Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - isap.sejm.gov.pl

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

» Rozporządzenie w sprawie świadectw... - Librus.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,... Rozporządzenie MEN w sprawie...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-inn...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji... - men.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychhttps://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacego...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/23/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - bip.men.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychhttps://bip.men.gov.pl/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychdziennikustaw.gov.pl/du/2017/170/1

Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych – MEN...

Ministerstwo Edukacji Narodowej.... W drodze powyższego rozporządzenia... niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw,...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wydawanie-swiadectw-i-innych-drukow-szkolnych-men-pr...

Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej działając... Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów...https://bip.men.gov.pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Item...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, …

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – w zakresie dotyczącym szkół. Dnia 23 stycznia, a częściowo 1...www.iwspo.pl/aktualnosci-oswiatowe/kategoria-zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-swiadectw-dyplom...