Masz pytanie?

Rozedma płuc leczenie i objawy

Nieodwracalne rozszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych wskutek destrukcji ich ścian. Rozedma to rozdęcie pęcherzyków płucnych,leczenie-objawy.pl/rozedma-pluc.htm

Choroby śródmiąższowe płuc – postępy 2010 - Artykuły...

Autorka omawia wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące chorób śródmiąższowych płuc, w tym idiopatycznego włóknienia płuc, proteinozy płuc i...www.mp.pl/pulmonologia/artykuly-wytyczne/pogladowe/show.html?id=59765

Choroby: układ oddechowy

Rozedma płuc charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w strukturach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików i …zdrowie.med.pl/uk_oddech/choroby/c_odd.html

Zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc, czyli samoistne...

Streszczenie Zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc (UIP) jest określeniem zmian stwierdzanych w badaniu mikroskopowym wycinka płuca pobranego od chorych z...www.czytelniamedyczna.pl/3637,zwykle-srodmiazszowe-zapalenie-pluc-czyli-samoistne-wloknienie-pl...

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych • Postępy Nauk...

Streszczenie Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) jest chorobą zapalną miąższu płuc i oskrzelików, związaną z powtarzanym narażeniem na...www.czytelniamedyczna.pl/3639,alergiczne-zapalenie-pecherzykow-plucnych.html

Guz płuc - eChirurgia.pl

Guz płuc .. guzy w płucach? Jeśli zmiany typu drobnych guzków są rozrzucone w całym miąższu płuc nie da się niestety wykonać żadnej biopsji płuc, bo...tematy.echirurgia.pl/guz_pluc.htm

Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica...

Przewlekły nieżyt oskrzeli, jest chorobą uszkadzającą zarówno błonę śluzową ściany drzewa oskrzelowego, jak i jej głębsze warstwy.www.bryk.pl/wypracowania/biologia/cz%C5%82owiek/11969-przewlek%C5%82y_nie%C5%BCyt_oskrzeli_bron...

Ropień płuc | Interna.com.pl

Ropień płuc (Abscessus pulmonis) jest to organiczne ropne zapalenie tkanki płucnej. Jest schorzeniem ciężkim z możliwością przerzutów np. do mózgu lub...www.interna.com.pl/ropienpluc.htm

Niewydolność oddechowa | Interna.com.pl

Niewydolność oddechowa (Insufficientia respiratoria) to zaburzenia czynności układu oddechowego upośledzające wymianę gazową w płucach.www.interna.com.pl/niewydolnoscoddechowa.htm

Niedodma leczenie i objawy

Podobne choroby: Rozedma płuc Nieodwracalne rozszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych wskutek destrukcji ich ścian.leczenie-objawy.pl/niedodma.htm