Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=49

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielibip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1919%3Arozporzdzenie-minist...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. nr , …www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-awansu-zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Awans zawodowy: Ustawy i akty prawne. Karta nauczyciela Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie MEN dot. zmian w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego (14.11.2007)www.profesor.pl/niezbednik/nn.php

www.glos.pl

www.glos.plwww.glos.pl/node/9497

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia...

Dz.U. 2007 nr 124 poz. 860: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071240860

Forum OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.116.0000825,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-szczego...