Masz pytanie?

KOMENTARZ awansu zawodowego przez nauczycieli …

KOMENTARZ Do rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego nowelizacji z 14 listopada 2007 r.cea-art.pl/awans/Awans_komentarz.pdf

Forum OSKKO

07.06.2007 · gosiarad 03-07-2007 17:58:04 [#02] nie mogę znależć ale mam: ZADANIA OPIEKUNA STAŻU podstawa prawna – Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN i S …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23475

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Wstęp Staż w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego odbyłam w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Skawinie. Trwał on 9 miesięcy, od września 2007 …www.edukacja.edux.pl/p-2104-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

IAR - Aktualności

OPRACOWANIA odpłatne : Etap przygotowań do akcji szkoleniowej w całej Polsce na temat: Subwencja i dotacje dla oświaty oraz skutki reformy oświatyiar.pl/

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty | tekst nr …

niepubliczne przedszkole rÓŻany dworek w zieleniewie sprawozdanie z realzacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty koŁobrzeg 2013 imię i nazwisko...www.edukacja.edux.pl/p-20205-sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela-stazysty.php

Odpowiedź MEN na pisma ZNP w sprawach... - …

rzewa 28-01-2007 07:05:20 [#02] takie sa intderpretacje MEN - nie należy się i dokładnie wynika to z tego co napisałeś - w przedszkolu nie ma klas.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932

» Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku...

Prezentujemy na stronie repozytorium aktów prawnych. Znajdziecie Państwo w nim ustawy, rozporządzenia oraz inne akty prawne dotyczące problematyki oświatowej i...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-men-w-sprawie-organizacji-roku-szkolnego/rozpo...

System Informacji Oświatowej - SIO

Informacja o terminach przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 roku oraz według stanu na...www.sio.edu.pl/?wyswietl=wszystkie

Porównanie systemów edukacyjnych | Wesole przedszkole

Charakterystyka systemu w Polsce: Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było...https://wesoleprzedszkole.wordpress.com/2014/02/04/porownanie-systemow-edukacyjnych/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 17-02 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2