Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...

§ 68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów...

§ 68 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.) . 1. Grunty rolne dzielą się na: 1...www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

§ 13. ewid. grun. i bud. - Jednostka rejestrowa gruntów...

§ 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.) . 1. Działki położone w …www.arslege.pl/jednostka-rejestrowa-gruntow/k173/a20823/

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i...

Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK - 01. NIEZBEDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul.bip.ump.pl/?show_cat=GszFe4JD

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster...g.infor.pl/gp/druki/nieruchomosci/budowa/n_budowa12.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1551: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001551

Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/73-rozporzadzenie-w-sprawie-standardow-technicznych-wy...

Ewidencja gruntów i budynków - gazetapodatnika.pl

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ewidencja_gruntow_i_budynkow-a_5948.htm