Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionychwww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.058.0000305,metryka,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-s...