Masz pytanie?

KOMENTARZ awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego...

KOMENTARZ Do rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego nowelizacji z 14 listopada 2007 r.cea.art.pl/awans/Awans_komentarz.pdf

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego imiĘ i nazwisko: mgr beata pajor posiadane kwalifikacje:przedszkolanka.com/articles.php?article_id=11

www.zsz1.krakow.pl

... dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu... lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie... rozporządzenia MEN...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Dokumentacja i procedury w zakresie awansu nauczyciela...

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczyły w szczególności dokumentacji załączanej …www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dokumentacja-i-procedury-w-zakresie-awansu-nauczyciela-...

Akt nadania awansu zawodowego ważny nawet na …

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest decyzją administracyjną, jeśli został wydany niezgodnie z obowiązującym w dacie wydania wzorem, to nie...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/akt-nadania-awansu-zawodowego-wazny-nawet-na-nieaktualn...

www.zsz1.krakow.pl

... r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu... MEN z dnia 14 listopada 2007 r... r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Roberta Gruszewskiego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSUzso-godzianow.pl/Prawo/PlanRozwojuZawodowego.pdf

Forum OSKKO

nauczyciele: powrót : 1 - 100 z 577 Następne > Dz.U. 2016 poz. 1591: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23389

IAR - Aktualności

Na czasie: Raport z osiągania przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli - za lata 2009 do 2015: Na czasie: Kilka lekcji na temat dobrych zmian w ramach...iar.pl/

Odpowiedź MEN na pisma ZNP w sprawach... - oskko.edu.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932