Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w... wchodzi w życie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001993

DZIENNIK USTAW - men.gov.pl

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych... łącznik nr 7 do rozporządzenia, h) technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie...https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.... stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 11....prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w...

Strona główna / Dla nauczycieli / Reforma edukacji / Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w... Rozporządzenia w sprawie ramowych planów...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/rozp...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych... edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 11. 3.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/6plany.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 …

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w... Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...https://bip.men.gov.pl/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-...

» Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach... 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...

... Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla... rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie... ramowych planów nauczania…https://men.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-ram...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychdziennikustaw.gov.pl/du/2014/1993/1