Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-21-maja-2001-r-w-sprawie...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-dnia-7-marca-2005-r-...

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Autor: Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) wtorek, 01 grudnia 2009 12:48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/132-rozporzdzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-pr...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja...

624. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.nettax.pl/dzienniki/du/2001/61/poz.624.htm

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Arozporzdzenie-minist...

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39), 3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w...www.oswiataiprawo.pl/akty/7.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20ramowych%20statutow%20pub...

Wyszukaj w BIP - BIP MEN - Szukaj

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) Treść projektu rozporządzenia Treść uzasadnienia Załącznik nr 1 Załącznik nr...bip.men.gov.pl/index.php?searchword=w+sprawie+ramowych+statut%C3%B3w+publicznego+przedszkola+or...

Jak obliczyć ilość godzin do dyspozycji dyrektora...

Jak obliczyć ilość godzin do dyspozycji dyrektora uwzględniając zapis rozporządzenia: Rozporządzenia MEN z dnia 2lutego 2012 w sprawie ramowych planów...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jak-obliczyc-ilosc-godzin-do-dyspozycji-dyrektora-/1710

Nowe ramowe statuty - projekt rozporządzenia MEN

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół projekt przewiduje...www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/nowe-ramowe-statuty---projekt-rozporzadzenia-men-230005

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego...www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-w-szkole-pro...