Masz pytanie?

Początek i koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Witam, przemierzam internet w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące mnie pytania związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i Pana strona internetowa dostarczyła mi najkonkretniejsze informację.https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/koniec-okresu/

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia …

Zgodne oświadczenie woli stron. Do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie niezbędne są zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy. Nie ma przeszkód prawnych do zawarcia porozumienia z pracownikiem objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/726071,Rozwiazanie-umow...

Czy można zwolnić pracownika który długo albo często...

Przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę może stanowić okoliczność niezależna od tego pracownika, jeżeli przemawia za tym …https://www.kadrywpraktyce.pl/czy-mozna-zwolnic-pracownika-ktory-dlugo-albo-czesto-choruje/

Świadczenie kompensacyjne - Blog o pracy pracownika …

Szanowna Pani. czytając wpisy kierowane do Pani, pragnę i ja skorzystać z uprzejmości i porady. Znajomość prawa oświatowego jest dość niska przez osoby do których zwracałam się o pomoc.kartanauczycielablog.pl/swiadczenie-kompensacyjne-czy-nalezy-sie-przy-rozwiazaniu-umowy-za-poro...

Pytania z zakresu prawa pracy - Sciaga.pl

Okres-ma charakter zarobkowy, -praca wykonywana pod kierownictwem pracodawcy, -norma czasu pracy (określone godziny pracy), -świadczenie pracy jest ciągłe, -pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze, produkcyjne i osobowe , -stosunek pracy powstaje poprzez zawarcie umowy o pracę a także poprzez powołanie , wybór, …sciaga.pl/tekst/91492-92-pytania_z_zakresu_prawa_pracy

Zmiana prawa pracy a umowa o pracę na czas określony...

Pracownik zawarł 2 umowy o pracę na czas określony z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu w okresach: 01.05.2012 – 30.04.2014 i 01.05.2014 – 30.04.2016, więc w dniu 30.04.2016 następuje koniec drugiej umowy na czas określony.https://prawodlapracodawcy.pl/zmiana-prawa-pracy-a-umowa-o-prace-na-czas-okreslony-trwajaca-w-d...