Masz pytanie?

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-5-marca-2013-r-zmieniaja...

Rozporządzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające...

Strona główna Akty prawne Rozporządzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od …www.kn.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43:rozporzdzenie-men-z-dn...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.107.0000787,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu... - INFOR.PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

» Rozporządzenie w sprawie wysokości... - Librus.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnych-stawek-wynagro...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …dziennikustaw.gov.pl/du/2016/787/1

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN - Edulandia.pl

29 grudnia Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tym samym …www.edulandia.pl/edukacja/1,101865,17204168,Nowe_wzory_swiadectw___rozporzadzenie_MEN.html

Rozporządzenie MEN - Dziennik Elektroniczny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i …www.dziennik.edu.pl/rozporzadzenie-men/

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji... - men.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnegohttps://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajacego...