Masz pytanie?

§ 13. ewid. grun. i bud. - Jednostka rejestrowa gruntów...

§ 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.) . 1. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę...https://www.arslege.pl/jednostka-rejestrowa-gruntow/k173/a20823/

§ 68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów...

§ 68 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.) . 1. Grunty rolne dzielą się na: 1) użytki rolne, do których zalicza się: a) grunty orne,...https://www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Rozwoju...

1 Kolor niebieski – zmiany i uzupełnienia wprowadzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551).www.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-04-16-tj-ewidencja-grunt%c3%b3w-i-budynk%c3%b3w.p...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. Dz.U.1968.10.52www.realexperts.pl/prawo/akt/id/1299/t/rozporzadzenie_ministra_sprawiedliwosci_z_dnia_9_marca_1...

Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki? | ksiegi...

Istnieje kilka sposobów na poznanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani - dowiedz się, jak to zrobić.https://ksiegi-wieczyste.org/jak-sprawdzic-kto-jest-wlascicielem-dzialki/

Pobierz załącznik lub formularz: - bip.torun.pl

Pobierz załącznik lub formularz: Formularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Formularz P3 - uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczejwww.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=109%20title=

Dokumenty do zasiedzenia - co muszę przedstawić w …

Niezbędne dokumenty do zasiedzenia, których przedstawienie jest wymagane przez sąd. Co w przypadku gdy ich nie przedstawię? Gdzie je znaleźć?zasiedzenie.pl/dokumenty-zasiedzenie/

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i...

Nazwa Pobierz; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczejwww.podgik.jgora.pl/dopobrania.html

Podatek katastralny w Polsce | Kataster360.pl

Podatek katastralny w Polsce jak na razie nie obowiązuje. Od pewnego czasu, w mediach publicznych, pojawiają się jednak artykuły zapowiadające jego wprowadzeniehttps://kataster360.pl/podatek-katastralny-w-polsce/

Księgi wieczyste po nazwisku właściciela nieruchomości...

Ze względu na ochronę danych osobowych odnalezienie księgi wieczystej po nazwisku właściciela - przez osobę, która nie może wykazać interesu prawnego, jesthttps://ksiegi-wieczyste.org/ksiegi-wieczyste-po-nazwisku-wlasciciela-nieruchomosci/