Masz pytanie?

Dziennik Ustaw 2002 Nr 159 poz. 1320 - Zm.: rozporządzenie...

Dziennik Ustaw 2002 Nr 159 poz. 1320 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …www.znanyprawnik.pl/DziennikUstaw,2002,1320

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu... - INFOR.PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Wypoczynek – Ministerstwo Edukacji Narodowej

W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek? Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty...https://men.gov.pl/pl/wypoczynek

Wyjaśnienie MEN w sprawie wliczania oceny z religii do...

Na podstawie § 20 ust. 4a i § 22 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania...katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/166-wyjanienie-men-w-sprawie-wliczania-oceny-z-r...

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i...

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska 10 czerwca 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-oceniania-klasyfikowan...

Rozporządzenie MEN - Dziennik Elektroniczny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i …www.dziennik.edu.pl/rozporzadzenie-men/

Kuratorium Oświaty • Zmiana rozporządzenia w sprawie...

Zmiana rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2014-02-12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w...www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=259

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych...https://www.portaloswiatowy.pl/wynagrodzenie-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narod...