Masz pytanie?

Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - test

Edux.pl: Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - testwww.edukacja.edux.pl/p-10667-bakterie-grzyby-protisty-glony-porosty.php

Charakterystyka grzybów - Botanika - Biologia - Bryk.pl

Grzyby to organizmy cudzożywne, których ciało tworzy plechę. Obecnie organizmy te zaliczane są dowww.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/12219-charakterystyka_grzyb%C3%B3w.html

Protisty – najprostsze organizmy | Biologia

Protisty mają niejednolite pochodzenie, są to organizmy eukariotyczne, które pozostały po wyłączeniu organizmów należących do królestw: roślin, grzybów i...biomist.pl/biologia/protisty-najprostsze-organizmy/2463

Choroby skórne - Człowiek - Biologia - Bryk.pl

Dzięki dużym postępom w dziedzinie medycyny, udało się opracować wiele skutecznych terapii oraz lekarstw,www.bryk.pl/wypracowania/biologia/cz%C5%82owiek/9252-choroby_sk%C3%B3rne.html

Odżywianie i oddychanie grzybów - eSzkola.pl

Odżywianie się grzybów: Grzyby nie posiadają chloroplastów, w związku z czym nie potrafią samodzielnie wytworzyć pokarmu. Są więc organizmami cudzożyeszkola.pl/biologia/odzywianie-i-oddychanie-grzybow-3488.html

Płodozmian w uprawie buraka cukrowego - Uprawy Ekologiczne

Płodozmian jest jednym z podstawowych czynników w uprawie buraka cukrowego, który umożliwia uzyskanie wysokiego plonu tej rośliny, o dobrej jakości...www.uprawyekologiczne.pl/449_Plodozmian_w_uprawie_buraka_cukrowego.html

HASŁO OGRODNICZE

Hasło Ogrodnicze On-Line... Gnicie korzeni : W tradycyjnej uprawie pomidorów w ziemi lub w substratach organicznych grzyby z rodzaju Pythium (polska nazwa zgnilak...www.ho.haslo.pl/article.php?id=534

Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne w Białymstoku

INFORMACJE DLA PACJENTÓW BADANIA MYKOLOGICZNE (Wykrywanie grzybic) CEL: poszukiwanie grzybów...www.lab-bialystok.pl/mykoplazma.htm

Rola mikroorganizmów w przyrodzie i dla człowieka. - Sciaga.pl

Mikroorganizmy to ogólna nazwa organizmów o mikroskopijnej wielkości do których należą wszystkie bakterie i zbliżone do nichsciaga.pl/tekst/8812-9-rola_mikroorganizmow_w_przyrodzie_i_dla_czlowieka

Grzyby (Fungi)

Grzyby (Fungi) Patrycja Sołtysiuk Grzyby tworz ą odr ębne królestwo. Ze wzgl ędu na swoj ą budow ę komórkow ą s ą zaliczane do eukariontów.marcinek.poznan.pl/upload/node/307_grzyby.pdf