Masz pytanie?

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu... - INFOR.PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychdziennikustaw.gov.pl/du/2017/170/1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 384: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

Komunikat MEN w sprawie wydawania... - reedukacja.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym poinformowało, że od 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja...www.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=490

Pytania do eksperta. Wydawanie świadectw pracy w …

Zatrudniamy pracownika na czas określony. Druga umowa terminowa rozwiąże się 31 stycznia 2017 r., po której zatrudnimy tego pracownika jeszcze na osiem miesięcy...www.glos.pl/node/17826

Rozporządzenie MEN | EduDziennik.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i …https://edudziennik.pl/rozporzadzenie-men/

Forum OSKKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Przedstawiciele organów prowadzących, Rodzice i Uczniowie za parę dni zakończy się rok szkolny 2016/2017.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38107

» Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły w roku...

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki...https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/wybrane-info...

Zaświadczenia :: TRIADA - drukiszkolne.pl

(Dz.U. nr 196 poz. 1420 z dnia 24.10.2007) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, A4www.drukiszkolne.pl/index.php?k14,zaswiadczenia