Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielibip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1919%3Arozporzdzenie-minist...

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie...

Stan prawny na 1.12.2007 r ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego …www.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/awans_zawodowy_nauczycieli.pdf

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części...

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.www.znp.edu.pl/element/2146/Projekt_rozporzadzenia_MEN_w_sprawie_podzialu_czesci_oswiatowej_sub...

Pr. rozporządzenia MEN w sprawie podziału części...

Pr. rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2014www.znp.edu.pl/element/1867/Pr._rozporzadzenia_MEN_w_sprawie_podzialu_czesci_oswiatowej_subwenc...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Metryka. …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.058.0000393,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Title: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Author: Delegatura Last modified by: Pieńkosz Created Date: 4/2/2007 9:14:31 AM Document presentation format: Pokaz …www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Awans zawodowy nauczyciela – procedura - TZN

zmieniające rozporządzenie w sprawie... otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w... Dziennik Ustaw nr 80/2007:...www.tzn.dabrowa.pl/download/Awans_zawodowy_nauczyciela-procedura_TZN.doc

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html