Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły - pwsm.edu.pl

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204 z późn. zm),www.pwsm.edu.pl/podstawa-prawna-funkcjonowania-szkoly/

Forum OSKKO

Bas 27-08-2011 17:34:40 [#13] Nie wiem, czy jeszcze potrzebujesz pomocy? W tym roku (ostatni raz) dzieciak "idzie" starym rozp. Przydzielasz mu 2 godz.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42488

Metodyka nauczania języka angielskiego w kształceniu...

Pobierz artykuł w pliku PDF. Badania nad językiem obcym cały czas rozwijają się, dzięki czemu nauczyciele mają teraz do wyboru szereg materiałów i pomocy...jows.pl/content/metodyka-nauczania-j%C4%99zyka-angielskiego-w-kszta%C5%82ceniu-zintegrowanym?pa...

Rejestracja szkół w RSPO – Pomoc SIO

Rejestracja szkół w RSPO – komentarz merytoryczny. W tej części instrukcji mówi się o wprowadzaniu i rejestrowaniu szkół i placówek oświatowych w RSPO.https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-szkol-w-rspo-3/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2018-03-01 | Dyżur Prawnika w dniu 5 marca 2018 roku . Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty uprzejmie informuje, że 5 marca br (poniedziałek) dyżur Prawnika...www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Zespół Szkół w Rajczy

Zespół Szkół w Rajczy utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Rajcza z dnia 24 czerwca 2013 r. Zespół Szkół tworzy Publiczne Gimnazjum i Szkoła...grajcza.pl/

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-03 …

13c) programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe …

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także...https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiato...