Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychwww.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/prawo-oswiatowe/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-e...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu... - INFOR.PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego – …

26 marca 2013 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez...www.ko.olsztyn.pl/2017/04/06/rozporzadzenie-w-sprawie-awansu-zawodowego/

» Rozporządzenie w sprawie wysokości... - Librus.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnych-stawek-wynagro...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1...

24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/prawo-oswiatowe/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-e...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone...https://kuratorium.krakow.pl/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolowych...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 23: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000023

Rozporządzenie Ministra Spraw... - isap.sejm.gov.pl

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Rozporządzenie MEN | EduDziennik.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i …https://edudziennik.pl/rozporzadzenie-men/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.058.0000393,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...