Masz pytanie?

SZKOLENIE Akademia kadr 2017 - po zmianach w prawie pracy...

dzieŃ i nowe umowy o pracĘ oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2016/2017 warsztat aktualizujący...www.szkolenia.com.pl/katalog/szkolenie/74927

Przyczyna wypowiedzenia decyduje o trybie rozwiązania...

Tryb, w jakim można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, zależy od rodzaju przyczyny wypowiedzenia. Ważne jest, czy dotyczy...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przyczyna-wypowiedzenia-decyduje-o-trybie-rozwiazania-umo...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa w razie zwolnienia?

Dziękuję za komentarz. Odprawa należy się jeśli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn zależnych od pracodawcy. Jeśli pracodawca poda taką...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/odprawa-pieniezna/

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę na...

W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 września 1998 r., sygn. akt I PKN 271/98, konkretność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę...e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4510/Przyczyny_uzasadniajace_wypowiedzenie_umowy_o_prac...

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę | Kadry i płace

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak ustalić prawo do zasiłku chorobowego dla zwalnianego pracownika? Ile wyniesie zasiłek chorobowy?www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

Nielimitowane umowy na czas określony. Kiedy i jak...

1. REGUŁA 33/3. Od 22 lutego br. obowiązują dwa limity dotyczące terminowych umów o pracę zawieranych pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą:praca.gazetaprawna.pl/artykuly/937518,nielimitowane-umowy-na-czas-okreslony.html

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest dbałość o życie i zdrowie pracowników. Obowiązek ten wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które...www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje :: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: O mnie::idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Hotelarstwo. www.hotelarze.pl - Partner hotelarza.

WYMAGANIA: kategoryzacyjne: - hotele - motele-pensjonaty - schroniska: KSIĄŻKI: Technik hotelarstwa. Organizacja pracy w hotelarstwie. Skrypt do nauki zawoduwww.hotelarze.pl/