Masz pytanie?

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13...

wtorek, 19 stycznia 2010 11:13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości...www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/nowe/1818-rozporzdzenie-mi...

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r...

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/zaktualizowane/2540-rozpor...

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia...www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-...

Rozporządzenia - Prawo - Biuro Pełnomocnika Rządu ds...

INNE ROZPORZĄDZENIA: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej...www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Awans zawodowy: Ustawy i akty prawne. Karta nauczyciela Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie MEN dot. zmian w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego (14.11.2007)www.profesor.pl/niezbednik/nn.php

PEDAGOG SZKOLNY - zmiany w prawie

08.05.2013 8 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy...pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=34

pracowniabhp.pl - Portal specjalisty BHP

Akty prawne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej …www.pracowniabhp.pl/zawartosc-portalu-pracownia-bhp.html

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - Publiczne Gimnazjum im...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI c.d. II. Podanie motywacji wyboru przypadku. 1. znaczenie problemu w danej społeczności, 2...www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

IAR - Aktualności

IAR - Instytut Analiz Regionalnych... 2014-07-06: Uchwały niektórych JST dot. dotowania oświaty muszą być zmienione.iar.pl/