Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

... 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000542

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków …

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków... Do gruntów rolnych... leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... powinna spełniać wymagania rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych …www.eko.org.pl/lkp/prawo_html/rozporz_ewidencja_gruntow.html

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Rozwoju...

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551).... podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia oraz przebiegwww.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-04-16-tj-ewidencja-grunt%c3%b3w-i-budynk%c3%b3w.p...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków …

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... ZALICZANIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI DO GRUP I PODGRUP REJESTROWYCH. 1.... rozporządzenia…prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków...

... r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-rozporzadzeniu-ws-ewidencji-gruntow-i-budy...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

... i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,... w ewidencji gruntów i budynków ust. 2... 39a rozporządzenia w sprawie dokumentacji...www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU …

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... Przy wykonywaniu kompleksowej modernizacji ewidencji, założonej przed wejściem w życie rozporządzenia,...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.038.0000454,rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-bud...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB | Główny...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB. Geoportal.gov... rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2017/rozporzadzenie-w-sprawie-egib

Projekt - legislacja.rcl.gov.pl

projekt rozporządzenia Ministra... projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270652