Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - GŁÓWNY URZĄD...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia... ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.... odpowiednie urządzenia do transportu pionowego. 2.www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/4%20%20Dz.%20U.%20Nr%2075,%20poz.%20690.doc

Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne - wytyczne...

ODBIORY. Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.poradnikprojektanta.pl/hydranty-przeciwpozarowe-zewnetrzne-wytyczne-projektowania-motazu-i-odbi...

Rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz. U. nr 32...

POWRÓT. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 31 GRUDNIA 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego …www.stacja.com.pl/prawo/2003/0262/0262.htm

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu...

Dziennik Ustaw poz. 637 z dnia 6 czerwca 2012 opublikował ustawę nowelizującą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz...www.administrator24.info/artykul/id3216,zmiany-w-ustawie-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ube...

Kontrola osobista (przeszukanie) dokonywana przez...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów § 2.maszprawo.org.pl/2013/08/kontrola-osobista-przeszukanie-dokonywana-przez-policjantow/