Masz pytanie?

Świadczenia rodzinne - zmiany w ustawie --[Problemy Osób...

* kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnychidn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_rodzinne.htm

Serwis ZUS - Emerytury i renty podlegające koordynacji...

Koordynacja w zakresie emerytur i rent, Emerytury i renty podlegające koordynacji wspólnotowej na podstawie rozporządzenia 1408/71, Koordynacja wspólnotowa w...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=276

Emerytura i renta po zmarłym małżonku - wybór...

Emerytura i renta po zmarłym małżonku - wybór. Wdowie przysługuje renta rodzinna w wysokości 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu mężowi.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/670817,Emerytura-i-renta-po-zmarlym-malzon...

JAKI DOCHÓD DO ZASIŁKU RODZINNEGO - najnowsze...

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód. Jedną z podstawowych przesłanek warunkujących nabycie prawa do świadczeń rodzinnych jest osiąganie odpowiedniego …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/jaki+doch%C3%B3d+do+zasi%C5%82ku+rodzinnego

Czy muszę odejść na emeryturę nauczycielską przed 60...

W grudniu 2012 roku skończę 60 lat.Jestem czynnym nauczycielem i pobieram pomniejszoną rentę po mężu.Chcialabym jeszcze popracować do 2015 roku ,ale n...www.senior.pl/porady/emerytura-renta/1014-Czy-musze-odejsc-na-emeryture-nauczycielska-przed-60-...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2a 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel. 077 483 48 48 wewn. 52mops-kkozle.pl/?kategoria=jak_uzyskac_pomoc&subkat=uslugi_opiekuncze