Masz pytanie?

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w...

Spis treści WSTĘP Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1.Istota i funkcje zarządzania potencjałem społecznym organizacjiwww.pracemagisterskie.com.pl/katalog.php?a=sz&id=665

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Najlepsze studia...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Studiuj ekonomię we Wrocławiu i zdobądź solidne wykształcenie na jednej z najlepszej uczelni w kraju. Kształcimy...www.ue.wroc.pl/

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 września 2016 13:05: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał współpracę z Biurem Karier UMK.www.inibi.umk.pl/

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji - Start

Ćw. terenowe - Opatów 2016 Inauguracja roku akad. 2016/2017 Obchody 65.-lecia WIG Autostrada - Polska 2016 Sukces na IGSM 2016 Stypendia z MNiSzWwww.wig.wat.edu.pl/

Instytut Chemii Organicznej PAN - IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa... W IChO PAN odbyła się konferencja III rd Symposium on Biotransformations 2016www.icho.edu.pl/

Prawie wszystko o doktoratach - Szkoła Główna Handlowa...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa centrala: +48 22 564 60 00doktorant.sgh.waw.pl/pl/Strony/doktoraty.aspx

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | Szkoła Główna Handlowa...

Praca magisterska pani Kamili Kołacińskiej napisana pod kierunkiem dr. Roberta Sasina z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji otrzymała II nagrodę w...kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/Strony/default.aspx

Adwokaci Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór - prawo gospodarcze...

Kancelarie KKPW oferują usługi prawne w zakresie m.in. prawa gospodarczego czy nieruchomości. Adwokaci są dostępni w Warszawie, Krakowie, a także Szczecinie i...kkpw.pl/