Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Autor: Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) wtorek, 01 grudnia 2009 12:48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/132-rozporzdzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-pr...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.204.htm

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1226: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółdziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/61/624

Dz.U.01.61 - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 2. Trac ą moc: 1) zarz ądzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzie...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/akty_prawne/10.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

1489. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla …www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/228/poz.1489.htm

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE - img.iap.pl

Title: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE Author: mmichniak Last modified by: Twoja nazwa użytkownika Created Date: 5/5/2007 9:56:54 PM Document presentation …img.iap.pl/s/172/200276/Edytor/File/profilaktyka/dzialania_profilaktyczne_w_szkole.pps

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.058.0000392,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...