Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Eksperci w Oświacie

Jaka powinna być obserwacja, aby spełniła swoją rolę wyznaczoną w koncepcji nadzoru pedagogicznego? Jak może ją wykorzystać dyrektor szkoły, aby była...www.eksperciwoswiacie.pl/

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

Forum OSKKO

cis 31-03-2008 22:26:23 [#04] czyli podobnie interpretują jak 2 lata temu Pani Igielska z MEN. Gdyby trzeba było trzymać się tego co w poście Magosi - to...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45021

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r.www.dwdjt.pl/oferta.php

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce „Program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020” [...] Program wskazuje główne kierunki...www.ko.rzeszow.pl/index.php

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Strona główna

- Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2003r.; - Rozporządzenie MEN-u w sprawie...www.gim19.katowice.pl/REW.doc

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2017-05-25 Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy oświatowej w województwie podkarpackim. 2017-04-13 Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MENko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

MEN: Jaka nowa podstawa programowa i ramowe plany...

• Ministerstwo Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej przygotowało nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i liceum...www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-jaka-nowa-podstawa-programowa-i-ramowe-plany-nauczania,87...