Masz pytanie?

Wielki słownik poprawnej polszczyzny | eioba.pl

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są usterki następującej publikacji: Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. …www.eioba.pl/a/1vlu/wielki-slownik-poprawnej-polszczyzny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.039.0000356,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...