Masz pytanie?

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp

WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH …

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach... (DzU z 2002 r. nr 56, poz. 506). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r...www.ko.poznan.pl/pub//ftp/Nadzor_pedagogiczny/zasady_nadzoru_pedagoicznego/zal.7-wykaz%20aktow%...

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku

Wnioski wyboru podręcznika 2016-05-20 Wniosek wyboru podręcznika i materiałów pomocniczych klas 0 - III na rok szkolny 2016/17 [DOC] Wniosek wyboru podręcznika …sp47.bialystok.pl/materialynauczyciele/materialy.php

PEDAGOG SZKOLNY - uczeń z upośledzeniem umysłowym w...

Nr programu nauczania ( w szkolnych programach ) Zakres dostosowania programu nauczania: Wymagania edukacyjne: Formy i metody pracy: Sprzęt i środki …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=83

KSZTAŁCENIE SPECJALNE - pedagogszkolny.pl

Rozporządzenie Ministra... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach...www.pedagogszkolny.pl/zpliki/kspecjalne.doc

Forum OSKKO

Opracowanie : mgr Edward Kubarek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42096

Forum OSKKO

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=12147

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

III Synod Gdański - Tom 1 III Synod Gdański - Tom 2 Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów...katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/82-szczegoowe-zasady-udzielania-nauczycielom-url...

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 1 w ZGIERZU

... w sprawie podstawy... w sprawie ramowych... Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów...www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/profilaktyka.doc