Masz pytanie?

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Serwis społecznościowy dla rodziców i ich dzieci. Użytkownicy mogą tu dzielić przyjemne z pożytecznym - tworzyć niepowtarzalny profil swojego dziecka...www.benc.pl/

Ministerstwo Finansów - Strona główna - Finanse

4 ministerstwo finansów czym jest i kiedy powstaje obowiĄzek podatkowy przy umowie sprzedaŻy podlegajĄcej podatkowi od czynnoŚci cywilnoprawnych?www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/Broszura-podatek_od_czyn_cywprw_20013+i+2014.pdf

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Wzory pism, dokumentów i formularzy na email. Ponad: 2619 gotowych dokumentów do wykorzystania natychmiast.sms.rzeszow.pl/

Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 1/21 2015-02-05 Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 . USTAWA . z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności . cywilnoprawnych. 1) Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000860959&type=3

Rodzaje PITów i inne deklaracje - Sciaga.pl

1 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług Składana do 25 ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni VAT UE Informacjasciaga.pl/tekst/81339-82-rodzaje_pitow_i_inne_deklaracje/strona/pokaz_wszystkie

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek - ABC - …

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek. Ogólnoprawny charakter i wymogi umowy pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Z kolei jej podatkowe skutki...ksiegowosc.infor.pl/abc/55442,Wszystko-o-podatkowych-skutkach-umow-pozyczek.html

Praca świadczona na podstawie umów cywilnych - Formy...

Praca świadczona na podstawie umów cywilnych. Praca może być świadczona na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umów cywilnoprawnych.www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/686124,Praca-swiadczona-na-podstawie-umow-cywilnych...

Wzory pism dla każdego

Wzory umów. Konieczność sporządzania umów sprawia, że bardzo często wiele osób sięga po wzory umów, związane z czynnością, której zamierzają dokonać.www.wzorypism.com/

INFORMACJA ZAWODOWA - WUP OPOLE - Start

informacja zawodowa. informacje na temat Świadczenia pracy na podstawie przepisÓw prawa pracy lub innej podstawy prawnej : porównanie umów.www.wup.opole.pl/ciz/izawodowa/4_swiadczenie_pracy/porownanie_umow/porownanie_umow.htm

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Rodzaj roszczenia. Termin przedawnienia. Roszczenia ze stosunku pracy. 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenia pracodawcy o …www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przedawnienie_roszczen_cywilnoprawnych-a_5324.htm