Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Najnowszy tekst z dnia 02.06.2001. Dz.U. z 2001 nr 38 poz. 454 z dnia 29.03.2001.prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

§ 13. ewid. grun. i bud. - Jednostka rejestrowa gruntów...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/jednostka-rejestrowa-gruntow/k173/a20823/

§ 68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-201...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego...

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz...www.podgik-poznan.pl/aktualnosci/29-nowelizacja-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-regionalnego-i-...

Ewidencja gruntów i budynków - Gazeta Podatnika: gazeta...

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ewidencja_gruntow_i_budynkow-a_5948.htm

Budownictwo - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.archiwum.ciop.pl/5544.html

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2778 — Poz. 454

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2778 — Poz. 454 454 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010380454&type=2

Druki i informacje - 03. Wprowadzanie zmian w ewidencji...

Karta Informacyjna. Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania …www.powiatbialostocki.pl/index.php/druki-i-informacje/category/118-03-wprowadzanie-zmian-w-ewid...