Masz pytanie?

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

624. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychwww.nettax.pl/dzienniki/du/2010/97/poz.624.htm

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw,... 1. (29) Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości...www.oswiataiprawo.pl/akty/12.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20zasad%20wydawania%20oraz...

ROZPORZĄDZENIE - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie sposobu prowadzenia... W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem...www.oswiataiprawo.pl/akty/11.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20sposobu%20prowazdenia%20...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Strefa księgowych to doskonałe narzędzie, które w profesjonalny sposób zrobi z Ciebie rasowego księgowego. Tu znajdziesz w jednym miejscu to wszystko, czego...www.taxall.pl/

Opinie i wyjaśnienia Komendy Głównej PSP - stan na 3.03...

Strona Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożrnej w Poznaniuwww.psp.wlkp.pl/?art=1298

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Na podstawie art. …kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/elementy/katechetyczne/Rozporzadzenie_MEN_w_sprawie...

Wyszukiwanie - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Dz.U. 2013 poz. 532 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 532: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

Świadectwa energetyczne, audyt, certyfikat energetyczny...

Ustawa o efektywności energetycznej. Podwyższenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji oraz zmniejszenie zużycia energii to...www.swiadectwaenergetyczne.info/