Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

WINGIK Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów …wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513:2014-01-07-06-37-04&am...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 38, poz. 454)www.eko.org.pl/lkp/prawo_html/rozporz_ewidencja_gruntow.html

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

Dz.U.2015.0.542 t.j. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów - Rozporządzenie...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i nowe...

010272 UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków...www.ptg-org.pl/index.php?topic=1171.0

Sporządzenie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów...

Zamówienie na wykonanie wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej należy złożyć na...podgik.bialystok.pl/content/view/12/24/

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków...

Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz …bip.ump.pl/?show_cat=DXnhyDGW

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1551: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001551

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454