Masz pytanie?

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany w …

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego imiĘ i nazwisko: mgr beata pajor posiadane kwalifikacje...www.edukacja.edux.pl/p-15189-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciel-mianowany.php

Opinie i wyjaśnienia Komendy Głównej PSP - stan na 3.03...

Strona Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożrnej w Poznaniuwww.psp.wlkp.pl/?art=1298

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - Publiczne Gimnazjum im...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI c.d. II. Podanie motywacji wyboru przypadku. 1. znaczenie problemu w danej społeczności, 2...www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Dz.U. 2007 Nr 83 Poz. 562 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562

Kadry i Płace w oświacie - lp.wip.pl

Agnieszka Rumik redaktor naczelna Jest związana z miesięcznikiem „Kadry i Płace w oświacie”, gdzie na co dzień doradza, jak bezbłędnie stosować...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Aktualności, informacje dla uczniów i nauczycieli, adresy.kuratorium.kielce.pl/

IAR - Aktualności

IAR - Instytut Analiz Regionalnych... 2014-10-17: Nowe rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej i nowe problemy.iar.pl/

OSTROŁĘKA WSES - STUDIA w OSTROŁĘCE

dodano 03.09.2014 . informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/zŁoŻonych ofertach/ wykluczeniu/odrzuceniu na podstawie powtÓrzonych czynnoŚci oceny ofertwww.wses.edu.pl/

Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2012 r...

I. NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE. 1. rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z …www.bibliotekako.pl/news.aid,1808,Zmiany_prawa__co_nowego_w_oswiacie_od_1_wrzesnia_2012_r__.htm...