Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 1) z...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 1) z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia...www.podatki.biz/akty/zus/181298.htm

Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego …pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html