Masz pytanie?

:: Serwis Edukacji Ekonomicznej :: Poradnik gospodarczy...

Porozumienie stron. Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest zawarcie porozumienia między pracownikiem i pracodawcą. Nie ma znaczenia, która ze stron...ekonomia.opoka.org.pl/ekonomia-dla-duchowienstwa/poradnik-gospodarczy/1068.1,Obowiazki_pracodaw...

wypowiedzenie umowy o pracę - przepisy, sposoby...

Rozwiązywanie umów o pracę. Rozwiązywanie umów o pracę - uwagi wstępne 2003-11-02 Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy w dużym stopniu od rodzaju tej...www.prawopracy.fr.pl/artyk_menu.php?dzial=1

Wzór rozwiązania umowy o pracę - Biuro rachunkowe Plus...

(stanowisko) …………………………………... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM .... Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest...www.plusgryfino.pl/pliki/rozwiazanie_umowy_za_wypowiedzeniem.doc

Wygaśnięcie stosunku pracy - Prawo pracy - poradnik

Ustanie stosunku pracy... III. Wygaśnięcie stosunku pracy. Opracowana na podstawie: Dz. U 1998.21.94 Kodeks Pracy;umowa-o-prace.waw.pl/wygasniecie.html

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a...

Czy rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron przysługuje mi zasiłek?www.porady.egospodarka.pl/Wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/9584-Rozwiazanie-umowy-o-prace-za-po...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony > Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi...polki.pl/we-dwoje/wypowiedzenie;umowy;o;prace;na;czas;okreslony,artykul,2176.html

Rozwiązanie umowy o pracę wysłane pocztą

Nie. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia należy do czynności prawnych jednostronnych, nie wymaga zatem uzyskania zgody drugiej...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4118/Rozwiazanie_umowy_o_prace_wyslane_poczta.html

Czy można podważyć rozwiązanie umowy o pracę za...

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.legalista.home.pl/blog/wordpress/?p=94

Umowy o pracę • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: GOPS zatrudniał pracownika socjalnego od 1 kwietnia do 31 maja 2011 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny, następnie 1 czerwca 2011 r. zawarto...www.portalkadrowy.pl/kadry/zatrudnianie-pracownikow/umowy-o-prace/

Jakie są konsekwencje niepodpisania wypowiedzenia umowy o...

Wypowiedzenie umowy o pracę wręczone pracownikowi nie zostało podpisane przez pracodawcę (ani przez prezesa ani przez żadną inną osobę uprawnioną do...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-sa-konsekwencje-niepodpisania-wypowiedzenia-umowy-o...