Masz pytanie?

Wniosek RG-1» - stat.gov.pl

52. (P,F) Procentowy udzia³ w³asnoœci w ogólnej wartoœci kapita³u % w³asnoœæ Skarbu Pañstwa pañstwowych osób prawnych jednostek samorz¹du terytorialnegostat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_RG-1.pdf

G U S - Formularze - Rejestracyjne - REGON - edruki

Formularz: Wzór: Opis: Plik: RG-1 (2) Formularz: Wniosek o wpis Podmiotu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmienę cech...edruki.pl/index.php?cat=G%20U%20S/Formularze%20-%20Rejestracyjne%20-%20REGON

Załącznik do rozporządzenia Rady - stat.gov.pl

nr 69, poz. 763, z późn. zm.) rg-1 wniosek o wpis do krajowego rejestru urzĘdowego podmiotÓw gospodarki narodowej lub o zmianĘ cech objĘtych wpisemstat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_RG-1.doc

formularz ZUS ZZA - Serwis informacyjny ZUS

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy 01. ZG£OSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (jeœli TAK, wpisaæ X) adres …www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf

BIP

Nazwa: Urząd Miasta i Gminy herb: Adres: ul. Dworcowa 29 Kod: 14-420 Telefon: 552486082, 552486006, 552493034 Fax: 552486400 E-mail » sekretariat@mlynary.plwww.mlynary.bip.doc.pl/

Dokumentacja - www.krysiak.pl

Krysiak Sp. z o.o. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo. NIP: 781-190-36-79 REGON: 360175663 KRS: 0000533051 zamowienia@krysiak.plwww.krysiak.pl/dokumentacja/

Deklaracje i formularze - Portal FK

Deklaracje i formularze. W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej...https://www.portalfk.pl/deklaracje-i-formularze-357

Portal Sprawozdawczy GUS - Sprawozdawczość

Archiwum» Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2016 – sprawozdania bieżące w roku 2016 i roczne za 2015 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel...www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=6480

Krok po kroku, jak założyć działalność gospodarczą...

Pojęcie działalności gospodarczej uregulowała ustawa Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku Zgodnie z przyjętą definicją jest tosciaga.pl/tekst/35636-36-krok_po_kroku_jak_zalozyc_dzialalnosc_gospodarcza