Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3Arozporzdzenie-ministr...

BIP MEN - Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3Aprojekt-rozporzdzeni...

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

Rozporządzenia w sprawie świadectw - Urząd Regulacji...

Lp. Tytuł rozporządzenia: Ogłoszono w Dzienniku Ustaw: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ujednolicony tekst rozporządzenia. Informacja skierowana do Rodziców i Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozporządzenie wraz z załącznikamiwypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1993.102.0000467,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082011240

Dz.U.2009.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI...

dz.u.2009.168.1324 2013.06.14 zm. dz.u.2013.560 § 1 2013.09.01 zm. dz.u.2013.560 § 1 rozporzĄdzenie ministra edukacji narodowej 1)www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/akty_prawne/26.pdf