Masz pytanie?

Organizmy cudzożywne; Biofagi; Roślinożercy; Mięsożercy...

ORGANIZMY CUDZOŻYWNE pasożyty i półpasożyty wewnętrzne zewnętrzne biofagi saprobionty roślinożercy saprofity wszystkożercy saprofagi mięsożercysciaga.pl/tekst/45884-46-organizmy_cudzozywne_biofagi_roslinozercy_miesozercy_saprobionty_sapro...

Drożdze - Sciaga.pl

Drożdze sa grzybami jednokomórkowymi Ich mikroskopijnej wielkości komórki sa okrągłe W przyrodzie występują one na powierzchni gleby i na dojrzałychsciaga.pl/tekst/82287-83-drozdze

rodzaje różnorodnosci biologicznej i przykłady... - Zadane.pl

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/3207512

Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - test | tekst...

BAKTERIE WIRUSY GLONY GRZYBY 1. (0-2) wypisz gatunki grzybów jadalnych: pieczarka, buławinka czerwona, maślak, goryczak żółciowy, opieńka, huba, …www.edukacja.edux.pl/p-10667-bakterie-grzyby-protisty-glony-porosty.php

Uzupełnij schemat przedstawiający główne sposoby o...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/6983392

Grzyby (Fungi) - Marcinek

Grzyby (Fungi) Patrycja Sołtysiuk Grzyby tworz ą odr ębne królestwo. Ze wzgl ędu na swoj ą budow ę komórkow ą s ą zaliczane do eukariontów.marcinek.poznan.pl/upload/node/307_grzyby.pdf

Choroby skórne - Człowiek - Biologia - Bryk.pl

Dzięki dużym postępom w dziedzinie medycyny, udało się opracować wiele skutecznych terapii oraz lekarstw,www.bryk.pl/wypracowania/biologia/cz%C5%82owiek/9252-choroby_sk%C3%B3rne.html

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV - VI

ORGANIZATOR KONKURSU SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE. CEL KONKURSU - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów. - …szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1751

Organizmy transgeniczne - Genetyka - Biologia - Bryk.pl

Organizmy transgeniczne, inaczej GMO, czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie, w tłumaczeniu na j. angielski Genetically Modifiedwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/genetyka/12138-organizmy_transgeniczne.html

www.zbrodnia.of.pl / medycyna / Śmierć - rodzaje i przyczyny

Śmierć - rodzaje i przyczyny: W tej chwili nie ma żadnych tekstów. Wstęp Przy omawianiu zjawiska śmierci musimy wyróżnić pojęcie "rodzaju" i "przyczyny...killer.radom.net/~sermord/New/zbrodnia.php-dzial=medycyna&dane=SmiercRodzajeIPrzyczyny.htm