Masz pytanie?

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...

Autor: Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) wtorek, 01 grudnia 2009 12:48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów...www.ko-gorzow.edu.pl/rozporzdzenia/132-rozporzdzenie-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-pr...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w...

Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Wychowawca w bursie - Oświata i Prawo

PYTANIE. Pracuję w bursie. Jest to nowo utworzona placówka, w której, zgodnie ze statutem, mogą mieszkać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.oswiataiprawo.pl/porady/wychowawca-w-bursie/

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Eksperci w Oświacie

Ucznia objętego obowiązkiem szkolnym nie można skreślić z listy uczniów. Ucznia takiego, w uzasadnionych przypadkach, określonych w statucie szkoły, można...www.eksperciwoswiacie.pl/

Forum OSKKO

PYTANIE. Kto ma prawo i w jakim terminie usprawiedliwiać nieobecność uczniów? Niektórzy nauczyciele domagają się zwolnień lekarskich przy dłuższych...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45021

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r.www.dwdjt.pl/oferta.php

Założenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną...

Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać: odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i...www.przedszkola.edu.pl/zalozenie-przedszkola-niepublicznego-przez-osobe-fizyczna-lub-prawna.htm...

Forum OSKKO

mim2 18-09-2007 20:39:28 [#02] Wydaje mi się, że RP przyjmuje uchwałą do realizacji w/w programy, po uchwaleniu ich przez RR, bo przecież to RP będzie je...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25392