Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

WINGIK Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów …wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513:2014-01-07-06-37-04&am...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

Rozporządzenie określa: 1) sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją"; 2) sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe …www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów - Rozporządzenie...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Nowelizacja rozporządzenia Ministra... - PODGIK w Poznaniu

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz...www.podgik-poznan.pl/aktualnosci/29-nowelizacja-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-regionalnego-i-...

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Dolnośląski Urząd Wojewódzkiwww.dwingik.duw.pl/sites/default/files/Szafran%20Ewa%20-%20Bie%C5%BC%C4%85ca%20aktualizacja%20o...

Ujawnianie wiat w ewidencji gruntów i budynków

W związku z problemami jakie sprawia kwalifikacją wiat jako budynki, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, przedstawiam stanowisko WINGiK w...wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=108:ujawnianie-wiat-w-ewid...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków Numer karty: BG-01-03. Krok po kroku: 1.Pobierz, wydrukuj, wypełnij (podając koniecznie numer telefonu...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/zgloszenie-zmiany-w-operacie-ewid...

Druki i informacje - 03. Wprowadzanie zmian w ewidencji...

Karta Informacyjna. Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania …www.powiatbialostocki.pl/index.php/druki-i-informacje/category/118-03-wprowadzanie-zmian-w-ewid...

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2778 — Poz. 454

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2778 — Poz. 454 454 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010380454&type=2