Masz pytanie?

Umowa o prace - Sciaga.pl

Najczęściej podstawa nawiązania stosunku pracy miedzy pracownikiem i pracodawca jest umowa o prace Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje sięsciaga.pl/tekst/34575-35-umowa_o_prace

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu …

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego. Czy jest możliwe mimo ochrony uprawnień związanych z rodzicielstwem? W pewnych sytuacjach, tak.www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/312362,2,Wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-trakcie-urlop...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony > Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi...polki.pl/we-dwoje/wypowiedzenie;umowy;o;prace;na;czas;okreslony,artykul,2176.html

Zawarcie umowy o pracę - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Każda umowa o pracę powinna szczegółowo określać: strony umowy, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi...www.vat.pl/umowa-praca/

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę - Serwis dla firm msp...

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz...msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/tajniki;wypowiedzenia;umowy;o;prace,170,0,349098.html

Rozwiązanie stosunku pracy - Sciaga.pl

Obszerne opracowania wg podręcznikapod redakcją H Szurgacza kazusy Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczynsciaga.pl/tekst/34925-35-rozwiazanie_stosunku_pracy

wypowiedzenie umowy w zwiazku z likwidacja firmy - Forum...

Cechy charakterystyczne dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony: a) stosunkowo krótki okres wypowiedzenia (2 tygodnie),jestpraca24.pl/forum/wypowiedzenie-umowy-w-zwiazku-z-likwidacja-firmy,169

O czym musi pamiętać pracodawca podejmujący decyzję o...

Decyzja o likwidacji firmy (przyjmujemy, że chodzi o likwidację pracodawcy rozumianą jako likwidację podmiotu zatrudniającego) niezależnie od jej zasadniczych...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/98634,o_czym_musi_pamietac_pracodawca_podejmujacy_decyzje_o_likw...

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Informacje dla bezrobotnych, absolwentów i pracodawców, akty prawne, oferty pracy.pup.bydgoszcz.pl/