Masz pytanie?

Inicjatywy OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej...www.oskko.edu.pl/oskko/inicjatywyoskko.html

» Akty prawne || Librus.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji...https://www.librus.pl/akty-prawne/

Zespoły nauczycielskie - Oświata i Prawo

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji? Sprawdź ofertę NOE! To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycielioswiataiprawo.pl/porady/zespoly-nauczycielskie/

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

Procedura dokonywania zmian w statucie - …

2 L.p. ETAPY PROCEDURY PODSTAWA PRAWNA ‒ W ustawie o systemie oświaty i w rozporządzeniu o ramowych statutach nie pojawia się określenie „aneks” do statutu...oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-dokonywania-zmian-w-statucie.pdf

KSZTAŁCENIE SPECJALNE - pedagogszkolny.pl

Rozporządzenie Ministra... Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz...www.pedagogszkolny.pl/zpliki/kspecjalne.doc

ZASADY opracowywania, opiniowania i zatwierdzania …

2 Zadanie – szkoły JST Realizujący, odpowiedzialny Termin Przekazanie arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 w wersji papierowej i elektronicznejhttps://cea-art.pl/org_roku/ZASASY_2017_18.pdf

Zadania dyrektora szkoły - Republika WWW w Onet.pl

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów... w tym zakresie wskazuje Rozporządzenie Ministra...republika.pl/apk_wychowawstwo2/zadania.doc

Prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki...

Prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki. 2012-03-04 PRAWA DZIECKA DO KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI na podstawie ustawy z dn. 7 …www.zawsze-razem.org/pl/advice/4/prawa-dziecka-do-kształcenia,-wychowania-i-opieki..html

Prawo oświatowe • Statut zespołu szkół (szkoła …

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół i określić jego statut.www.iwspo.pl/porady-prawne/prawo-oswiatowe/589