Masz pytanie?

Wiersze poetyckie

Wiersz krótki utwór pisany wersami. W wierszu wyróżniamy odcinki o takich samych właściwościach strukturalnych, wykorzystuje środki stylistyczne w funkcji...wiersze.bfcior.pl/

Nad wodą wielką i czystą - analiza i interpretacja

– tak o niej mówi poeta w drugiej części swego wiersza, w której liryka pośrednia ustępuje miejsca liryce bezpośredniej. Podmiot liryczny ujawnia się...mickiewicz.klp.pl/a-5792-2.html

Analiza wiersza "But w butonierce" Bruno Jasieńskiego...

Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek każda z nich ma cztery wersy Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab Rymy występują we wszystkichsciaga.pl/tekst/1562-2-analiza_wiersza_but_w_butonierce_bruno_jasienskiego

Testament mój - analiza i interpretacja

Poeta w wierszu łączy pierwiastki społeczne, demokratyczne, z walką narodowo - wyzwoleńczą. Oświata miała być jednym z elementów kształtujących...slowacki.klp.pl/a-5814-2.html

Lubię, kiedy kobieta - analiza i interpretacja

Wiersz składa się z czterech zwrotek, każda liczy po cztery wersy pisane trzynastozgłoskowcem ze średniówką po siódmej sylabie. Występują rymy końcowe...przerwa-tetmajer.klp.pl/a-6323.html

Bajki Krasickiego - opracowanie

Bajki Krasickiego - opracowanie, Ignacy Krasicki - życie i twórczośćkrasicki.klp.pl/ser-155.html

Grób Agamemnona - analiza i interpretacja

Tak surowo oceniając postawę Polaków w powstaniu listopadowym, w dalszej części wiersza Słowacki stara się odnaleźć przyczyny upadku niepodległości.slowacki.klp.pl/a-5820-2.html

Śpieszmy się - analiza i interpretacja

Mamy tu do czynienia z liryką inwokacyjną. Mimo że już tytułowy zwrot „śpieszmy się”, nasuwa wniosek o występowaniu w wierszu podmiotu zbiorowego, to...twardowski.klp.pl/a-6574.html

Zielono mi w głowie - analiza i interpretacja

Zielono mi w głowie - analiza i interpretacja, poezja, wiersze, analiza i opracowanie, biografia, życiorys, twórczośćwierzynski.klp.pl/a-8805.html

Powtórzenie wiadomości o liryce ( środki stylistyczne...

321aloola123 Nawet dobra praca. Lecz jestem w szóstej klasie i o wiele więcej mam w podręczniku środków stylistycznych i nie po jednym zdaniu tylko minimalnie 4sciaga.pl/tekst/33312-34-powtorzenie_wiadomosci_o_liryce_srodki_stylistyczne_rodzaje_wiersza_po...