Masz pytanie?

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca...

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

Plan rozwoju zawodowego pedagoga – awans na stopień...

Plan rozwoju zawodowego pedagoga. O awans zawodowy na kolejne szczeble – od nauczyciela stażysty przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego, …www.eksperciwoswiacie.pl/dla-pedagogow-i-psychologow/art,14,plan-rozwoju-zawodowego-pedagoga-aw...

PEDAGOG SZKOLNY - zmiany w prawie

09.09.2014 9 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=34

Dokumentacja medyczna w świetle nowego rozporządzenia w...

Dokumentacja medyczna w świetle nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniawww.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dokumentacja-medyczna-w-swietle-nowego-rozporzadzenia-w...

Aktualności

Czy studia pomostowe stworzyły dla Pana/Pani szansę awansu zawodowego i/lub awansu społecznego? (np. zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej...studiapomostowe.mz.gov.pl/

pracowniabhp.pl - Portal specjalisty BHP

Akty prawne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej …www.pracowniabhp.pl/zawartosc-portalu-pracownia-bhp.html

Opinie i wyjaśnienia Komendy Głównej PSP - stan na 3.03...

Strona Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożrnej w Poznaniuwww.psp.wlkp.pl/?art=1298

Dz.U. 2007 Nr 83 Poz. 562 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562

Awans zawodowy nauczyciela – procedura

zmieniające rozporządzenie w sprawie... otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w... Rozporządzenie MEN z dn...www.tzn.dabrowa.pl/download/Awans_zawodowy_nauczyciela-procedura_TZN.doc

IAR - Aktualności

IAR - Instytut Analiz Regionalnych... 2014-11-17: Zjednoczone siły MEN i CKE bronią się efektem egzaminatora.iar.pl/