Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... w …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001551

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... powinna spełniać wymagania rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych …www.eko.org.pl/lkp/prawo_html/rozporz_ewidencja_gruntow.html

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Rozwoju...

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551).... podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia oraz przebiegwww.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-04-16-tj-ewidencja-grunt%c3%b3w-i-budynk%c3%b3w.p...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - …

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków... Do gruntów rolnych... leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.... Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji gruntów i budynkówprawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

... i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,... w ewidencji gruntów i budynków ust. 2... 39a rozporządzenia w sprawie dokumentacji...www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

Dnia 17 kwietnia 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity...

Dnia 17 kwietnia 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów... Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków...https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-geodezji-wojew/informacje-wydzialuwin/3009...

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków...

... r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-rozporzadzeniu-ws-ewidencji-gruntow-i-budy...

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia...

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-...