Masz pytanie?

Karta ryzyka SCORE - pl

Karta ryzyka SCORE. 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego...www.ikard.pl/karta-ryzyka-score.html

PENTA Soft - programy dla bhp

programy dla bhp, programy komputerowe, pentasoft, penta soft, wypadki, ryzyko, ocena ryzyka, ryzyko zawodowe, szablony oceny ryzyka, dokumentacja powypadkowa...www.pentasoft.com.pl/ocena.html

Analiza i ocena ryzyka zawodowego osób - rcre.pl

Rozdział 6 Przegląd metod analizy i oceny ryzyka zawodowego 6.1. Koncepcje analizy ryzyka 51 6.2. Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego 53www.rcre.pl/pliki/ryzyko%20metody.pdf

(Dz.U. Nr 21, poz. 94 z pó ( n. zm.) - bhpdziedzic.pl

Biuro D-U BHP Andrzej Dziedzic; 33-200 D browa Tarnowska; ul. Zazamcze 24 Tel./fax 0 (..) 14 – 642 26 37; tel. kom: 0 – 603 93 93 15; e-mail: bhp.andrzej@wp.plwww.bhpdziedzic.pl/download/teoria_%20do_ryzyka.pdf

OCENA I ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO NA …

5 4. OPIS METODY RISC SCORE (METODA WSKA ŹNIKA RYZYKA). W metodzie tej do obliczenia ryzyka zawodowego wykorzystuje si ę nast ępuj ący wzór:gim4.slupsk.pl/dokumenty/ocena_ryzyka_g4.pdf

Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych...

Summary Fractures are a clinical issue in osteoporosis, thus the aim of the diagnostic process is to identify properly patients who are at risk of fractures.www.czytelniamedyczna.pl/3658,osteoporoza-diagnostyka-i-terapia-u-osob-starszych.html

Cennik programów komputerowych dla BHP - PENTA Soft

PENTA Soft ® Zakład Usług Informatycznych Krzysztof Kochański ul. Hallera 13 83-200 Starogard Gdański tel.: 58 562 32 37 fax : 58 333 45 73www.pentasoft.com.pl/opisy/Cennik.pdf

Osteoporoza posterydowa - CZYTELNIA MEDYCZNA BORGIS

Summary Glucocirticosteroid (GS) intake is the main cause of secondary osteoporosis. The prevalence of chronic GS use is over 0,5% in general population, but only 15%...www.czytelniamedyczna.pl/3971,osteoporoza-posterydowa.html

StudenciMedycyny.pl

Studenci Medycyny i Farmacji to pierwszy ogólnopolski portal adresowanych do wszystkich studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.www.studencimedycyny.pl/

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych...

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society 2011www.mp.pl/artykuly/62083,postepowanie-w-dyslipidemiach-podsumowanie-wytycznych-european-society...