Masz pytanie?

Zawarcie umowy o pracę - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Zawarcie umowy o pracę: Nawiązanie stosunku pracy, ustalenie warunków jej świadczenia oraz wypłaty wynagrodzenia, bez względu na podstawę prawną tego …www.vat.pl/umowa-praca/

Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę...

Przepisy prawa pracy dają pracodawcy kilka możliwości zakończenia stosunku pracy z podwładnym. Każdy ze sposobów różni się istotnie.www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/porady-prawne-i-finansowe/jak-uniknac-bledu-przy-rozwiazywa...

Wypowiedzenie umowy o pracę: Jak... - JakNapisac.com

Sprawdź jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem wypowiedzenia umowy o pracę.www.jaknapisac.com/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace/

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie... - Prawo pracy

Czy rozwiązanie umowy o pracę przy likwidacji zakładu i przeniesieniu go do innej miejscowości może nastąpić z powodu likwidacji stanowiska pracy? Jestem...www.prawo-pracy.pl/likwidacja_stanowiska_pracownika_w_okresie_przedemerytalnym-p-1213.html

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę na...

W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 września 1998 r., sygn. akt I PKN 271/98, konkretność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4510/Przyczyny_uzasadniajace_wypowiedzenie_umowy_o_...

likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia . Najnowsze wiadomości i informacje...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/l/likwidacja-stanowiska-pracy-jako-przyczyna-wyp...

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - regiopraca.pl

Przepisy działu drugiego Kodeksu Pracy określają sposób zawierania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, oraz na czas wykonania określonej pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę - Praca i Kariera...

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, jako tej o najsilniejszej gwarancji zatrudnienia, wymagane jest wskazanie na piśmie jego przyczyny.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/782964,przyczyny-wypowiedzenia-umowy-o-prace.h...

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu …

Pobrano z portalu www.wieszjak.pl Kraków dnia 23.03.2009 r. Zbigniew Rywiński Ul. Jana Matejki 7 lok. 10 31-207 Kraków Jakub Bogdański Ul. Beskidzka 8g.infor.pl/wj/portal/wieszjak.pl/umowy/wzory-umow/wyp_um_o_prac_pracodawca_wyp.pdf

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę | Kadry i płace

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak ustalić prawo do zasiłku chorobowego dla zwalnianego pracownika? Ile wyniesie zasiłek chorobowy?www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/