Masz pytanie?

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy - Zasiłki i...

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy w czasie zatrudnienia i niezdolność trwa nadal po rozwiązaniu stosunku pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/670639,Zasilek-chorobowy-po-ustan...

składki na ubezpieczenia społeczne - Encyklopedia Gazety...

Są to świadczenia pieniężne, przymusowe, celowe, podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/346004,skladki_na_ubezpieczenia_spoleczne.html