Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070350222

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i …

Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podstawa prawna: art. 90g ustawy o systemie oświatyhttps://www.portaloswiatowy.pl/

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r.www.dwdjt.pl/oferta.php

BIULETYN INFORMACYJNY - oskko.edu.pl

Trochę statystyki W kwietniu 2017 r. ciągle dominują wątki dotyczące przede wszystkim przepisów wykonawczych związanych z organizacją nowego roku...oskko.edu.pl/biuletyn/index.htm

Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym …reformaedukacji.men.gov.pl/

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu...

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniuwww.sp14poznan.pl/dokumenty

Programy nauczania - GWO - Gdańskie Wydawnictwo …

Program nauczania fizyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.... Obowiązujące zasady zatwierdzania programów nauczania Według obowiązujących od lutego...https://gwo.pl/strony/295/seo_link:programy-nauczania-f