Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w...

Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Wychowawca w bursie - Oświata i Prawo

PYTANIE. Pracuję w bursie. Jest to nowo utworzona placówka, w której, zgodnie ze statutem, mogą mieszkać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.oswiataiprawo.pl/porady/wychowawca-w-bursie/

ROZPORZĄDZENIA i ZARZĄDZENIA – Centrum Edukacji …

Rozporządzenia i zarządzenia dotyczące nauczycieli Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych...prawo.cea-art.pl/rozporzadzenia-i-zarzadzenia/

Forum OSKKO

DYREK 20-05-2015 10:16:29 [#11] Należy uwzględnić w szczególności zagadnienia: liczba uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej, warunki i sposób oceniania...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47988

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r.www.dwdjt.pl/oferta.php

Obowiązki nauczyciela wspomagającego - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jakie obowiązki ma nauczyciel wspomagający w nauczaniu matematyki w szkole integracyjnej, w klasie IV? Czy te obowiązki precyzuje jakaś ustawa lub...oswiataiprawo.pl/porady/obowiazki-nauczyciela-wspomagajacego/

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu...

Przedmiotowy system oceniania z etyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej . w roku szkolnym 2016/2017 Krystyna Zalisz- Kaczmarek. Alicja Fryda-Trafnywww.sp14poznan.pl/dokumenty

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 im. W...

§ 1 Cele i zadania świetlicy 1. Organizowanie opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i...sp4.warszawa.pl/pdf/regulaminswietlicy.pdf

Sposób wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b...

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy - Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sposob-wykonania-przepisu-art-42-ust-2-pkt-2-lit-a-i-b-...