Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychdziennikustaw.gov.pl/du/2017/170/1

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychhttps://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacego...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …dziennikustaw.gov.pl/du/2016/787/1

624 - bip.men.gov.pl

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 3. Wzory świadectw,... w sprawie świadectw,... da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaniahttps://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2010/06/swiadectwa.pdf

Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych – MEN...

Ministerstwo Edukacji Narodowej.... W drodze powyższego rozporządzenia... niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw,...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wydawanie-swiadectw-i-innych-drukow-szkolnych-men-pr...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji... - bip.men…

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychhttps://bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-eduk...

» Rozporządzenie w sprawie świadectw... - Librus.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,... Rozporządzenie MEN w sprawie...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-inn...

30.1.2017 r. – Publikacja rozp. w sprawie świadectw...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.1.2017 r. w sprawie świadectw,... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i...https://legalis.pl/30-1-2017-r-publikacja-rozp-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innyc...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z …https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-...

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów...

Nowe rozporządzenie. W celu dostosowania wzorów świadectw wydawanych w ramach polskiego sytemu oświaty konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które zastąpi poprzednie rozporządzenie MEN.https://gov.legalis.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-dr...