Masz pytanie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WYBRANE …

Wszystkie czynniki wpływające na rozwój turystyki można podzielić na... W okresie powojennym w Polsce zmieniły się proporcje między ludnościąhttps://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/18_A.Kaczmarska_Wybrane_czynniki...

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce …

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi. Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie lubelskim, świętokrzyskim oraz...https://www.bgk.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/ruszaja-pozyczki-na-rozwoj-turystyki-w-pols...

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 roku - …

Wpływy z przyjazdu cudzoziemców sięgają w Polsce rocznie 8 – 9 mld... Konieczne jest włączenie w proces rozwoju turystyki potencjałów i zasobów regionalnych,www.ptsmlodz.pl/gallery/program_rozwoju_turystyki_do_2020_roku.pdf

Agnieszka Rochmińska, Andrzej Stasiak Strategie rozwoju...

Turystyka w planowaniu strategicznym w Polsce Do 2004 r. kraje kandydujące do Unii... wdrażana od 2004 r. strategia rozwoju turystyki w województwie po-dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4157/STRATEGIE%20ROZWOJU%20TURYSTYKI.pdf?s...

Turystyka uzdrowiskowa, zdrowotna i relaksacyjna...

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce stała się już wyspecjalizowaną gałęzią turystyki zdrowotnej. Stopniowo zwiększa się liczba klinik rehabilitacyjnych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i diagnostyczny.https://www.tourmedica.pl/turystyka-uzdrowiskowa/

Perspektywy rozwoju turystyki w Polsce – Przewodnik …

Polska staje się krajem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie i w ostatnich latach dokonał się na tym polu duży postęp. Wzrosła jakość usług, rozwinęła się baza noclegowa, infrastruktura turystyczna, komunikacyjna – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.https://www.noclegowo.pl/przewodnik/perspektywy-rozwoju-turystyki-w-polsce/

Rozwój turystyki w Polsce « Turystyka górska – blog...

Turystyka w Polsce w ostatnich latach mocno się rozwinęła, szczególnie dzięki powiększającej się cały czas bazie noclegowej. Atrakcji w naszym kraju nie brakuje, zarówno historycznych jak i przyrodniczych.www.wypadywgory.pl/index.php/rozwoj-turystyki-w-polsce/

Turystyka biznesowa i jej rozwój w Polsce - Rynek …

Turystyka biznesowa stanowi bardzo duży odsetek ruchu turystycznego wielu krajów. Dla hoteli w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii jest ona wręcz podstawą działalności, a zysk jaki generuje jest znacznie wyższy niż to, co zostawiają po sobie wczasowicze w trakcie wakacyjnych urlopów.rynekinwestycji.pl/turystyka-biznesowa-i-jej-rozwoj-w-polsce/

Turystyka na świecie - Geografia społeczno …

Ograniczenia w rozwoju turystyki w Polsce spowodowane są. Niewielką ilością bazy towarzyszących (wyciągów narciarskich, wypożyczalni sprzętu turystycznego i sportowego, kąpielisk, kortów tenisowych, sauny, boisk sportowych),https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/8445-turystyka-na-sw...

Turystyka - Główny Urząd Statystyczny

Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za... Archiwum Turystyka w 2016 roku... z Europejskiego Funduszu Rozwoju...stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/