Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 38, poz. 454)www.eko.org.pl/lkp/prawo_html/rozporz_ewidencja_gruntow.html

26. ewid. grun. i bud. - Kartoteka budynków...

Rozdział 1. Przepisy ogólne; Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe...www.arslege.pl/kartoteka-budynkow/k173/a20836/

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i …

Dz.U.2015.0.542 t.j. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-g...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i...

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 19 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkówwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/836/t/rozporzadzenie_ministrow_gospodarki_przestrzennej_i_budow...

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i nowe...

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 i poz. 831); Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r...www.ptg-org.pl/index.php?topic=1171.0

Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i...

Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK-01. NIEZBEDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul.bip.ump.pl/?show_cat=GszFe4JD

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1551: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001551

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Urząd Miejski w Radomiu Wypisy i wyrysy z ewidencji...

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków - Referat ewidencji gruntów i budynków -bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/geodezja/referat-ewidencji-grunt/13279,Wypisy-i-wyrysy-z-ewidencj...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków...

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków Numer karty: BG-01-03. Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj, wypełnij (podając koniecznie numer telefonu...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/zgloszenie-zmiany-w-operacie-ewid...