Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

WINGIK Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów …wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513:2014-01-07-06-37-04&am...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

Rozporządzenie określa: 1) sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją"; 2) sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe …www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

68. ewid. grun. i bud. - Podział gruntów - Rozporządzenie...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/podzial-gruntow/k173/a20878/

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Ewidencja gruntów i budynków - nowe przepisy od 31 …

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że 31 grudnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy, zmieniające dotychczasowe...wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=511:2013-12-30-08-40-01&am...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków Numer karty: BG-01-03. Krok po kroku: 1.Pobierz, wydrukuj, wypełnij (podając koniecznie numer telefonu...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/zgloszenie-zmiany-w-operacie-ewid...

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków...

Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz …bip.ump.pl/?show_cat=DXnhyDGW

Druki i informacje - 03. Wprowadzanie zmian w ewidencji...

Karta Informacyjna. Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania …www.powiatbialostocki.pl/index.php/druki-i-informacje/category/118-03-wprowadzanie-zmian-w-ewid...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia...

Dz.U. 2013 poz. 1551: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001551