Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielibip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1919%3Arozporzdzenie-minist...

awans zawodowy - Portal Oświatowy: karta nauczyciela...

Awans zawodowy nauczyciela od 2015 roku. Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą...www.portaloswiatowy.pl/szukaj/awans+zawodowy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

www.awans-zawodowy.org - Start

Dla kogo jest ta strona? Powsta?a ona z my?l? o wszystkich Nauczycielach, kt?rzy maj? pytania zwi?zane z awansem zawodowym. Jest ona dla tych najm?odszych …www.awans-zawodowy.org/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Metryka. …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.058.0000393,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Title: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Author: Delegatura Last modified by: Pieńkosz Created Date: 4/2/2007 9:14:31 AM Document presentation format: Pokaz …www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia...

Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042602593

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na …

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...www.oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemi...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm