Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Oświadczenie woli pracownika o chęci zakończenia stosunku pracy powinno być przedstawione...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673832,Rozwiazanie-umow...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - INFOR.PL

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, czyli przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia to jeden z kodeksowych sposobów...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/702190,Rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem.h...

Rozwiązanie umowy przez pracownika - Portal Kadrowo …

Pytanie: Do kogo powinien skierować wypowiedzenie umowy o pracę pracownik pracujący w jednostce organizacyjnej firmy, która posiada swoją siedzibę w innym …www.portalkadrowy.pl/kadry/rozwiazanie-stosunku-pracy/rozwiazanie-umowy-przez-pracownika/

Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika, obowiązki...

Złożenie oświadczenia przez strony stosunku pracy o jego rozwiązaniu, czy to w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem, czy też bez wypowiedzenia, to...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozwiazanie-umowy-o-prace-prawa-pracownika-obowiazki-prac...

Rozwiązanie umowy przez pracownika - prawo-pracy.pl

Opublikowane: 10.03.2007 | Zaktualizowane: 01.02.2008. Uzasadnienie rozwiązania bezzwłocznego umowy przez pracownika W artykule omówiono szczegółowe …www.prawo-pracy.pl/rozwiazanie_umowy_o_prace_wypowiedzenie_stosunku_pracy-k-7.html

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na... - INFOR.PL

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się wraz z upływem czasu, na który została zawarta.www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/311870,Wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-o-prace-na-cza...

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a za wypowiedzeniem

Dzisiaj chciałabym porozmawiać o różnicach pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron a za wypowiedzeniem. Różnice są zasadnicze, acz aby...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-umowy-za-porozumieniem-stron-a-za-wypowiedzeniem/

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z...

Umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.www.portalfk.pl/kadry/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem-z-zastosowaniem-skroconego-ok...

Serwis Edukacji Ekonomicznej :: Poradnik gospodarczy...

Świadectwo pracy. Dni wolne od pracy udziela się pracownikowi jeszcze w trakcie trwania umowy o pracę. Kolejny obowiązek związany jest już z samym rozwiązaniem...ekonomia.opoka.org.pl/ekonomia-dla-duchowienstwa/poradnik-gospodarczy/1068.1,Obowiazki_pracodaw...

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć - Kadry i...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się...www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/