Masz pytanie?

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego imiĘ i nazwisko: mgr beata pajor posiadane kwalifikacje:przedszkolanka.com/articles.php?article_id=11

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia...www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-...

Proszę o wydanie opinii w sprawie przedłużenia lub...

Proszę o wydanie opinii w sprawie przedłużenia lub przerwania stażu związanego z awansem zawodowym nauczyciela. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczął się...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/prosze-o-wydanie-opinii-w-sprawie-przedluzenia-lub/920

Plan rozwoju zawodowego pedagoga – awans na stopień...

Plan rozwoju zawodowego pedagoga. O awans zawodowy na kolejne szczeble – od nauczyciela stażysty przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego, …www.eksperciwoswiacie.pl/dla-pedagogow-i-psychologow/art,14,plan-rozwoju-zawodowego-pedagoga-aw...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5...

poniedziałek, 11 października 2010 08:33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/zaktualizowane/2541-rozpor...

PEDAGOG SZKOLNY - zmiany w prawie

08.05.2013 8 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy...pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=34

Aktualności

Czy studia pomostowe stworzyły dla Pana/Pani szansę awansu zawodowego i/lub awansu społecznego? (np. zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej...studiapomostowe.mz.gov.pl/

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

Strona Główna - Ministerstwo Edukacji Narodowej

LETNIA AKADEMIA „Demokracja w szkole” Szczegóły Opublikowano: 14 lipca 2014 Dzisiaj w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się inauguracja piątej edycji...www.men.gov.pl/