Masz pytanie?

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Czym jest nieuciążliwa działalność gospodarcza?

W studium do miejscowego planu zagospodarowania terenu określono, że na działkach dopuszcza się nieuciążliwą działalność gospodarczą. Zastanawiam się, czy...www.eporady24.pl/czym_jest_nieuciazliwa_dzialalnosc_gospodarcza,pytania,8,113,3978.html

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1 | Podatkowe …

załącznik nr 1 zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o ktÓrym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niŻ banki, zakŁady ubezpieczeŃ i...aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-1/

Duży, średni, mały czy mikro – jak określić status...

Duży, średni, mały czy mikro – jak określić status przedsiębiorcy dla celów stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?biurorach.biz.pl/jpk_msp

Wykup gruntu pod drogę gminną

Gmina powinna wykupić grunt prywatny przeznaczony pod drogę gminną. W praktyce może okazać się, że będzie to proces długotrwały (np. trwający parę lat...www.eporady24.pl/wykup_gruntu_pod_droge_gminna,pytania,8,113,5805.html

Caritas Toruń

19 września w prawie 800 sklepach sieci Biedronka, która jest głównym partnerem akcji, wolontariusze Caritas z 29 diecezji będą zbierali podstawowe artykuły...www.torun.caritas.pl/

Panel beneficjenta

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy...www.beneficjent.wzp.pl/

Regulamin

Regulamin Konkursu gromadzi najważniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych, przebiegu Konkursu, jego budowy i celów. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie...www.swietlik.edu.pl/regulamin

Ustawa o doradztwie podatkowym 2017 (Dz.U. 2016, …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2011 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011) Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-doradztwie-podatkowym-2013-dz-u-2011-nr-41-poz...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Od 22 lutego 2016 r. Kodeks pracy wyróżnia wyłącznie trzy typy umów o pracę. Są to umowy o pracę zawierane na okres próbny, na czas nieokreślony albo na...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html