Masz pytanie?

Gimnazjum - Edux.pl: Publikacje nauczycieli - …

"Żaden ojciec podobno barziej nie miłował dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował" - na podstawie "Trenu XII" i "Trenu VIII". Konspekt lekcjiwww.edukacja.edux.pl/gimnazjum.php

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY...

1 SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czynnikiem mogącym mieć poważny wpływ na życie człowieka i …www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_b_grodzka_040513.pdf

Szkolnictwo specjalne - Publikacje nauczycieli

Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w oddziale rewalidacyjno – wychowawczym. Zajęcia prowadzone w oparciu...www.edukacja.edux.pl/szkolnictwo-specjalne.php

Przykładowy scenariusz lekcji z savoir vivre - savoir...

Największa polskojęzyczna strona związana z savoir vivre, etykietą, etykietą biznesu. Przeznaczona jest dla tych, którzy zdali sobie sprawę z tego, że należy...www.savoir-vivre.com.pl/?przykladowy-scenariusz-lekcji-savoir-vivre,628

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o języku. Spektakl na Dzień Nauczyciela autor: Anna Guguławww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

Scenariusz lekcji wychowawczej "Sens i... - Profesor.pl

Scenariusz zajęć - "Wartość i sens życia" Cele - po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: - rozumieć znaczenie pojęcia - sens życia, - mieć świadomość...www.profesor.pl/publikacja,7809,Scenariusze,Scenariusz-lekcji-wychowawczej-Sens-i-wartosc-zycia

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe. Zobacz także publikacje w kategorii...www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

Strona główna - Centralne Repozytorium Treści …

Strona główna; Instytucje edukacyjne. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.Wagów; Fundacje, stowarzyszeniahttps://ppe.wrotapodlasia.pl/

SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ (SZKOŁA …

SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) Temat zajęć: Kultura osobista w życiu szkolnym . Cele ogólne: - …kuratorium.lublin.pl/gsok/fck_files/file/sdw/(SZP%20Kultura%20osobista%20w%20%C5%BCyciu%20szkol...

substancje niebezpieczne - Eko-Edukacja

Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)eko-edukacja.org.pl/konsument/?dzial=3&kat=13