Masz pytanie?

Regulamin Programu VITAY - vitay.pl

I. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html

Samochód z wadami. Kiedy nieuczciwy sprzedawca odpowie?

Dochodzenie roszczeń z tytułu wady samochodu nie musi być trudne. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o rękojmi, odstąpieniu od umowy i obniżeniu ceny,maszprawo.org.pl/2013/06/samochod-z-wadami-kiedy-nieuczciwy-sprzedawca-odpowie/