Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Wychowawca w bursie - Oświata i Prawo

PYTANIE. Pracuję w bursie. Jest to nowo utworzona placówka, w której, zgodnie ze statutem, mogą mieszkać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.oswiataiprawo.pl/porady/wychowawca-w-bursie/

Internetowy System Aktów Prawnych

przedszkola: powrót : 1 - 100 z 148 Następne > Dz.U. 2017 poz. 610: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania...isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasP&passName=przedszkola

Uprzejmie proszę o podanie podstawy prawnej w sprawie...

Uprzejmie proszę o podanie podstawy prawnej w sprawie organizacji zajęć nauki religii oraz języka angielskiego w oddziale 5-latków. Czy nauczyciel zatrudniony w...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/uprzejmie-prosze-o-podanie-podstawy-prawnej-w-spra/4120

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - odz.edu.pl

DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Co trzeba wiedzieć? AKTY PRAWNE Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie …www.odz.edu.pl/files/dokumentowanie%20pracy%20nauczyciela%20przedszkola.pps

Forum OSKKO

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47988

dr Dorota Grabowska Biblioteki szkolne w Polsce po 1989 roku

Tekst wygłoszony na III Seminarium „Biblioteki w systemie edukacji i kultury” (BN, 4 czerwca 2009 roku.) dr Dorota Grabowska Biblioteki szkolne w Polsce po...www.bn.org.pl/download/document/1258982935.pdf

OPINIA PRAWNA Miejsce i data Warszawa, dnia 10 września...

„ustawa o systemie oświaty”). Zwrócił na to również uwagę w swojej uchwale Sąd Najwyższy (uchwała SN III PZP 2/2012). Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2...www.logopeda.org.pl/resources/pliki/158_20120910_opinia_prawna_dot_czasu_pracy_logopedy.pdf

NADANIE IMIENIA SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA A...

Urszula Blicharz NADANIE IMIENIA SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA A CEREMONIAŁ SZKOLNY Nadanie imienia szkole regulują przepisy odpowiednio dla …edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/patron/__nadanie_im._szkole...___u._blicharz.pdf

pomoc nauczyciela - dzieci.org.pl

Hej! Jest podstawa prawna. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów. W naszej szkole zatrudniono pomoc nauczyciela do zerówki, w...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/pomoc-nauczyciela/