Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielibip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1919%3Arozporzdzenie-minist...

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części...

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.www.znp.edu.pl/element/2146/Projekt_rozporzadzenia_MEN_w_sprawie_podzialu_czesci_oswiatowej_sub...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca...

Dz.U. 2013 poz. 393: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - Publiczne Gimnazjum im...

Title: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Author: Delegatura Last modified by: Pieńkosz Created Date: 4/2/2007 9:14:31 AM Document presentation format: Pokaz …www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z...

Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042602593

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

Dokumentacja i procedury w zakresie awansu nauczyciela...

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczyły w szczególności dokumentacji załączanej …www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dokumentacja-i-procedury-w-zakresie-awansu-nauczyciela-...