Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

624. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.www.nettax.pl/dzienniki/du/2001/61/poz.624.htm

Dz - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39), 3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w...www.oswiataiprawo.pl/akty/7.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20ramowych%20statutow%20pub...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

8 czerwca tego roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-w-szkole-pro...

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia...www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-...

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

PEDAGOG SZKOLNY - zmiany w prawie

08.05.2013 8 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy...pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=34

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J...

4.Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajówszczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych...mow-zawichost.pl/index.php/dokumentacja/dokumentacja-orodka/287-statut-modzieowego-orodka-wycho...

Gimnazjum 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie | Statut...

§ 13. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego...www.gimnazjum49.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10022&Itemid=13...

(rozp. w sprawie świadectw.rtf)

Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 § 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów …www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/13.pdf

CENSA.pl - ePRAWO - Akty Prawne - Centrum Edukacji...

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 …www.censa.pl/aktyprawne/index.php?katalog=u002&katalogw=r007&scw=akty/u002/r007/