Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji... - men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma; Wolontariat; Dla... Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwhttps://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacego...

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów... - Legeo

Rozporządzenie w sprawie świadectw,... określają przepisy w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą....prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-maja-2010-r-w-sprawie...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...

Rozporządzenie Ministra Edukacji... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/23/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - bip.men.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychhttps://bip.men.gov.pl/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji... - bip.men.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw,... Ministerstwo Edukacji Narodowej. al. J. Ch. Szucha 25,...https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-eduk...

» Rozporządzenie w sprawie świadectw... - Librus.pl

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,... Rozporządzenie w sprawie świadectw,...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-inn...

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów …

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:... w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/513-rozporzdzenie-w-sprawie-wiadectw-dyplomow-pastwowych-i-i...

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw... - men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma; Wolontariat; Dla mediów;... Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …https://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-...