Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki...dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1451/1

Forum OSKKO

10.05.2013 · OLGIE 03-07-2004 19:55:21 [#03] Musisz sobie wyrobić - to trochę trwa, zwaracasz się do swojego organu, by ten wystąpił w Twoim imieniu o …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6262

Prawo Optivum - strona główna

Aktualizacja Prawa Optivum - listopad 2017 r. W listopadzie 2017 r. zostanie wdrożona nowa wersja Prawa Optivum. W aplikacji: więcej >> Rozwiązywanie problemówwww.prawo.vulcan.edu.pl/

Nadzór pedagogiczny

1. Czy rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów jest aktualne? 2. Czy w programie IPET zalecenia określone w …https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.061.0000649,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Forum OSKKO

05.01.2005 · Fred 29-04-2005 19:04:52 [#03] Ma przygotowanie pedagogiczne. Nie mogę tylko zgodzić się z tym, że nie zatwierdzą mi projektu, jeśli zajęcia te w swojej nazwie...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10113

Zadania dyrektora szkoły - Aktualności - Czytaj - oswiata...

Aktualna analiza zadań dyrektora szkoły znalazła się w artykule Romana Lorensa, opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2012>>www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zadania-dyrektora-szkoly

Obowiązki nauczyciela wspomagającego - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jakie obowiązki ma nauczyciel wspomagający w nauczaniu matematyki w szkole integracyjnej, w klasie IV? Czy te obowiązki precyzuje jakaś ustawa lub...oswiataiprawo.pl/porady/obowiazki-nauczyciela-wspomagajacego/

Prawo oświatowe • Statut zespołu szkół (szkoła …

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół i określić jego statut.www.iwspo.pl/porady-prawne/prawo-oswiatowe/589

PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ …

... 2003 r. w sprawie zasad... 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów... w szkołach publicznych, Rozporządzenie Ministra...kobylanka.edu.pl/userfiles/file/DOKUMENTY%20SZKOLNE/Zbi%C3%B3r%20procedur%20obowi%C4%85zuj%C4%8...