Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.055.0000384,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

412. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, …www.nettax.pl/dzienniki/du/2008/67/poz.412.htm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw...www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/38/poz.205.htm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.038.0000205,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania i...

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w środę (3 czerwca) rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnych-stawe...

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji...

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachhttps://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-udzie...

Informacja MEN w sprawie zasad organizowania nauki religii...

Opublikowano na stronie MEN 16 czerwca 2014 . 25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu …www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-/375-informacja-men-w-sprawie-zasad-organizowania-...

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Odpowiedź MEN na...

05.07.07 – Odpowiedź MEN na interpelację w sprawie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach publicznych. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkółkuratorium.kielce.pl/3941/odpowiedz-men-na-interpelacje-w-sprawie-zajec-gimnastyki-korekcyjnej-...