Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... Data wejścia w życie: 2001...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

» Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy... zwiń Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przeds...

Biuletyn Informacji Publicznej MEN

... podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych... Komunikat MEN w sprawie planowanego... to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w...https://bip.men.gov.pl/?searchword=w+sprawie+ramowych+statut%C3%B3w+publicznego+przedszkola+ora...

5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej – ramowe plany...

Ministerstwo Edukacji Narodowej.... § 7 rozporządzenia... rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...https://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/5-liczba-uczniow-w-grupie-cwiczeniowe...

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - bip.men.gov.pl

... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego... rozporządzenia w sprawie... Ministerstwo Edukacji Narodowej.https://bip.men.gov.pl/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-...

Dz.U.2001.61.624 - Akt prawny - abc.com.pl

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.... (Dz. Urz. MEN Nr 4,... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2001-61-624

DZIENNIK USTAW - men.gov.pl

w sprawie ramowych planów nauczania w... łącznik nr 7 do rozporządzenia, h) technikum, w tym... zgodnie z przepisami w sprawie ra-mowych statutów...https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/61/624

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów …kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Kszta%C5%82cenie/Ksztalcenie_specjalne/rozp-20010521.pdf