Masz pytanie?

Internetowy słownik antonimów i wyrazów …

Internetowy słownik antonimów języka polskiego online. Witamy w największym internetowym słowniku antonimów języka polskiego online. W słowniku znajduje się...antonimy.net/

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego

lugier lekki 2-, 3-masztowiec o skośnych żaglach, z ostatnim masztem niskim, z żaglem wysuniętym daleko poza rufę; dryfter, żaglowo-motorowy statek rybacki do...www.slownik-online.pl/

Synonim - Internetowy słownik synonimów języka …

Największy internetowy słownik synonimów. Ponad 600 tys. synonimów w słowniku całkowicie za darmo. Liczne przykłady synonimów i wyrazów bliskoznacznych dla...synonim.net/

Słownik wyrazów bliskoznacznych - online • Słownik …

Słownik wyrazów bliskoznacznych - online. Słownik języka polskiego jest bardzo bogaty w wyrazy bliskoznaczne co świadczy o jego różnorodności i rozmaitości.synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-bliskoznacznych

Słownik wyrazów obcych | Słownik Wyrazów Obcych

Słownik wyrazów obcych – Intensywne i obfite w zmiany życie społeczne sprawia, że nieustannie spotykamy wyrażenia nowe i obce, zwroty, jakich jeszcze nie…slownik-wyrazowobcych.eu/

Wyrazy pokrewne - Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne...

Wyrazy pokrewne – zostały utworzone od wspólnego wyrazu podstawowego (mają wspólny rdzeń) bezpośrednio lub pośrednio, wszystkie te słowa są sobie bliskie...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3632/wyrazy-pokrewne/

Rodzina wyrazów - Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne...

Rodzina wyrazów – to grupa wyrazów pokrewnych. Zwróć uwagę, że wszędzie pojawia się wspólny rdzeń: koń : konny ń : n kot...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3640/rodzina-wyrazow/

Szukaj - Słowniki online - Edupedia.pl

- at, znak ASCII stosowany w adresie poczty elektronicznej jako separator nazwy właściciela konta e-mail od nazwy serwera poczty, na którym znajduje się to konto...www.edupedia.pl/result

Program poprawy sprawności ortograficznej uczniów …

swobodne tworzenie wyrazów pokrewnych oraz dobieranie synonimów i antonimów; stosowanie właściwych... Ilustrowany słownik wyrazów trudnych.www.zsz-szewniagorna.neostrada.pl/publikacje/23.EK..doc

semantyczny - definicja, synonimy, przykłady użycia

2. «dział semiotyki zajmujący się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się one odnoszą»sjp.pwn.pl/slowniki/semantyczny.html