Masz pytanie?

Rymy - rodzaje i przykłady. - Sciaga.pl

1 Rodzaje literatury dramat liryka epika 2 Gatunki liryczne sonet oda fraszka hymn pieśń łzen 3 Typy wiersza stroficzny stychiczny ciągłysciaga.pl/tekst/103295-104-rymy-rodzaje-i-przyklady

rymy - WIEM, darmowa encyklopedia

Rym to współbrzmienie końcówek wyrazów nie tylko służące rytmizacji wypowiedzi, lecz także pełniące funkcje mnemotechniczne (ułatwiające...portalwiedzy.onet.pl/141245,,,,rymy,haslo.html

Jakie są rymy i jak sie rymują np. aabb albo abab...

Zobacz 3 odpowiedzi na pytanie: Jakie są rymy i jak sie rymują np. aabb albo abab ?zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,4491427,Jakie_sa_rymy_i_jak_sie_rymuja_np_aabb_albo_abab_.ht...

Rodzaje i układy rymów - womkat.edu.pl

Jakie rymy zastosowano w podanym fragmencie wiersza? Wśród burz, co już szaleją i co grożą z d ali, Kiedy wszystkie się siły rozprzęgły w naturze,www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Pogan%20Jolanta/rodzaje_i_ukady_rymw.html

Daremne żale - opracowanie

Daremne żale – analiza i interpretacja Daremne żale pochodzą ze zbioru Album pieśni i są wierszem stroficznym (cztery zwrotki). Posiadają rymy parzyste...asnyk.klp.pl/ser-595.html

Daremne żale – analiza i interpretacja

Daremne żale pochodzą ze zbioru Album pieśni i są wierszem stroficznym (cztery zwrotki). Posiadają rymy parzyste, dokładne. Wersy rymują się krzyżowo: ab ab...asnyk.klp.pl/a-8400.html

Wybrane terminy literackie - limeryki.pl

Wybrane terminy literackie czyli: Skąd my to wszystko wiemy?...www.limeryki.pl/terminy.html

Analiza artystyczna i językowa "Bogurodzicy". - Sciaga.pl

Bogurodzica to najdawniejsz polska pieśń religijna Czas powstania jest do dzisiaj wielka zagadką zarówno dla literaturoznawców jak i muzykologów Przyjmujesciaga.pl/tekst/6999-7-analiza_artystyczna_i_jezykowa_bogurodzicy

Satyry - opracowanie

Satyry - opracowanie, Ignacy Krasicki - życie i twórczość ściągi do matury, materiały pomocnicze do egzaminów na studia, korepetycje.krasicki.klp.pl/ser-157.html

wypisz srodki stylistyczne i przykłady oraz rodzaje rymów...

Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: wypisz srodki stylistyczne i przykłady oraz rodzaje rymów z MAZURKA DĄBROWSKIEGOzapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6578967,wypisz_srodki_stylistyczne_i_przyklady_oraz_rodzaje_...