Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

WINGIK Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów …wingik.slask.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513:2014-01-07-06-37-04&am...

Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków...

Dz.U.2001.38.454 , Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów …www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

Rozdział 4 Szczegółowy zakres informacji objętych...

Dz.U.2001.38.454 , Rozdział 4 Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości...www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-201...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 26 …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-z-dnia-29-marca...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków W dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia...www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-rozporzadzeniu-ws-ewidencji-gruntow-i-budy...

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Dolnośląski Urząd Wojewódzkiwww.dwingik.duw.pl/sites/default/files/Szafran%20Ewa%20-%20Bie%C5%BC%C4%85ca%20aktualizacja%20o...

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Większość zmian zacznie obowiązywać od 31 …www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-rozporzadzeniu-ws-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego...

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz...www.podgik-poznan.pl/aktualnosci/29-nowelizacja-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-regionalnego-i-...