Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w...

Rozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-21-maja-2001-r-w-sprawie-...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

Nowe ramowe statuty - projekt rozporządzenia MEN

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół projekt przewiduje...www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/nowe-ramowe-statuty---projekt-rozporzadzenia-men-230005

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfi...

Dz.U. 2001 Nr 61 Poz. 624 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Jak obliczyć ilość godzin do dyspozycji dyrektora...

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych: 3. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jak-obliczyc-ilosc-godzin-do-dyspozycji-dyrektora-/1710

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

INICJATYW A CZŁONKÓW OSKKO Propozycja zmian w celu ograniczenia czynności biurokratycznych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawiewww.oskko.pl/

www.ckppip.edu.pl

Dz.U.03.197.1922 2007.06.26 zm. Dz.U.07.102.708 § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin …www.ckppip.edu.pl/doki/3_wykaz_dziedzin_pielegniarstwa.rtf

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J...

4.Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajówszczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych...mow-zawichost.pl/index.php/dokumentacja/dokumentacja-orodka/287-statut-modzieowego-orodka-wycho...