Masz pytanie?

Bakterie - Sciaga.pl

Bakterie są najmniejszymi znanymi organizmami dzielimy je na SAPROFITY bakterie gnilne PASOŻYTY bakterie chorobotwórcze ŻYJĄCE W SYMBIOZIE bakteriesciaga.pl/tekst/27352-28-bakterie

1.Uzupełnij schemat, korzystając z podanych pojęć...

/saprofity, pasożyty, symbionty, samożywne, cudzożywne/ Bakterie..... i..... np. bakterie chorobotwórcze..... np. bakterie glebowe...zadane.pl/zadanie/8144468

Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - test

Edux.pl: Bakterie, grzyby, protisty, glony, porosty - testwww.edukacja.edux.pl/p-10667-bakterie-grzyby-protisty-glony-porosty.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,27762,Sprawdziany-i-testy,Sprawdzian-z-biologii-wirusy-bakterie-prot...

Uzupełnij schemat przedstawiający główne sposoby o...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/6983392

Bakterie - Sciaga.pl

Wyróżniamy bakterie właściwe śluzowe krętki nitkowate Bakterie mają różnorodne kształty kuliste cylindryczne spiralne Występują najczęściej wsciaga.pl/tekst/47328-48-bakterie

Różne sposoby rozmnażania się roślin i nie tylko...

Rozmnażanie jest to proces w wyniku, którego powstają nowe osobniki. Zapewnia on ciągłość gatunkuwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/11573-r%C3%B3%C5%BCne_sposoby_rozmna%C5%BCania_si%C4...

Organizmy transgeniczne - Genetyka - Biologia - Bryk.pl

Organizmy transgeniczne, inaczej GMO, czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie, w tłumaczeniu na j. angielski Genetically Modifiedwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/genetyka/12138-organizmy_transgeniczne.html

Zanieczyszczenia środowiska - Zanieczyszczenia powietrza...

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła. Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od...www.bhp.org.pl/Article561.html

Mikrobiologia - Dr Waldemar Adamiak - Notatki i materiały...

MIKROBIOLOGIA-ZAGADNIENIA cz. II. Porównaj komórkę prokariotyczną i eukariotyczną. (ad. cz. I-13). Opisz cykl rozwojowy u Giardia i Cryptosporidium.mailgrupowy.pl/shared/resources/7528,mikrobiologia/13916,mikrobiologia