf

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Art. …

6 26. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał Rady Pedagogicznej przestrzegając procedur, a w szczególności: 1) w rejestrze umieszcza się nr uchwały...www.zspsumin.pl/dokumenty/pdf/regulamin_rady_pedagogicznej.pdf

Rejestry, księgi :: www.drukiszkolne.pl

Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych (100 kartek A4, oprawa twarda)www.drukiszkolne.pl/index.php?k67,rejestry-ksiegi

Miasto Opole

Przyjmowanie i załatwianie spraw : 1) miejsce przyjmowania interesantów : sekretariat . 2) w jakich dniach i godzinach : od poniedziałku do piątkuwww.bip.um.opole.pl/?id=331

BIP - Urząd Miasta Włocławek

Rejestry, ewidencje prowadzone w Urzędzie Miasta Włocławek. Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Miasto Włocławek (131kB) Rejestr żłobków i...bip.um.wlocl.pl/?cid=43

Uchwały Rady Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej...

lp. numer uchwaŁy . data uchwaŁy . tytuŁ uchwaŁy . termin wejŚcia . w . Życie . data przekazania do wykonania . uwagi. i sesja rady powiatu - 27 listopada 2014 rokuwww.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32

Forum OSKKO

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44703

Forum OSKKO

5. Przedszkole posługuje się pieczęcią zawierającą powyższe dane. 6. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

Zadania dyrektora szkoły - Aktualności - Czytaj

Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zadania-dyrektora-szkoly/print/

Zadania dyrektora szkoły - Aktualności - Czytaj - oswiata...

Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zadania-dyrektora-szkoly