Masz pytanie?

Bakterie - Sciaga.pl

Bakterie są najmniejszymi znanymi organizmami dzielimy je na SAPROFITY bakterie gnilne PASOŻYTY bakterie chorobotwórcze ŻYJĄCE W SYMBIOZIE bakteriesciaga.pl/tekst/27352-28-bakterie

Wymień sposoby odżywiania się grzybów i podaj ich...

Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wymień sposoby odżywiania się grzybów i podaj ich przykłady?zapytaj.onet.pl/Category/006,001/2,22209662,Wymien_sposoby_odzywiania_sie_grzybow_i_podaj_ich_p...

Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - test

Edux.pl: Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - testwww.edukacja.edux.pl/p-10667-bakterie-grzyby-protisty-glony-porosty.php

Choroby skórne - Człowiek - Biologia - Bryk.pl

Dzięki dużym postępom w dziedzinie medycyny, udało się opracować wiele skutecznych terapii oraz lekarstw,www.bryk.pl/wypracowania/biologia/cz%C5%82owiek/9252-choroby_sk%C3%B3rne.html

Grzyby (Fungi) - Marcinek

Grzyby (Fungi) Patrycja Sołtysiuk Grzyby tworz ą odr ębne królestwo. Ze wzgl ędu na swoj ą budow ę komórkow ą s ą zaliczane do eukariontów.marcinek.poznan.pl/upload/node/307_grzyby.pdf

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV - VI

ORGANIZATOR KONKURSU SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE. CEL KONKURSU - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów. - …szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1751

Różne sposoby rozmnażania się roślin i nie tylko...

Rozmnażanie jest to proces w wyniku, którego powstają nowe osobniki. Zapewnia on ciągłość gatunkuwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/11573-r%C3%B3%C5%BCne_sposoby_rozmna%C5%BCania_si%C4...

Mikrobiologia - Dr Waldemar Adamiak - Notatki i materiały...

MIKROBIOLOGIA-ZAGADNIENIA cz. II. Porównaj komórkę prokariotyczną i eukariotyczną. (ad. cz. I-13). Opisz cykl rozwojowy u Giardia i Cryptosporidium.mailgrupowy.pl/shared/resources/7528,mikrobiologia/13916,mikrobiologia