Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1997.002.0000014,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

Zaproszenia :: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Rada Pożytku Pożytku Publicznego została poproszona przez Ministerstwo Rolnictwa o wskazanie 4 przedstawiciele organizacji pozarządowych do prac w ramach Grupy...www.pozytek.gov.pl/Zaproszenia,741.html

Aktualności :: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznejwww.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html