Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 384: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …dziennikustaw.gov.pl/du/2016/787/1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 23: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000023

Komunikat MEN w sprawie wydawania... - reedukacja.pl

Komunikat MEN w sprawie wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowejwww.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=490

Baza aktów prawnych - Nadzór pedagogiczny

Komentarz – szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r. 29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/biblioteczka-dyrektora-akty-prawne/2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.120.0000868,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane.

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenia dotyczące: 1. Wskaźników kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych:www.kuratorium.bialystok.pl/strona-glowna/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-podpi...

INFORLEX Oświata

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ; Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ; Aktywne …oswiata.inforlex.pl/

Kuratorium Oświaty w Katowicach :: Strona główna

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów...www.kuratorium.katowice.pl/

Zaświadczenia :: TRIADA - drukiszkolne.pl

(Dz.U. nr 196 poz. 1420 z dnia 24.10.2007) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, A4www.drukiszkolne.pl/index.php?k14,zaswiadczenia