Masz pytanie?

Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci jako...

Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci jako bezwzględne wskazania do bronchoskopiiwww.czytelniamedyczna.pl/2255,ciala-obce-w-dolnych-drogach-oddechowych-u-dzieci-jako-bezwzgledn...

Plamica Schönleina - Henocha

Plamica Schönleina-Henocha jest typową chorobą wieku dziecięcego, występuje u dzieci powyżej 2 roku życia, a szczyt zachorowalności przypada na 4-6 rok życia.www.skory.choroby.biz/Plamica+Schonleina+Henocha

Homoseksualizm - Zaburzenia seksualne

Nie istnieją sposoby zmiany homoseksualności na heteroseksualność, tak więc interwencja lekarska jest niepotrzebna i niemożliwa, nawet w przypadku osoby, która...www.zaburzenia-seksualne.choroby.biz/Homoseksualizm

Zwyrodnienie sznurowe rdzenia kręgowego | Interna.com.pl

Zwyrodnienie sznurowe rdzenia kręgowego rozwija się w następstwie awitaminozy B12, której najczęstszą przyczyną jest brak czynnika wewnętrznego biorącego...www.interna.com.pl/zwyrodnienie_sznurowe_rdzenia_kregowego.htm