Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... Data wejścia w życie: 2001...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej – ramowe plany...

Ministerstwo Edukacji Narodowej.... § 7 rozporządzenia... rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...https://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/5-liczba-uczniow-w-grupie-cwiczeniowe...

» Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy... zwiń Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przeds...

Dz.U.01.61 - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.)... (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 18), 2)...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/akty_prawne/10.pdf

DZIENNIK USTAW - men.gov.pl

w sprawie ramowych planów nauczania w... łącznik nr 7 do rozporządzenia, h) technikum, w tym... zgodnie z przepisami w sprawie ra-mowych statutów...https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego... Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Biuletyn Informacji Publicznej MEN - bip.men.gov.pl

Umowa ramowa; Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji;... informacja@men.gov.pl REGON: 000177939 NIP... to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci...https://bip.men.gov.pl/?searchword=w+sprawie+ramowych+statut%C3%B3w+publicznego+przedszkola+ora...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szk... w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz …www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/132-rozporzdzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-pr...

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów …kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Kszta%C5%82cenie/Ksztalcenie_specjalne/rozp-20010521.pdf