Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Konsultacja OSKKO

Aktualizacja (24 października 2011): Po zmianach, zaproponowanych m.in. przez OSKKO, MEN zaproponowało nowy projekt rozporządzenia ws. ramowych statutów...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pytania nauczycieli...

26.06.14 – Pytania nauczycieli dotyczące „Naszego Elementarza” i odpowiedzi MEN w tej sprawie. 1. Mam pytanie w związku z tworzeniem przez dyrektorów szkół...kuratorium.kielce.pl/11040/pytania-nauczycieli-dotyczace-naszego-elementarza-i-odpowiedzi-men-w...

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Tworzenie arkusza organizacji szkoły/przedszkola/placówki...

Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia...www.edurada.pl/artykuly/tworzenie-arkusza-organizacji-szkoly-przedszkola-placowki-na-rok-szkoln...

Serwis WWW

Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć...sp2.kamzab.pl/index.html?id=61081&site_id=71707

Absurdy Oświatowe - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry...

Podstawa prawna/ praktyka: Absurdy. Temat/zagadnienie: Uwagi/propozycje: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 7 października 2009 r. w sprawie …www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Praktyczne interpretacje przepisów, przykłady z praktyki dyrektorów szkół. Gotowe wzory...www.kadrydlaoswiaty.pl/kierownik-swietlicy-/docs/33_28/434/View

Prawo w oświacie 2015

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie …www.scdn.pl/index.php/informacja-pedagogiczna/prawo-oswiatowe/1027-prawo-owiatowe-2015

Przy ilu oddziałach można utworzyć stanowisko...

Nie, stanowisko tworzy się, jeśli w szkole są co najmniej 12 oddziały; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/przy-ilu-oddzialach-mozna-utworzyc-stanowisko-wice/665