Masz pytanie?

Rozporządzenia Ministra Edukacji... - isap.sejm.gov.pl

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020150142

DZIENNIK USTAW - men.gov.pl

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych... łącznik nr 7 do rozporządzenia, h) technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie...https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

Dz.U.2002.15.142 - Akt prawny - abc.com.pl

z dnia 12 lutego 2002 r.... Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach... Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-15-142

» Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w... Rozporządzenie zmieniające z dnia 31 stycznia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/ramowe_plany_nauczania.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z …

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychhttps://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/prawo-dla-kazdego/rozporzadzenie;mi...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Metryka. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2002.015.0000142,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkółdziennikustaw.gov.pl/DU/2017/703

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane...

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska skierowane zostanie do właściwych ministrów.https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowe-plany-nauczania-rozporzadzenie-podpisane.html

Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i...https://bip.men.gov.pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Item...