Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=49

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielibip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1919%3Arozporzdzenie-minist...

awans zawodowy - Portal Oświatowy: karta nauczyciela...

Awans zawodowy nauczyciela od 2015 roku. Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą...www.portaloswiatowy.pl/szukaj/awans+zawodowy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Awans zawodowy: Ustawy i akty prawne. Karta nauczyciela Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie MEN dot. zmian w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego (14.11.2007)www.profesor.pl/niezbednik/nn.php

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego... - Anglisci.pl

Wstęp . Jestem nauczycielem języka angielskiego z 13-letnim stażem pracy. Zanim podjęłam pracę w ……………………………… we Wrocławiu (obecna...www.anglisci.pl/awans-zawodowy-nauczyciela-anglisty/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zaw...

Kadry i Płace w oświacie - lp.wip.pl

Agnieszka Rumik redaktor naczelna Jest związana z miesięcznikiem „Kadry i Płace w oświacie”, gdzie na co dzień doradza, jak bezbłędnie stosować...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Zarządzenie dyrektora w sprawie udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizowania w szkole procedury (17.06.2015) Więcejwww.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia