Masz pytanie?

świadectwo pracy - likwidacja stanowiska - Zatrudnianie i...

Tak, umieszczasz zapis: rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę Art. 30 par. 1 pkt. 2 k.p. w związku z ustawą z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych...forum.infor.pl/topic/12059-swiadectwo-pracy-likwidacja-stanowiska/

Zawarcie umowy o pracę - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Zawarcie umowy o pracę: Nawiązanie stosunku pracy, ustalenie warunków jej świadczenia oraz wypłaty wynagrodzenia, bez względu na podstawę prawną tego …www.vat.pl/umowa-praca/

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę. Wzór pisma.www.praca.fm/wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-czas-nieokreslony-wzor/

Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę...

Przepisy prawa pracy dają pracodawcy kilka możliwości zakończenia stosunku pracy z podwładnym. Każdy ze sposobów różni się istotnie.www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/porady-prawne-i-finansowe/jak-uniknac-bledu-przy-rozwiazywa...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Syn ma umowę o pracę na czas określony do 31.08.2015 roku ale jak mam interpretować poprzedni wpis że w umowie o pracę powinien być zapis że można...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę - Praca i Kariera...

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, jako tej o najsilniejszej gwarancji zatrudnienia, wymagane jest wskazanie na piśmie jego przyczyny.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/782964,przyczyny-wypowiedzenia-umowy-o-prace.h...

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę na...

W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 września 1998 r., sygn. akt I PKN 271/98, konkretność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4510/Przyczyny_uzasadniajace_wypowiedzenie_umowy_o_...

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu …

Pobrano z portalu www.wieszjak.pl Kraków dnia 23.03.2009 r. Zbigniew Rywiński Ul. Jana Matejki 7 lok. 10 31-207 Kraków Jakub Bogdański Ul. Beskidzka 8g.infor.pl/wj/portal/wieszjak.pl/umowy/wzory-umow/wyp_um_o_prac_pracodawca_wyp.pdf

Wypowiedzenie umowy o pracę – art. 38 K.p., a związki...

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową...www.infobiztech.pl/aktualnosc/items/wypowiedzenie-umowy-o-prace-art-38-kp-a-zwiazki-zawodowe.ht...

Likwidacja stanowiska - Z myślą o kadrach - kadry.abc.com.pl

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie …www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/likwidacja-stanowiska-odprawa-d...