Masz pytanie?

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r...

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/zaktualizowane/2540-rozpor...

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego imiĘ i nazwisko: mgr beata pajor posiadane kwalifikacje:przedszkolanka.com/articles.php?article_id=11

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia...www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-...

Dz.U. 2013 poz. 393 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

www.oswiataiprawo.pl

Stopień awansu zawodowego. Nawiązanie stosunku pracy. Stażysta Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o …www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/Archiwum-2007-2008/Awans-zawodowy/Przepisy-prawne-...

pracowniabhp.pl - Portal specjalisty BHP

Akty prawne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej …www.pracowniabhp.pl/zawartosc-portalu-pracownia-bhp.html

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - Publiczne Gimnazjum im...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI c.d. II. Podanie motywacji wyboru przypadku. 1. znaczenie problemu w danej społeczności, 2...www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja...

Uczniowie i Rodzice. Egzaminy i Sprawdziany. Egzamin dojrzałości; Komunikaty CKE i OKE w Poznaniu; Matura; Porozumienie pomiędzy KO i OKE; Terminy sprawdzianów …www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/nowe/2252-rozporzdzenie-mi...

IAR - Aktualności

IAR - Instytut Analiz Regionalnych... w opr. Czy IBE, to elitarna państwowa instytucja finansowa uspójniająca finansowo tych, co potrafią „naukowymi metodamiiar.pl/