Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 15.01.2015. Zobacz wszystkie zmiany w …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych przede wszystkim ma na celu: umożliwienie prowadzenia w szkołach …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w...

Informujemy, że zgodnie z naszą polityką prywatności w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu używamy plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki...www.pearson.pl/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/rozporzadzenia...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Tekst akapitu: Podstawa prawnadostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Wykup dostęp. Tekst akapitu: § 1dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qindrodzaj=11&qdatprz=01-09-2014&qdatzmi=01-09...

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegokuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowa%20podstawa%20programowa%20i%20ramowe%20pl...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 204: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Zmiana rozporządzenia w...

31.08.10 – Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności...kuratorium.kielce.pl/6701/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-p...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 785: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000785

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - www.odz.edu.pl

DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Co trzeba wiedzieć? AKTY PRAWNE Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie …www.odz.edu.pl/files/dokumentowanie%20pracy%20nauczyciela%20przedszkola.pps