Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem...

Ustawowe okresy wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy reguluje długość okresów wypowiedzenia umów...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673825,Rozwiazanie-umow...

Sposoby rozwiązywania umowy o prace na czas nieokreslony...

1. UMOWA O PRACE Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy(...)”(art. 291 k.p.) Umowa taka musi, przede...sciaga.pl/tekst/35793-36-sposoby_rozwiazywania_umowy_o_prace_na_czas_nieokreslony

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS - VAT.pl

2. badania okresowe . Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy, lecz ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska pracy. Pracodawca zatrudniający...www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

rozwiązanie umowy o pracę, zwalnianie z pracy - rp.pl

Pracodawca ma tylko miesiąc na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ale termin ten liczy się dopiero od dnia, gdy o nagannym zachowaniu...prawo.rp.pl/temat/793392.html

Wypowiedzenie umowy o pracę | rp.pl

rozwiązanie umowy o pracę Rekompensata za szybsze rozstanie jest wolna od składek Za miesiące skróconego okresu wypowiedzenia pracownik otrzyma więcej, …prawo.rp.pl/temat/56590.html

wypowiedzenie umowy o pracę - przepisy, sposoby...

Rozwiązywanie umów o pracę. Rozwiązywanie umów o pracę - uwagi wstępne 2003-11-02 Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy w dużym stopniu od rodzaju tej...www.prawopracy.fr.pl/artyk_menu.php?dzial=1

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony > Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi...polki.pl/we-dwoje/wypowiedzenie;umowy;o;prace;na;czas;okreslony,artykul,2176.html

Umowa o prace - Sciaga.pl

Najczęściej podstawa nawiązania stosunku pracy miedzy pracownikiem i pracodawca jest umowa o prace Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje sięsciaga.pl/tekst/34575-35-umowa_o_prace

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę - Kobieta pracująca

Z mojego poprzedniego wpisu Ciąża a umowa o pracę dowiedziałaś się, że pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę, jeśli jesteś w ciąży.kobieta-pracujaca.pl/ciaza-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace/

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACE - praca i oferty pracy...

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak umiejętnie wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę? Dowiedz się, jak uniknąć błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają...info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/wypowiedzenie+umowy+o+prace