Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

624. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychwww.nettax.pl/dzienniki/du/2010/97/poz.624.htm

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA …

61. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/11/poz.61.htm

Jakie nowe dokumenty obowiązują jeszcze w tym roku...

Ad. a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. § 30...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jakie-nowe-dokumenty-obowiazuja-jeszcze-w-tym-roku/433

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie zasad wydawania oraz... niepełnosprawnych wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw,...www.oswiataiprawo.pl/akty/12.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20zasad%20wydawania%20oraz...

ROZPORZĄDZENIE - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie sposobu prowadzenia... W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem...www.oswiataiprawo.pl/akty/11.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20sposobu%20prowazdenia%20...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Strefa księgowych to doskonałe narzędzie, które w profesjonalny sposób zrobi z Ciebie rasowego księgowego. Tu znajdziesz w jednym miejscu to wszystko, czego...www.taxall.pl/

Dz.U. 2014 poz. 888 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 888: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000888

Opinie i wyjaśnienia Komendy Głównej PSP - stan na 3.03...

Strona Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożrnej w Poznaniuwww.psp.wlkp.pl/?art=1298

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Na podstawie art. …kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/elementy/katechetyczne/Rozporzadzenie_MEN_w_sprawie...