Masz pytanie?

G U S - Formularze - Rejestracyjne - REGON - edruki

Formularz: Wzór: Opis: Plik: RG-1 (2) Formularz: Wniosek o wpis Podmiotu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmienę cech...www.edruki.pl/index.php?cat=G%20U%20S/Formularze%20-%20Rejestracyjne%20-%20REGON

edruki

Formularz: Wzór: Opis: Plik: KRS-W1 (1) Formularz: Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka...www.edruki.pl/index.php?cat=Ministerstwo%20Sprawiedliwo%B6ci/Formularze%20-%20K%20R%20S

Wypisy/wypisy i wyrysy/wyrysy oraz mapa ewidencyjna...

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu w treści zgodny z formularzem EGiB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra...www.podgik-poznan.pl/udostepnienie-danych-egib.html

SD- Z2 - g.infor.pl

POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B 2. Nr dokumentu 3. Status SD- Z2 =*à26=(1,( 2 1$%<&,8 :à$612 &, 5=(&=< /8% 35$: 0$- 7.2:<&+g.infor.pl/p/_wspolne/pliki_infornext/0000/sdz2_996.pdf

Wnioski, formularze urzędowe - szukaj wzorów dokumentów...

Wnioski, formularze urzędowe - Wzory dokumentów, pism, umów - dokumenty.nf.pl. Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów...dokumenty.nf.pl/dok-wnioski-formularze-urzedowe

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. - Valor

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć...www.valor.pl/dp_publikacje/publikacja34.pdf

Portal Sprawozdawczy GUS - Sprawozdawczość

Główny Urząd Statystyczny - Portal Sprawozdawczy... Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2017 – sprawozdania bieżące w roku 2017 i roczne za 2016 rok...form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁ OSOBY PRAWNEJ …

crp kep pola jasne wypeŁnia skŁadajĄcy, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie duŻymi, drukowanymi literami...www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1595859/Nip_2_01_12_2014

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 6) Dz.U. 2017, poz. 333 (załącznik 2)www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=7933

Formularze - Rejestracja podatników - Finanse

Od 1 września 2011 r.obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-5/W (formularz uwzględnia zmianę publikatora podstawy prawnej w związku z …www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/rejestracja-podatnikow/-/asset_publisher/Id8O/content/formula...