Masz pytanie?

(rozp. w sprawie świadectw.rtf)

Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 § 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, …www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/13.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

624. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychwww.nettax.pl/dzienniki/du/2010/97/poz.624.htm

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r...

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/zaktualizowane/2540-rozpor...

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące - Biuletyn Informacji...

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Serwis MEN nt. wypoczynku dzieci i młodzieży

Ujednolicony tekst rozporządzenia. Informacja skierowana do Rodziców i Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozporządzenie wraz z załącznikamiwypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

Jakie nowe dokumenty obowiązują jeszcze w tym roku...

Na moje pytanie z dnia 3 września 2010 r.: "Z rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji w § 12 został uchylony ust. 5. Czy to oznacza, że nie...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jakie-nowe-dokumenty-obowiazuja-jeszcze-w-tym-roku/433

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie zasad wydawania oraz... niepełnosprawnych wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw,...www.oswiataiprawo.pl/akty/12.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20zasad%20wydawania%20oraz...

ROZPORZĄDZENIE - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie sposobu prowadzenia... W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem...www.oswiataiprawo.pl/akty/11.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20sposobu%20prowazdenia%20...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Na podstawie art. …kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/elementy/katechetyczne/Rozporzadzenie_MEN_w_sprawie...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł...www.taxall.pl/