Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

» Rozporządzenie w sprawie świadectw... - Librus.pl

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,... Rozporządzenie w sprawie świadectw,...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-inn...

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów …

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:... w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/513-rozporzdzenie-w-sprawie-wiadectw-dyplomow-pastwowych-i-i...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...

Rozporządzenie Ministra Edukacji... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/23/1

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów... - Legeo

Rozporządzenie w sprawie świadectw,... określają przepisy w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą....prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-maja-2010-r-w-sprawie...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma; Dla mediów;... Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw,...https://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacego...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

Biuletyn Informacji Publicznej MEN - bip.men.gov.pl

e-mail: informacja@men.gov.pl REGON: 000177939 NIP: 7010015610. Redakcja.... to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj,...https://bip.men.gov.pl/?option=com_content&view=article&id=776%253Arozporzdzenie-minist...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...