Masz pytanie?

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI

3 Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku sekretarki Typ zagroże-nia Dokumenty wykorzy-stane do identyfikacji Charakterystyka za-asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/orz_sekretarki.pdf

Polskie Forum Profilaktyki

Co to jest Karta Ryzyka SCORE? Karta Ryzyka SCORE jest narzędziem służącym do oceny indywidualnego ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia w ciągu...www.pfp.edu.pl/index.php?id=score2

Aspirin Cardio

Narzędzia służące do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego ewoluowały przez lata. Przełomem okazały się wynika badania SCORE (Sustematic Coronary Risk …www.aspirincardio.pl/pl/oblicz-i-obniz-ryzyko/kalkulator-score/

Analiza i ocena ryzyka zawodowego osób - rcre.pl

Rozdział 6 Przegląd metod analizy i oceny ryzyka zawodowego 6.1. Koncepcje analizy ryzyka 51 6.2. Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego 53www.rcre.pl/pliki/ryzyko%20metody.pdf

Sudeckie Centrum Biznesu "SCB... - Nadzory służb BHP

Nadzory służb BHP ''SCB'' jest firmą, która od 2002 roku świadczy usługi BHP w zakresie : KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PROJEKTÓW BUDOWLANYCHscb.pl/

(Dz.U. Nr 21, poz. 94 z pó ( n. zm.) - bhpdziedzic.pl

Biuro D-U BHP Andrzej Dziedzic; 33-200 D browa Tarnowska; ul. Zazamcze 24 Tel./fax 0 (..) 14 – 642 26 37; tel. kom: 0 – 603 93 93 15; e-mail: bhp.andrzej@wp.plwww.bhpdziedzic.pl/download/teoria_%20do_ryzyka.pdf

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku:::...

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY Kierownik ZOL - Barbara Klecha Zakład opiekuńczo - leczniczy w Pasłęku posiada 30 łóżek, w tym 5 łóżek dla pacjentów...szpitalpaslek.com/oddz_opiek_lecz.htm

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych...

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society 2011www.mp.pl/artykuly/62083,postepowanie-w-dyslipidemiach-podsumowanie-wytycznych-european-society...

StudenciMedycyny.pl

Studenci Medycyny i Farmacji to pierwszy ogólnopolski portal adresowanych do wszystkich studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.www.studencimedycyny.pl/

Szacowanie ryzyka powtórnego udaru mózgu | Puls Medycyny...

Naukowcy ze szpitala w Massachusetts opracowali algorytm pozwalający oszacować ryzyko wystąpienia powtórnego udaru mózgu. Narzędzie dostępne jest w Internecie...pulsmedycyny.pl/2584148,66984,szacowanie-ryzyka-powtornego-udaru-mozgu