Masz pytanie?

IAR - Aktualności

OPRACOWANIA odpłatne : Etap przygotowań do akcji szkoleniowej w całej Polsce na temat: Subwencja i dotacje dla oświaty oraz skutki reformy oświatywww.iar.pl/54301.html

Forum OSKKO

07.06.2007 · gosiarad 03-07-2007 17:58:04 [#02] nie mogę znależć ale mam: ZADANIA OPIEKUNA STAŻU. podstawa prawna – Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23475

Forum OSKKO

09.03.2013 · beera 28-06-2007 19:09:19 [#03] tak:) Bo MEN uważa tak: Ad. 7 i 10. W myśl § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dniaoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23389

System Informacji Oświatowej - SIO

Aplikacja SIO w wersji 3.24 jest już dostępna Dodano: 12.03.2018. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronach internetowych Centrum Informatycznego Edukacji najnowsze wydanie aplikacji SIO (3.24).www.sio.edu.pl/?wyswietl=wszystkie

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-04 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3....https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego | SZUKAM …

Poniżej znajdziesz aktualne oferty pracy z bazy naszego biura w kolejności chronologicznej - najnowsze u góry. Ponieważ zależy nam aby oferty pracy trafiały tylko do studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego poniższe ogłoszenia nie zawierają danych kontaktowych pracodawcy.www.bk.uz.zgora.pl/index.php?szukam-pracy

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i …https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2018-01-09 | Kwota wolna od podatku w 2018 r., uzależniona od dochodów. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r., obowiązują nowe zasady dotyczące ustalania kwoty wolnej od podatku.www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Minister Edukacji Narodowej przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.rodziceszkole.edu.pl/

All-Poland Distribution System AZYMUT Ltd.

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym. Przedstawione w niej zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty coachingu kariery.https://www.azymut.pl/mw/?m=3