Masz pytanie?

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-5-marca-2013-r-zmieniaja...

Dziennik Ustaw 2002 Nr 159 poz. 1320 - Zm.: rozporządzenie...

Dziennik Ustaw 2002 Nr 159 poz. 1320 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …www.znanyprawnik.pl/DziennikUstaw,2002,1320

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.107.0000787,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu... - INFOR.PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Wyjaśnienie MEN w sprawie wliczania oceny z religii do...

Na podstawie § 20 ust. 4a i § 22 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania...www.katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/166-wyjanienie-men-w-sprawie-wliczania-oceny...

Wypoczynek – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek.https://men.gov.pl/pl/wypoczynek

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i...

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska 10 czerwca 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-oceniania-klasyfikowan...

Komunikat MEN w sprawie wydawania... - reedukacja.pl

Komunikat MEN w sprawie wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowejwww.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=490

Witam! Proszę o informację w sprawie wychowania do życia w...

Witam! Proszę o informację w sprawie wychowania do życia w rodzinie - wpisujemy na świadectwie czy też nie, bo okazuje się że nie należy wpisywać tych...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/witam-prosze-o-informacje-w-sprawie-wychowania-do-/449