Masz pytanie?

Rymy - Sciaga.pl

Rodzaje i układ rymów Rodzaje rymów W poezji polskiej rym jest ściśle związany z akcentem a zatem wyróżniamy przede wszystkim rymy żeńskie najczęstszesciaga.pl/tekst/54916-55-rymy

Interkl@sa - Analiza i interpretacja wiersza

W poezji polskiej rym jest ściśle związany z akcentem, a zatem wyróżniamy przede wszystkim: rymy żeńskie (najczęstsze): posługujące się akcentem...www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&page=subpage&...

ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE)

19) Enumeracja - polega na wymienianiu w tekście kolejnych elementów połączonych jakąś cechą. 20) Epifora - powtórzenie tego samego słowa bądź zwrotu na...admzsg.edu.pl/zzyciaszkoly/wp-content/uploads/2008/02/srodki-stylistyczne-2003.pdf

Analiza wiersza "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte...

Konstanty Ildefons Gałczyński,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte''. Wiersz ten ma 6 strof po 4 wersy Układ rymów w tym wierszu jest krzyżowy np.zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,11838956,Analiza_wiersza_quotPiesn_o_zolnierzach_z_Westerpla...

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak - Sciaga.pl

Analiza i interpretacja wiersza Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych Wymaga umiejętności napisania esejusciaga.pl/tekst/64901-65-analiza_i_interpretacja_wiersza_co_i_jak

Analiza i interpretacja wiersza Melodia mgieł nocnych

Interesująco przedstawia się tu kwestia podmiotu lirycznego. Mimo tego, że w wierszu mówią upersonifikowane mgły nocne (świadczą o tym konsekwentne formy...www.mloda-polska.klp.pl/a-6315.html

Jan Twardowski / Śpieszmy się - analiza i interpretacja

W wierszu stykają się dwa ważne tematy: miłość oraz kruchość ludzkiego życia. Dokładniej, rozważa jest miłość w perspektywie czasu ludzkiego życia.twardowski.klp.pl/a-6574.html

Interpretacja wiersza: Jak napisać interpretację wiersza...

Podmiotem lirycznym Trenu VII jest człowiek, który utracił sens życia, znajdujący się w niezwykle trudnym okresie, wątpiący i pełen rozterek.www.jaknapisac.com/jak-napisac-interpretacje-wiersza-analizowac-wiersze/

Zakończone konkursy - komlogo.pl

XIV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Łamańce językowe w ulubionym wierszu Juliana Tuwima”https://www.komlogo.pl/index.php/konkursy

Test progowy z języka polskiego - I klasa gimnazjum

Test sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego zdobytych przez uczniów w szkole podstawowej. Pozwala nauczycielowi ocenić zasób...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5979