Masz pytanie?

Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu...

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i... 30 kwietnia 2007 r. w sprawie... stopni awansu zawodowego » Rozporządzenie MEN w sprawie...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego...

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...

... w sprawie uzyskiwania stopni awansu... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie... w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-listopada-2007-r-zmie...

ROZPORZĄDZENIE - men.gov.pl

w sprawie sposobu podziału części oświatowej... samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1...https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/tresc-rozporzadzenia.pdf

Dz.U.2007.214.1580 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie... sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-214-1580

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez …https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narod...

Rozporządzenia men w sprawie awansu zawodowego 2007...

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu... Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Najnowszy …efakty.net/rozporz%C4%85dzenia+men+w+sprawie+awansu+zawodowego+2007,1.html

ROZPORZ ĄDZENIE - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli... w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., do wniosku owww.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/rozporzadzenie_20071114.pdf

rozporządzenie Ministra Edukacji... - Dziennik Ustaw

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego... Rozporządzenie wchodzi w życie z... Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr...dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000039301.pdf

Rozporządzenia men w sprawie awansu zawodowego 2007...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane... Zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia MEN z dnia 21... dnia 18 stycznia 2007 r. wynika, że postępowanie w...efakty.net/rozporz%c4%85dzenia+men+w+sprawie+awansu+zawodowego+2007,2.html

menis 1 grudnia 2004 - sp3.y0.pl

Zgodnie z rozporządzeniem men z dnia 14 listopada 2007 r.... · Rozporządzenie men z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez …sp3.y0.pl/sirdel/menis.1.grudnia.2004.html