Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070350222

Prawo Optivum - strona główna

Prawo Optivum: aktualizowany na bieżąco serwis umożliwiający korzystanie z jednolitych tekstów aktów prawnych związanych z oświatąwww.prawo.vulcan.edu.pl/

Nadanie imienia - Oświata i Prawo

PYTANIE. Niedawno naszej szkole zostało nadane imię. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w... Jeszcze przed uroczystością nauczyciele...oswiataiprawo.pl/porady/nadanie-imienia/

Zarządzenie 9/2011 - sp-kurow.pl

... Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja...sp-kurow.pl/static/docs/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%202-2012%20roku%20powo%C5%82anie%20zespo%C...

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

Komunikat w sprawie zasad poruszania się dzieci po drogach...

Drukuj; Następny artykuł Środki spożywcze w sklepikach i stołówkach szkolnych; Poprzedni artykuł Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia...kuratorium.kielce.pl/12368/komunikat-w-sprawie-zasad-poruszania-sie-dzieci-po-drogach/

NADANIE IMIENIA SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA A...

Urszula Blicharz NADANIE IMIENIA SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA A CEREMONIAŁ SZKOLNY Nadanie imienia szkole regulują przepisy odpowiednio dla …edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/patron/__nadanie_im._szkole...___u._blicharz.pdf

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

Obowiązki nauczyciela wspomagającego - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jakie obowiązki ma nauczyciel wspomagający w nauczaniu matematyki w szkole integracyjnej, w klasie IV? Czy te obowiązki precyzuje jakaś ustawa lub...oswiataiprawo.pl/porady/obowiazki-nauczyciela-wspomagajacego/