Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

8 czerwca tego roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-w-szkole-pro...

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Komunikat MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu

Komunikat MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela /Realizacja "dodatkowej godziny"/www.solidarnosc-ostroleka.edu.pl/viewpage.php?page_id=22

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. 2. Ramowy statut,... (Dz. Urz. MEN Nr 4,...www.oswiataiprawo.pl/akty/7.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20ramowych%20statutow%20pub...

Dz.U. 2012 poz. 752 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 752: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752

CENSA.pl - ePRAWO - Akty Prawne

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 …www.censa.pl/aktyprawne/index.php?katalog=u002&katalogw=r007&scw=akty/u002/r007/

pracowniabhp.pl - Portal specjalisty BHP

Akty prawne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej …www.pracowniabhp.pl/zawartosc-portalu-pracownia-bhp.html