Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w okresie …

Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Uzyskał zgodę od pracodawcy. Do wykorzystania miał jeszcze dwa dni urlopu, po czym miał...www.ekspertbeck.pl/rozwiazanie-umowy-za-porozumieniem-stron-w-okresie-urlopu-wychowawczego/

Jak rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - Praca...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najszybszy sposób zakończenia stosunku pracy. Czym różni się od innych sposobów rozwiązywania …serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/788813,rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumien...

RUPPWS Rozwiązanie umowy o pracę za | druk, formularz online

Przepisy prawa nie przewidują sytuacji, w której strony umowy o pracę, mocą wspólnych jednorodnych interesów, nie mogły porozumieć się i rozwiązać umowy...druki-formularze.pl/druk/ruppws-rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron-pracownik

RUPPS Rozwiązanie umowy o pracę za | druk, formularz online

Przepisy prawa nie przewidują sytuacji, w której strony umowy o pracę, mocą wspólnych jednorodnych interesów, nie mogły porozumieć się i rozwiązać umowy...druki-formularze.pl/druk/rupps-rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wzajemnym-porozumieniem-stron-praco...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za...www.portalfk.pl/kadry/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron---wzor-263694

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć - Kadry i...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się...www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę - Kadry i …

Witam, mam podobne pytanie, dzień 26.06. to mój ostatni dzień umowy o pracę, na zwolnienie lekarskie poszłam od 30.06 i jest ono do 20.07, (nie ma owych 30 dni...www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem... - PortalFK.pl

Umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.www.portalfk.pl/kadry/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem-z-zastosowaniem-skroconego-ok...

Ciąża a porozumienie stron - Kobieta pracująca

We wpisach poruszałam już problem ciąży w kontekście rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika i za wypowiedzeniem dokonanym …kobieta-pracujaca.pl/ciaza-a-porozumienie-stron/

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...