Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...

§ 68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów...

§ 68 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.) . 1. Grunty rolne dzielą się na: 1...https://www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 2109: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynkówisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002109

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/1304/t/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_regionalnego_i_budownict...

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów - …

Sprzedaję nieruchomości, przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji gruntów.https://www.eporady24.pl/niezgodnosc_wpisu_w_kw_i_w_ewidencji_gruntow,pytania,8,229,12119.html

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów? - Prawo i...

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składamy w starostwie powiatowym właściwym miejscowo dla interesujących nas działek, a w przypadku...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/962452,wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow.html

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i …

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu... do ewidencji gruntów i budynków oraz do...www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/12%20Dz.%20U.%20Nr%2025,%20poz.%20133.doc

Wypisy/wypisy i wyrysy/wyrysy oraz... - PODGIK w …

Wydawanie wypisów/wypisów i wyrysów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Udostępnianie mapy ewidencyjnej oraz rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów...www.podgik-poznan.pl/pl/udostepnienie-danych-egib.html

Przekształcenie gruntów leśnych - eporady24.pl

Jak przekształcić grunty leśne na działkę budowlaną? Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, w tym mam 70 arów lasu.https://www.eporady24.pl/przeksztalcenie_gruntow_lesnych,pytania,8,113,5958.html