Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy o pracę w wyniku reorganizacji …

Sytuacja zakładu pracy często wymusza na pracodawcy podjęcie działań ratujących które oprócz poprawy sytuacji ekonomicznej pracodawcy, prowadzą do ratowania...www.iurislink.pl/pl/publikacja/rozwi%C4%85zanie-umowy-o-prac%C4%99-w-wyniku-reorganizacji-zak%C...

Uzasadniona przyczyna jako główny... - Z myślą o kadrach

Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę powinien przede wszystkim pamiętać o tym, że: przyczyna ta...https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/uzasadniona-przyczyna-jako-glowny-element-rozwiazania-...

Rozwiązanie umowy o pracę za... - Adwokat Wrocław

Czy umowę o pracę można rozwiązać w takim sam sposób jak każdą inną umowę? Jeśli chcesz poznać odpowiedź przeczytaj krótki artykuł napisany przez adwokata.https://adwokat-wroclaw.biz.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron/

Uzasadnienie przyczyny rozwiązania umowy o pracę – …

Uzasadnienie przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Za co można wypowiedzieć umowę o pracę. Kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę.www.kadrywpraktyce.pl/uzasadnienie-przyczyny-rozwiazania-umowy-o-prace-czesc/

:: Zobacz temat - L4 a likwidacja stanowiska pracy

Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy...www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=17295

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę …

Przepis art. 30 § 4 kodeksu pracy wprowadza wymóg, zgodnie z którym w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4510/Przyczyny_uzasadniajace_wypowiedzenie_umowy_o_...

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie... - e …

Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę w przedemerytalnym okresie ochronnym, gdy jego stanowisko pracy zostało zlikwidowane? Likwidacja stanowiska...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5734/Likwidacja_stanowiska_pracownika_w_okresie_prz...

Kancelaria, Adwokat Prawo Pracy Warszawa - kancelaria...

Ostatnie publikacje. Zrzeczenie się roszczeń stosunku pracy nie oznacza zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia; Ciąża a rozwiązanie umowy o pracękancelaria-gizinski.com/

Eduself.pl - szkolenia nowej generacji

Użytkownicy o Eduself.pl Więcej opinii » Według mojej oceny, jak również koleżanek z biura, portal Eduself.pl jest bardzo przydatny w rozwiązywaniu...eduself.pl/

Solidarność Tesco - Tesco Polska Sp. z o.o.

OZ NSZZ Solidarność Pracowników Tesco (Polska) sp. z o. o. , działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, informuje o kontroli...www.solidarnosc-tesco.pl/