Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 384: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1993.102.0000467,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 23: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000023

Baza aktów prawnych - Nadzór pedagogiczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia …https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/biblioteczka-dyrektora-akty-prawne/2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16...

20 stycznia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/prawo-oswiatowe/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-e...

Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu …

Informacja w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki . w roku szkolnym 2014/2015 25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające...www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-panstwowe/21-dok...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21...

29 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/prawo-oswiatowe/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-e...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychdziennikustaw.gov.pl/du/2014/1993/1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.120.0000868,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Nowe rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na...

Nowe rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Minister Edukacji...samorzad.infor.pl/wiadomosci/412924,Nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanow...