Masz pytanie?

Rezerwaty przyrody - Bieszczady

Rezerwaty przyrody: W obrębie Ciśniańsko-Wetlińsiego Parku Krajobrazowego. Olszyna Łęgowa w Kalnicy - pow. 13,69 ha. Rezerwat lesny ustanowiony w 1971 r...www.bieszczady.pik-net.pl/rezerwat.phtml

Rezerwaty biosfery - WIEM, darmowa encyklopedia

Rezerwaty biosfery, obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, zawierające w swoim obrębie typy ekosystemów reprezentatywne dla najważniejszych biomów na...portalwiedzy.onet.pl/21274,,,,rezerwaty_biosfery,haslo.html

Rezerwaty przyrody — Nadleśnictwo Borki — Portal...

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę …www.borki.bialystok.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Rezerwaty Kieleckie - narowerowymszlaku.pl

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni...www.narowerowymszlaku.pl/category/przyroda/rezerwaty-przyrody/rezerwaty-kieleckie/

Rezerwaty przyrody — Nadleśnictwo Ustroń — Portal...

1) Rezerwat „Kopce" Rezerwat częściowy o powierzchni 14,74 ha. Chroni cenne fragmenty lasu mieszanego z lipą i wieloma rzadkimi roślinami runa.www.ustron.katowice.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Powiat Obornicki: Rezerwaty

REZERWAT BAGNA – CHLEBOWO – 0,04 km2. Rezerwat ścisły, torfowiskowy, położony w środkowej części doliny Warty, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej.powiatobornicki.pl/?page_id=594

Rezerwaty przyrody — Nadleśnictwo Siedlce — Portal...

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę …www.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Rezerwaty przyrody — Nadleśnictwo Pułtusk — Portal...

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym zbiorowisk roślinnych, określonych gatunków roślin i...www.pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Rezerwaty przyrody — Nadleśnictwo Oława — Portal...

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę …www.olawa.wroclaw.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Rezerwaty przyrody - Parki narodowe w Polsce, formy...

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin...www.ochrona-przyrody.edu.pl/wiki/rezerwaty-przyrody