Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1805%3Arozporzdzenie-minist...

BIP MEN - Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3Aprojekt-rozporzdzeni...

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

Rozporządzenia w sprawie świadectw - Urząd Regulacji...

Lp. Tytuł rozporządzenia: Ogłoszono w Dzienniku Ustaw: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ujednolicony tekst rozporządzenia. Informacja skierowana do Rodziców i Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozporządzenie wraz z załącznikamiwypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji...

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachmen.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-udzielania-i-...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082011240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm