Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Baza aktów prawnych - Nadzór pedagogiczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/biblioteczka-dyrektora-akty-prawne/2

OPINIA PRAWNA Miejsce i data Warszawa, dnia 10 września...

„ustawa o systemie oświaty”). Zwrócił na to również uwagę w swojej uchwale Sąd Najwyższy (uchwała SN III PZP 2/2012). Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2...www.logopeda.org.pl/resources/pliki/158_20120910_opinia_prawna_dot_czasu_pracy_logopedy.pdf

Zarządzenie 9/2011 - sp-kurow.pl

... maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów... Rozporządzenie Ministra... MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad...sp-kurow.pl/static/docs/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%202-2012%20roku%20powo%C5%82anie%20zespo%C...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

Komunikat w sprawie zasad poruszania się dzieci po drogach...

Drukuj; Następny artykuł Środki spożywcze w sklepikach i stołówkach szkolnych; Poprzedni artykuł Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia...kuratorium.kielce.pl/12368/komunikat-w-sprawie-zasad-poruszania-sie-dzieci-po-drogach/

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej m oże przyjąć od 60 do 140 wychowanków w zależności od pory roku. Organem prowadzącym DWD jest …www.dwdjt.pl/oferta.php

Forum OSKKO

Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży nakłada na organizatorów wypoczynku …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54537